Ubudne gæster smider farligt affald i Gellerup­parken

Batterisyre, asbestplader og byggeaffald flyder jævnligt på afdelingens containerpladser

Sammen med Serviceafdelingen er Gellerupparkens afdelingsbestyrelse i gang med at finde en løsning på afdelingens helt store problem med farligt byggeaffald, som jævnligt bliver afleveret af udefrakommende håndværkere og andre private firmaer, som kører forbi og afleverer deres restaffald på afdelingens containerpladser.

I en enkel uge i marts oplevede driftspersonalet at finde beholdere med farlig batterisyre, der ellers skal afleveres som farligt affald på genbrugsstationen. Det blev nu til en udgift på flere tusinde kroner, som afdelingen skal betale. En anden dag blev der afleveret en stor bunke brugte asbestplader. Asbest er utrolig farligt, og det var nødvendigt, at det skulle afhentes af medarbejdere iklædt beskyttelsesdragter.

Udfordringen er, at containerpladser­ne i Gellerup er uaflåste og ikke overvågede. Hvis der skal laves videoovervågning af afdelingens mange pladser, anslås det at ville koste i omegnen af 1,2 millioner kroner.

Pladsmangel i Gellerup

For beboerne er det ikke acceptabelt at skulle betale de mange udgifter, der følger med bortskaffelsen af farligt affald, ligesom det bestemt heller ikke er med til at forskønne området.

Derfor arbejdes der på at etablere en central aflåst containerplads til storskrald, som i større omfang skal være bemandet og derudover også være video­overvåget. Udfordringen er lige nu overhovedet at finde et areal, hvor en sådan affaldsplads kan placeres, fordi helhedsplanen snart har spist alle afdelingens ledige arealer op.

Ta’ et foto og noter nummerpladen
Indtil der findes en placering til en ny affaldsstation, kan afdelingens beboere hjælpe ved at tage billeder og noter nummerplader samt tidspunkter, hvis de ser, at der bliver afleveret større mængder affald – og sende billeder og oplysninger til servicecenter-gellerup-toveshoj[AT]bbbo[DOT]dk

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-02 Marts
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2021-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data