Afd. 6: Kort og kontant beboer­møde i Holmstrup

Afdeling 6 – Holmstrup

Budgettet forkastet med stort flertal

Henved hundrede beboere var mødt op til beboermødet i Holmstrup. Debatterne var ikke særlig lange. Beboerne vidste, hvad de ville, og aftenens dirigent, Bo Sigismund, kunne let styre mødet.

Beretning

Edvin Juhl aflagde beretning fra afdelingsbestyrelsen med udgangspunkt i den udsendte skriftlige beretning. Der blev i lige høj grad omtalt de arbejder, der skulle have været lavet, som dem, der er udført. Holmstrup mangler syv millioner kroner om året, og beretningen mundede ud i en præsentation af problemerne omkring budgettet.

Nogle af punkterne blev uddybet under den efterfølgende debat.

Der havde været problemer med omlægningen af svalegangen på 1. sal i 245.

Repræsentantskabet vedtog i sin tid, at alle lejligheder skulle synes med henblik på, at ændringer, som er foretaget, blev skrevet ned. Langt fra alle lejligheder i Holmstrup er blevet synet. Med fire års forsinkelse får beboerne nu en kvittering. En del af de ændringer, som er blevet foretaget, har hverken boligforeningen eller beboerne gemt papirerne omkring. Boligforeningen lovede, at dokumenterne nu ville blive gemt elektronisk. Synene indstilles nu. Foretager lejeren ændringer af lejligheden, skal der der lægges et depositum, så lejligheden kan føres tilbage til den oprindelige tilstand.

Der er en forsikring, hvis nogen kommer til skade ved fald under carport-dækkene. Der havde hidtil ikke været stemning for mindre udendørs belysning.
Derefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

Foreningsbestyrelsen

Keld Albrechtsen aflagde foreningsbestyrelsens beretning.
Hans Martin Gaardhus foreslog, at boligforeningen indskrænkede nybyggeri og brugte pengene på vedligehold af de eksisterende afdelinger. Svaret var, at der var tale om forskellige budgetter for de forskellige aktiviteter, og øget byggeri gav flere til at betale administrationsbidraget.

Niels Jensen spurgte til boligforeningens kommende jubilæum og foreslog, det blev afholdt i samarbejde med Grimhøj. Det var der stemning for.

Som noget nyt gennemgik administrationschef Susanne Witting budgettet. Sammenlignet med andre afdelinger i Brabrand Boligforening lå huslejen i Holmstrup i den lavere halvdel. Budgetforslaget indeholdt derfor en stigning på 7 procent ud fra langtidsplaner for de næste 25 år.

Edvin Juhl: ”Holmstrup har aldrig haft mulighed for opsparing. Vi mangler seks-syv millioner kroner om året eller 100 millioner for vedligeholdelse de næste 25 år. De fleste beboere er pensionister og har ikke råd til at betale.”
Det gav stor applaus.

Blev budgettet stemt ned, går det til foreningsbestyrelsen og tilsynsrådet, oplyste Susanne Witting. Der var ingen særlig debat, men resultatet af en skriftlig afstemning var imidlertid utvetydig.

  • 25 for
  • 91 imod
  • 7 blanke stemmesedler.

Der forelå et ændringsforslag fra Edvin Juhl, hvorefter konto 120 med planlagte vedligeholdelser og fornyelser blev nedsat med omkring 1 million kroner. Derved kunne huslejestigningen holdes på 4 procent. Det var ledsaget af et forslag til udtalelse, der forklarede Holmstrups historiske finansielle problemer. Det blev godkendt med overvældende flertal. Kun fire undlod at stemme.

Servicechefen gjorde opmærksom på, at med forkastelsen af budgettet kunne en opnormering af mandskabet ikke foretages.

Forslag

Der var indkommet flere forslag. Ordens­reglementet blev enstemmigt ændret, således at driftspersonalet på Holmstrup Mark og boligforeningspersonale tilknyttet Holmstrup Mark kan leje selskabslokalet på lige fod med beboere i andre afdelinger.

Troels Jørgensen havde stillet forslag om, at vaskeriet blev betalingsfrit, og at der blev mulighed for at forudbestille vask. Der var en vis sympati for forslaget, men det blev for dyrt, og flere frygtede misbrug af vaskeriet. Så kun fire stemte for.
Det blev besluttet enstemmigt at afsætte særlige parkeringspladser for handicappede ved hjælp af skilte.

Sluttelig blev vedtaget et forslag om ændringer af ordensreglementet for hegn omkring haverne.
Under eventuelt blev blandt andet efterlyst medlemmer til det grønne udvalg.

Efter er par timer kunne Edvin Juhl takke dirigenten for en fremragende mødeledelse.

Afdeling 6, Holmstrup

402 lejligheder
33 lejlighedstyper på fra 45 m² til 134 m².
Adresse: Jernaldervej 215 til 277.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-07 November side 19
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2022-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data