Afd. 6: Overvældende fremmøde til beboer­møde

Afdeling 6 – Holmstrup

Holmstrup får en huslejestigning på 2,3 %

Over 70 beboere var mødt op til beboermødet i Holmstrup, så afdelingens selskabslokale var stuvende fyldt. Der var en meget lang dagsorden, men takket være en stor indsats fra aftenens dirigent Keld Albrechtsen og afdelingsbestyrelsen lykkedes det at få afviklet mødet på under fire timer. Forsamlingen begyndte ellers med at vedtage med overvældende flertal, at valg skulle påbegyndes inden kl. 22, og der skulle indkaldes til et ekstraordinært beboermøde til behandling af de resterende punkter. Det blev imidlertid ikke nødvendigt.

Selskabslokalet i afdeling 6 var stuvende fyldt.

Fremlæggelser

Da der var udsendt en fyldig skriftlig beretning, kunne Edvin Juhl aflægge en kort mundtlig beretning og fremhævede kun de tunge opgaver: Halvdelen af afdelingens lejligheder var blevet synede, så ændringer kunne godkendes. Synene bliver genoptaget, men man skal selv melde sig. Nyt energimålingssystem fungerede upåklageligt, men rumapparaturet kan ikke arbejde sammen med de nye. Vand- og varmerør udskiftes. En rapport om bygningsvedligehold ser ikke fin ud. Der kommer ikke nye vinduer foreløbigt, men utætte altandøre skal tætnes. Endelig er et projekt med kloakrørene i gang.

Problemerne med at starte det nye antenneanlæg skyldtes bl.a., at den forrige udbyder, Stofa, ikke havde holdt, hvad der var blevet lovet. Det kan dokumenteres, at det er blevet bedre med IN-TV. Maskinerne i vaskeriet er slidt op, og der leases nogle nye.

Under den efterfølgende debat gjorde Troels opmærksom på, at regeringen har afsat 30 milliarder kr. til klimarelaterede forbedringer, og spurgte, om afdelingen ikke kunne få del i dem. Svaret var, at før der søges kvoter, skal det løbende vedligehold trækkes fra, så 80-90 % af udgiften til vinduer skal afdelingen selv betale. Ellers drejede debatten sig om mangler i lejlighederne, og der blev foreslået, at vaskeriet blev sløjfet og i stedet sat vaskemaskiner ind i lejlighederne.

Beretningen blev godkendt uden indsigelser. Det samme gjorde regnskaberne fra 2019 og 2020.

I sin fremlæggelse af budgettet fremhævede Edvin Juhl, at udgifterne til planlagt vedligehold stiger kraftigt, og at Holmstrup aldrig nogensinde får en huslejenedsættelse. Budgettet blev også vedtaget.

Forslag

Derefter fulgte behandlingen af en lang række forslag. Det blev vedtaget at melde afdelingen ind i Hasle Fællesråd. Nu skal der afsætte puljer på konto 119 til aktivitetsstøtte, og foreninger skal godkendes. Ordensreglementet for brug af Genbrugspladsen blev justeret. I den forbindelse blev efterlyst bedre skilte. Vedligeholdelsesreglementet for maling af lofterne i badeværelser blev ligeledes justeret. Der blev også vedtaget regler for klipning af hække og bestemmelser om, at nøddesten og granitsten i haverne skal lægges på dug. Afdelingens råderets­katalog blev ændret med bestemmelse om størrelsen på køle/fryseskab, da synsafdelingen er begyndt at sætte køle/fryseskabe ind, som er mindre, end der er afsat plads til.

Et forslag om, at der kun måtte være to hunde og to katte i hver lejlighed, faldt efter nogen debat, mens reglerne for registrering af husdyr blev justerede.
Med 51 stemmer for og 43 imod blev vedtaget et forslag om parkeringskontrol. Et privat firma vil uddele bøder og opsætte skilte.

På forslag af Niels Jensen blev det vedtaget at indkøbe en særlig stang til juletræ, så flagstangen altid kunne benyttes. Derimod faldt et forslag om indkøb af puslebord til selskabslokalet. Afdelingsbestyrelsen ville sørge for nye havemøbler til beboerlejligheden i 245.

Sluttelig fik Niels Jensen vedtaget en udtalelse om, at man skulle undgå overskud på konto 119.

Valg

Præcis kl. 22 var man nået frem til valg. Det var blevet besluttet at afholde såkaldt bunkevalg til afdelingsbestyrelsen, hvorefter der skal afgives samme antal stemmer, som der er ledige pladser.
Valget til afdelingsbestyrelsen gav følgende resultat:
Mogens Nielsen 97 stemmer valgt for 2 år
Edvin Juhl 94 st. ” ”
Peter Iversen 92 st. ” ”
Rudolph Bay 91 st. ” ”
Anette Knight 90 st. valgt for 1 år
Helle Hansen 86 st. ” ”
Helle Månsson 64 st. ” ”
Johnny Rasmussen 45 st. 1.-supp.
Niels Jensen 44 st. 2.-supp.
Ragnhild Jensen 43 st. 3.-supp.
Betina Tang 22 st. 4.-supp.

Nu var den gode mad ved at være spist, og beboerne begyndt at gå hjem, men Niels Jensen blev valgt med akklamation til bestyrelsen for FAS Nord uden suppleant. Det samme gjorde Jens Skriver til Skræppebladets redaktion.
Til slut understregede Herman Nielsen, at miljøproblemerne var ved at slå igennem, og at det var dårligt samvær ikke at tage dem op.

Ved en fejl kom det ikke med i referatet fra beboermødet i Holmstrup, at forslaget om parkeringsvagt skal til urafstemning.

Fakta

Afdeling 6, Holmstrup
Jernaldervej
402 lejligheder
1-5 værelsers lejligheder
45 – 134 m²
Huslejestigning 2,3 %
Ny husleje pr. m² 836 kr.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-06 oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-06 oktober side 18
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-06 oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data