Afd. 32: Fælleskøkkener en udfordring ­på kollegiet

afdeling 32 – Aarhus Kollegiet

Aarhus Kollegiet fik valgt en hel ny bestyrelse

Spørgelysten var stor under punktet eventuelt, da godt 40 kollegianere mødte frem til afdelingsmødet hos Aarhus Kollegiet, der traditionen tro blev holdt i kantinen hos naboen Brabrand Boligforening.
Forinden havde det eneste tilbageværende bestyrelsesmedlem, Anne Sofie Andersen, holdt en kort beretning, hvor hun kunne berette om et lidt kaotisk år, hvor hele bestyrelsen efterhånden havde fraflyttet afdelingen. Hun havde dog kun godt at fortælle om arbejdet i bestyrelsen, hvor hun har været med i tre år.

”Det er et spændende arbejde, hvor man er bindeled mellem os beboere og boligforeningen. Vi er med til at arrangere boligsociale aktiviteter og samarbejdet med tutorerne,” sagde Anne Sofie, som gerne ville være fortsat, men stopper, fordi hun skal flytte.
Nu håbede hun, at nye ville melde sig.
Der var ingen kommentarer til den korte beretning.

Huslejestigning accepteret

Administrationschef Susanne Witting fremlagde et budget med en stigning på 4,6 procent, så huslejen vil komme op på 1.138 kroner pr. kvadratmeter, den næsthøjeste pris i boligforeningen.
Der blev stillet enkelte spørgsmål til budgettet, som blev forklaret, og så blev huslejestigningen godkendt.

Et forslag om at opsætte to ladestandere på kollegiets sydlige p-plads vandt ikke opbakning. Det er i forvejen en udfordring med det lave antal p-pladser, lød en kommentar. Der var også bred enighed om, at studerende endnu ikke har råd til elbiler. Heller ikke et ændringsforslag om kun at opsætte en enkel ladestander, så der kun ville blive beslaglagt to p-pladser, kunne få opbakning.

Kontrol bliver i klyngerne

Udfordringer med at få gjort rent i de såkaldte klynger, som kollegiet er inddelt i, havde fået boligforeningen til at stille et forslag om at indføre rengøringskontrol, hvor medlemmerne af et afgående team skal betale en afgift, hvis rengøringen ikke er udført tilfredsstillende.
Fra salen lød flere argumenter imod at indføre en kontrol, fordi det vil fjerne ansvaret fra klyngerne. I stedet blev der opfordret til, at kollegiets tutorer skulle aktiveres til også at tage ansvar for, at der mødes i klyngerne, hvor rengøringen aftales.

Bestyrelsen fra højre: Malek Kadhem Mhawash, Tilde Bundgaard, Cecillie Schneider, Cecilie Hendrich, Daniela Lange Andersen,1.-suppleant Magnus Jensen og 2.-suppliant Karoline Surel Lange.

Fuldt hus med to suppleanter

Da der skulle vælges ny bestyrelse for kollegiet, gik det forholdsvis nemt med at få de unge mennesker til at stille op, og efter lidt tid var to suppleanter også på plads. Da antallet af kandidater passede med det ønskede, kunne foreningsformand Keld Albrechtsen, der var mødets dirigent, ved fredsvalg konstatere, at Malek Kadhem Mhawash, Cecilie Hendrick, Daniella Lange, Julie Sneider og Thilde Marie Lynggard var valgt. Suppleant blev Magnus Jensen og Caroline Lange.

Livligt eventuelt

Da mødet nåede til punktet eventuelt, hvor ingen ting kan besluttes, blev lysten til at stille spørgsmål, kommentere og komme med forslag stor blandt mødedeltagerne. Især lød der kritik af tutorerne, som ikke er så aktive til at arrangere møder, som det forventes. De er for usynlige og mangler at skabe sociale aktiviteter.

Hen over sommeren har der været flere udfordringer med indbrud og besøg af ubehagelige typer på kollegiet. Det havde væ­- ret på tale at foreslå en vagtordning, men det er meget dyrt, fortalte boligforeningen. Opfordringen gik i stedet på at kontakte politiet, hvis det er uindbudte gæster, der kommer på besøg. Og hvis politiet ikke kommer, så meddel det venligst til boligforeningen. Der var også et spørgsmål om, hvorvidt der kikkes på overvågningskameraerne, hvis der har været ubehagelige oplevelser med trusler, og om det giver konsekvenser. Der lød en opfordring fra boligforeningen til at skrive tidspunkter ned, hvis kameraerne skal bruges.

Der blev også rejst et spørgsmål omkring den kommende affaldssortering, fordi det bliver nødvendigt at finde en løsning på, hvordan der skal sorteres oppe i køkkenerne. Det var der enighed om.

Sidste forslag gik på, at der skal sættes en bom op ved indkørslen til boligforeningens p-plads, så der ikke kan holdes træf af unge, der larmer næsten hver eneste nat i sommermånederne. Da forslaget kom under eventuelt, blev det ikke yderligere diskuteret. Så blev der takket for god ro og orden, og mødet endte med, at der blev serveret smørrebrød for alle deltagerne, hvilket var yderst populært.

Aarhus Kollegiet

Afdeling 32

 • 352 boliger: 1-værelses lejligheder på 35 og 42 m², 2-værelses på 50 m²
 • Huslejestigning 4,6 %
 • Ny gennemsnitlig husleje pr. m² ungdomsbolig: 1.138 kr.
 • Karen Blixens Boulevard, Brabrand

Vi har spurgt OpenAI om rengøring:

Forbedring af rengøringen på Aarhus Kollegiet:
Praktiske råd og løsninger

Det ser ud til, at rengøringsspørgsmålet blev diskuteret på mødet i boligafdelingen for Aarhus Kollegiet.
At sikre bedre rengøring på et kollegium for studerende kan kræve en kombination af organisatoriske, uddannelsesmæssige og praktiske tiltag. Her er nogle skridt, der kan hjælpe med at forbedre rengøringen på Aarhus Kollegiet:

 1. Fastlæg klare rengøringsregler: Det kan være en god idé at oprette klare rengøringsregler og forventninger for de enkelte klynger eller fællesområder på kollegiet. Dette kan hjælpe med at skabe klarhed om, hvad der forventes af beboerne i forhold til rengøring.
 2. Opret et rengøringsudvalg: Kollegiet kan overveje at oprette et rengøringsudvalg bestående af beboere, der kan hjælpe med at koordinere rengøringsaktiviteter og tilsikre, at rengøringsreglerne overholdes.
 3. Uddan beboerne: Som foreslået, kan kollegiet tilbyde workshops eller informationssessioner om rengøringsmetoder for at uddanne beboerne om korrekt rengøring.
 4. Planlæg rengøringsskemaer: Kollegiet kan udvikle rengøringsskemaer og fordele opgaverne på beboerne i hver klynge eller fællesområde.
 5. Sørg for adgang til rengøringsmaterialer: Kollegiet skal sikre, at beboerne nemt kan få adgang til nødvendige rengøringsmaterialer.
 6. Overvej belønningssystemer: For at motivere beboerne til at deltage i rengøringsopgaver, kan kollegiet overveje at implementere belønningssystemer eller konkurrencer.
 7. Gennemfør inspektioner: Regelmæssige inspektioner af klynger og fællesområder kan hjælpe med at identificere rengøringsområder, der kræver forbedring, og sikre overholdelse af rengøringsstandarderne.
 8. Kontrol i klyngerne: Som diskuteret på mødet, kan kollegiet overveje at indføre rengøringskontrol, hvor afgående teammedlemmer skal betale en afgift, hvis rengøringen ikke er udført tilfredsstillende. Dette kan motivere beboerne til at opretholde rengøringsstandarderne.
 9. Aktiver tutorer: Kollegiets tutorer kan opfordres til at deltage i rengøringsansvar i klyngerne og være med til at sikre, at rengøringsaftalerne overholdes.

Implementeringen af disse forslag kan hjælpe med at forbedre rengøringen på Aarhus Kollegiet og skabe et mere behageligt og hygiejnisk miljø for alle beboere.

… med følgende prompt:

Hvordan kan man sikre bedre rengøring på kollegiet?
[linjeskift og så teksten i ovenstående artikel]

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2023-06 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2023-06 November side 21
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2023-06 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data