Annoncer for bedre lejere – afd.bestyrelse overtrumfes

Ny boligaftale: Det bliver nu lovligt at annoncere efter andre lejere end dem, der står på venteliste. Hvis det formodes, at der er mange på f.eks. kontanthjælp, der venter på at få tilbudt en lejlighed, kan boligforeningen indrykke annoncer for at lokke en anden type lejere til, f.eks. nogle med fuldtidsarbejde. Det skal dog aftales med kommunen forinden.

Der er også en del andre lempelser for både fleksibel og kombineret udlejning i den boligaftale som regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik den 26. marts om den almene sektors styring og finansiering.

Boligselskabernes Landsforening (BL) skriver i deres nyhedsbrev om den nye aftale. Bl.a. fremgår det også at
“Den gældende fortrinsret for børnefamilier ophæves, men det kan aftales med kommunen, at der indføres en fortrinsret.”

Afdelingsbestyrelsen kan overtrumfes
Som noget nyt kan der indføres en myndighed, der står over afdelingsbestyrelsen ved f.eks. større renoveringer og helhedsplaner. Dette vil sikkert blive overvejet af Brabrand Boligforening og Århus Kommune i forbindelse med helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj. Det kan reelt betyde, at det ikke er beboerne og beboernes valgte bestyrelser, som har det sidste ord at skulle have sagt.

BL skriver bl.a. om de nye regler for beboerdemokrati:
“I forbindelse med større renoveringer, helhedsplaner får øverste myndighed mulighed for at træffe beslutning, som ellers er afdelingens kompetence. I de forventede få tilfælde i forbindelse med større renoveringer, helhedsplaner får øverste myndighed mulighed for at træffe beslutning, som ellers er afdelingens kompetence. I de forventede få tilfælde, hvor øverste myndighed finder det nødvendigt at anvende kompetencen, skal det indberettes til Velfærdsministeriet.”

LÆS MERE:
Hjemmeside for Boligselskabernes Landsforening: http://bl.dk
Nyhedsbrev fra 2. april (klik på “BL Informerer 2009” og derefter på “Boligaftale om ny styring og finansiering“)

Hele aftaleteksten ligger på Velfærdsministeriets hjemmeside www.vfm.dk.

Blogartiklen er oprettet: 05. apr 2009


Del eller print denne side:  

Tilbagevisende links


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | jan | feb | mar | apr | 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt