Gellerup-foreninger kan nu få tag over hovedet, mens de venter på Samlingshuset

Kommunen stiller midlertidigt foreningslokaler til rådighed på førstesalen på Gudrunsvej 78.
Kort ansøgningsfrist for fore­ninger, der har behov for et sted at mødes, når corona giver mulighed for det

Tekst: Helle Hansen Foto Bo Sigismund

I knap to år har foreningslivet i Gellerup stået uden tag over hovedet, efter at Foreningens Hus lukkede omkring årsskiftet 2018/2019. Det nye Samlingshuset i Sports- og Kulturcampus kommer til at indeholde foreningslokaler, men de vil tidligst stå til rådighed med udgangen af 2021.

Derfor åbner Aarhus Kommune nu op for en midlertidig hjælp til Gellerups hjemløse foreninger, som i en begrænset periode, fra når coronarestriktionerne giver mulighed for det, og frem til det nye byggeri står færdigt ved årsskiftet, kan få lov til at låne lokaler på førstesalen på Gudrunsvej 78.

Etagen oven på Gellerup Bibliotek har stået tom, siden socialforvaltningen for to år siden flyttede op i Blixens, men nu får foreningslivet altså mulighed for kortvarigt at få tag over hovedet.

Ikonisk rød indgangstrappe på K&A-centret.

Ikonisk rød indgangstrappe på K&A-centret.

Kort ansøgningsfrist 8. april
På førstesalen findes der 13 primært mindre lokaler af lidt forskellige størrelser, et tekøkken og fem toiletter. Adgangen til lokalerne bliver ad den røde trappe i bygningens nordlige ende.

Det bliver lokale Gellerupforeninger, der opfylder kommunens krav om folkeoplysende formål, og sociale foreninger, som kan komme i betragtning til at kunne låne lokalerne.

Der er udformet et simpelt ansøgningsskema, hvor foreningerne kort skal redegøre for, hvad deres behov er: Hvad har de tænkt sig at lave i lokalerne? Hvor tit har de behov for at bruge et lokale? Hvad bidrager de som forening med til fællesskabet i Gellerup?
Der bliver tale om en kort ansøgningsfrist, som er torsdag 8. april.

Forventet åbning medio maj
Når ansøgninger er kommer ind, vil en koordineringsgruppe mødes og behandle dem og fordele lokaler, så flest mulige foreninger får deres ønsker opfyldt.

Derefter vil alle foreningerne få at vide, i hvilket omfang deres ønsker er blevet opfyldt. Og såfremt covid-19-retningslinjerne ikke forhindrer det, så vil der blive holdt et fælles opstartsmøde mandag den 10. maj, hvor foreningernes repræsentanter mødes og får en orientering om, hvordan dagligdagen i praksis kommer til at være i det midlertidige foreningshus.

Derefter er der lagt op til, at foreningerne kan rykke ind og begynde at benytte lokalerne allerede fra mandag den 17. maj – igen med forbehold for covid-19-reglerne.

G78-koordinator
Aarhus Kommune har ansat Suhuur Mohamed som G78-koordinator i det midlertidige foreningshus. Hun vil være at træffe nogle timer hver uge og kan kontaktes omkring bookning af tekøkken og lignende aftaler.

Er I en lokal Gellerupforening, der ønsker at søge om at låne lokaler på Gudrunsvej 78, så skriv til Suhuur Mohamed og få tilsendt retningslinjer og ansøgningsskema – mail smoh@aarhus.dk.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt