Afd. 6: Holmstrup er nu kun et “risikoområde”

Afdeling 6 – Holmstrup

Huslejestigning på 3,5 procent

Tekst Jens Skriver, fotos Mogens Nielsen

Godt 40 beboere havde sammen med repræsentanter for boligforeningen fundet vej til det ordinære beboermøde i Holmstrup. Det var lidt færre end sædvanligt, men der var måske heller ikke de mest sindsoprivende sager på dagsordenen.

Rudolf Bay har ordet

Rudolf Bay har ordet

Teknik
Der var som sædvanligt udsendt en fyldig skriftlig beretning, så i den mundtlige beretning lagde Edvin Juhl fra afdelingsbestyrelsen vægt på sager, der ikke var nævnt. Det var meningen, at fire afdelinger skulle have været fælles om et driftscenter på 1400 lejligheder, men det havde afdelingsbestyrelsen sagt nej til.

Der var ros til serviceleder Peter Aagaard, men han skulle vikariere som serviceleder i Skovgårdsparken og kan ikke være mere end et sted. Nu fratræder han helt, da han er udnævnt til driftschef i boligforeningen.

Driften mangler i det hele taget folk. Det er gået ud over de grønne områder. Legeredskaber gror til, og ukrudt kan ødelægge fliser, men nu kører otte robotplæneklippere.

Varmemålerne er ved at være udskiftede, og forbruget vil snart kunne ses på boligforeningens hjemmeside. Kloakker er blevet reparerede, og altantætningerne løses. Vand- og varmerør skal kontrolleres. Der kræves en 30-årig vedligeholdelsesplan, og det skal vurderes, om den kan holde gerne til 2038/39 og længere.

Status
Peter Iversen omtalte Aarhus Kommunes oversigt over almene boligområder. Den anvender sociale kriterier i modsætning til regeringen, som mest anvender etniske. Holmstrup var rykket op i gradueringen og var nu kun ”risikoområde”. Efterfølgende gjorde Søren Løkkegaard opmærksom på, at legeredskaberne var rådne, og det blev diskuteret, om det var muligt at få nye vinduer.
Beretningen blev godkendt uden indsigelse.

Foreningsbestyrelse og budget
Matthias Ottesen Nielsen aflagde beretning for foreningsbestyrelsen. Niels Jensen spurgte, hvad foreningsbestyrelsen ville gøre for at få administrationen til at overholde regler. Regler for varsler blev ikke overholdt, og et krav om, at huller i væggene skulle være lappede ved fraflytning, har ikke medhold i lovene. Administrationen og afdelingsbestyrelsen ville se på det.

Edvin Juhl redegjorde også for budgettet. Afdelingen får en huslejestigning på 3,5 % især på grund af afvikling af driftssikring og skyggelån samt stigende udgifter ved fraflytning, fordi slid og ælde på lejlighederne ikke er misligholdelse og derfor ikke kan lægges den, der flytter, til last. Budgettet blev også godkendt uden indsigelser.

Valg og forslag
Niels Jensen blev uden modkandidat genvalgt til bestyrelsen for FAS Nord. Det er et problem, at det ikke længere er muligt at opkræve 10 kr. pr. lejlighed. Aktiviteter kan låne fra forening, men ikke fra afdelingsbestyrelsen.

Tom Bendix Emmer havde stillet forslag om digitale beboermøder som supplement til møder, hvor folk skal være til stede. En del var velvilligt stemt, mens andre mente, at gadens parlament og sociale medier derved fik magten. I det hele taget betragtedes forslaget som dyrt og kompliceret, og dirigent Keld Albrechtsen undlod at sætte forslaget til afstemning, da det ikke var konkret nok.

Til sidst diskuteredes kommende arrangementer. Der er således planer om Halloween. Imens var deltagerne gået over til den gode mad, som blev serveret.

Afdeling 6, Holmstrup

Huslejestining 3,5 %
402 lejligheder fra 45 til 134 m2, fordelt på 1 -5 værelser
Husleje pr. m2: 797 kr.

Afdelingen har facebookgruppe
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt