Afd. 6: Holmstrup i grønt

Afdeling 6 – Holmstrup

Den bedst ledede afdeling i boligforeningen?

Henved et halvt hundrede beboere havde sammen med repræsentanter fra boligforeningen fundet vej til det ordinære beboermøde i Holmstrup. Boligforeningens tilspidsede situation blev ikke drøftet, men der var andre sager nok at snakke om.

Indledningsvis oplyste Edvin Juhl fra afdelingsbestyrelsen, at Holmstrup har grønt lys i revisionsprotokollen og derved begrænsede muligheder for effektiviseringer. Den er den eneste afdeling i boligforeningen i grønt, og det byggeri i regionen, der er billigst at holde ved lige. Til gengæld er der ingen besparelsesmuligheder, og der er behov for vedligeholdelse, som der ikke er afsat midler til. Afdelingen kan også rose sig af en lav flytteprocent.

Den er den eneste afdeling i boligforeningen i grønt, og det byggeri i regionen, der er billigst at holde ved lige

Beretning

I beretningen fra afdelingsbestyrelsen kom Edvin blandt andet også ind på udskiftning af målere, hvorved man går fra kabel til trådløst, eftersyn af rør, bekæmpelse af rotter, der er meget dyr, renovering af altaner og renovering af facadepuds. Vedligehold af grønne områder er meget arbejdskrævende og forsøges effektiviseret. Der afventes en arkplan for området, så beplantningen måske kan blive mere varieret. Mindre problemer med Stofa er blevet løst.

Syn af lejligheder

En stor del af debatten drejede sig om syn af lejligheder. Afdelingen har meget store tab ved fraflytninger, så indskuddet for nye beboere er sat op.

Repræsentantskabsbeslutningen om at få synet alle lejligheder er først sat i værk i Holmstrup, men det går lidt trægt. Flere var glade for syn, fremfor at lejligheden skulle godkendes, hver gang der blev foretaget ændringer. Andre mente, at bl.a. gulve blev afslebet, også i tilfælde, hvor det ikke var nødvendigt.

Nogen henviste til boligretten. Edvin svarede, at lejlighederne skulle være vedligeholdt vel, ellers kunne de ikke lejes ud. Sagen burde vente til september, hvor der forelå en evaluering.

Hans Martin Gaardhus lukkede debatten ved at understrege, at hvis man sørgede for, at lejligheden var sat i stand, inden man sagde op, og frasagde sig retten til at bruge B-ordningen, var der ingen problemer.

Den øvrige debat nåede vidt omkring. Fra ”Den rette Holmstrupånd” over manglende busforbindelse til Gellerup/Brabrand til en række tekniske og praktiske problemer. Der var for eksempel ingen penge til isolering af vinduespartier. Niels Jensen mente, BL’s jubilæum skulle fejres og mindede om Fritidsforeningen.

Både beretningen og siden regnskabet blev godkendt med overvældende flertal.

Forslag

Der blev også foretaget en række mindre ændringer af ordensreglement, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog. Et forslag om at oprette en vagttelefon for hundeejere, som folk, der fandt hundeefterladenskaber kunne ringe til, så nogen kom og fjernede dem, fik en noget blandet modtagelse og blev forkastet. Endelig blev et forslag om fældning af træer og beskæring henvist til, at arbejdet går i gang i maj.

Valg

Valget til afdelingsbestyrelsen kunne afholdes i rimelig tid og gav følgende resultat:
Rudolph Bay 65 stemmer
Mogens Nielsen 61
Anette Knight 58
Helle Månsson blev med 37 stemmer valgt til 1. suppleant.

Til sidst blev der efterlyst en flagmand.

Det lykkedes faktisk aftenens dirigent, Keld Albrechtsen, at få mødet afviklet ved 22.30 tiden.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-03 Maj
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data