Gellerup-foreninger kan nu få tag over hovedet, mens de venter på Samlingshuset

Kommunen stiller midlertidigt foreningslokaler til rådighed på førstesalen på Gudrunsvej 78.
Kort ansøgningsfrist for fore­ninger, der har behov for et sted at mødes, når corona giver mulighed for det

I knap to år har foreningslivet i Gellerup stået uden tag over hovedet, efter at Foreningens Hus lukkede omkring årsskiftet 2018/2019. Det nye Samlingshuset i Sports- og Kulturcampus kommer til at indeholde foreningslokaler, men de vil tidligst stå til rådighed med udgangen af 2021.

Derfor åbner Aarhus Kommune nu op for en midlertidig hjælp til Gellerups hjemløse foreninger, som i en begrænset periode, fra når coronarestriktionerne giver mulighed for det, og frem til det nye byggeri står færdigt ved årsskiftet, kan få lov til at låne lokaler på førstesalen på Gudrunsvej 78.

Etagen oven på Gellerup Bibliotek har stået tom, siden socialforvaltningen for to år siden flyttede op i Blixens, men nu får foreningslivet altså mulighed for kortvarigt at få tag over hovedet.

Ikonisk rød indgangstrappe på K&A-centret.

Ikonisk rød indgangstrappe på K&A-centret.

Kort ansøgningsfrist 8. april

På førstesalen findes der 13 primært mindre lokaler af lidt forskellige størrelser, et tekøkken og fem toiletter. Adgangen til lokalerne bliver ad den røde trappe i bygningens nordlige ende.

Det bliver lokale Gellerupforeninger, der opfylder kommunens krav om folkeoplysende formål, og sociale foreninger, som kan komme i betragtning til at kunne låne lokalerne.

Der er udformet et simpelt ansøgningsskema, hvor foreningerne kort skal redegøre for, hvad deres behov er: Hvad har de tænkt sig at lave i lokalerne? Hvor tit har de behov for at bruge et lokale? Hvad bidrager de som forening med til fællesskabet i Gellerup?
Der bliver tale om en kort ansøgningsfrist, som er torsdag 8. april.

Forventet åbning medio maj

Når ansøgninger er kommer ind, vil en koordineringsgruppe mødes og behandle dem og fordele lokaler, så flest mulige foreninger får deres ønsker opfyldt.

Derefter vil alle foreningerne få at vide, i hvilket omfang deres ønsker er blevet opfyldt. Og såfremt covid-19-retningslinjerne ikke forhindrer det, så vil der blive holdt et fælles opstartsmøde mandag den 10. maj, hvor foreningernes repræsentanter mødes og får en orientering om, hvordan dagligdagen i praksis kommer til at være i det midlertidige foreningshus.

Derefter er der lagt op til, at foreningerne kan rykke ind og begynde at benytte lokalerne allerede fra mandag den 17. maj – igen med forbehold for covid-19-reglerne.

G78-koordinator

Aarhus Kommune har ansat Suhuur Mohamed som G78-koordinator i det midlertidige foreningshus. Hun vil være at træffe nogle timer hver uge og kan kontaktes omkring bookning af tekøkken og lignende aftaler.

Er I en lokal Gellerupforening, der ønsker at søge om at låne lokaler på Gudrunsvej 78, så skriv til Suhuur Mohamed og få tilsendt retningslinjer og ansøgningsskema – mail smoh[AT]aarhus[DOT]dk.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-02 Marts side 7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2021-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data