Her er de blokke der skal rives ned i Gellerup

Brabrand Boligforening har lavet meget konkrete udkast til hvor i Gellerupparken der skal rives tre blokke ned, hvilke blokke der skal omdannes til erhverv og hvor der skal sælges ud af lejlighederne. Samtidig er der lavet detaljeret plan over hvor de nye veje i området skal være. En af de nye veje skal gå gennem en boligblok, så her skal der også fjernes lejligheder. Alle områdets børneinstitutioner rives ned (undtagen dem der er flyttet til Nordgårdskolen).
Det skal dog bemærkes at boligforeningen har lagt sig fast på én ønsket model for omdannelsen af Gellerup, men i fredags blev det aftalt, at der også skal sendes tre andre modeller i høring.

helhedsplan-bygninger

Blokke markeret med rødt rives ned, de gule sælges og de blå bygges om. De store orange områder er byggefelter med plads til nybyggeri.

“På kortet peges på fjernelse af tre blokke for at give plads til Bygaden. På Gudrunsvej er der planlagt en indgangsportal ved blok 4 samt hvilke lejligheder, der evt. vil være velegnede til salg. Kortet viser også omdannelse af to blokke syd for Bazar Vest til kommunale arbejdspladser. Yderligere omdannelser kan være: Ungdomsboliger, plejeboliger, institutioner m.v. Dette kort viser også, hvor der er planlagt nybyggeri i området. Motorvejsarealet mod Ringvejen bliver udlagt til både erhverv og boliger,” skriver boligforeningen bl.a. om ændringerne af områdets bygninger.

Nye veje
En af de bedste begrundelser for at rive blokke ned er for at give plads til en ny infrastruktur. Der skal være flere veje ind i området, bl.a. skal der etableres den meget omtalte bygade fra City Vest til Bazar Vest. Iøvrigt er der udlagt byggeområde mellem City Vest og bygningen overfor hvor bl.a. biblioteket har til huse (a la busgadehuset i Århus C).

Bygaden er markeret med rødt, områdets egen indre "ringgade" med mørk orange og tværforbindelser med lys orange. Gult er andre nye veje.

Bygaden er markeret med rødt, områdets egen indre "ringgade" med mørk orange og tværforbindelser med lys orange. Gult er andre nye veje.

“Bygaden kommer til at løbe fra Bazaren til City Vest samt de nye veje og stier, som kommer til at løbe gennem området. Byparken, hvor der bliver plads til kultur og aktiviteter, er også tegnet ind,” skriver boligforeningen.

Planen er stadig et forslag
Planen er et forslag, og først i løbet af november forventes den endelige plan (dispositionsplan) at være klar. Indtil videre er det en særlig styregruppe, der arbejder med planerne. I gruppen sidder fra Århus Byråd: Borgmesteren, rådmændene samt repræsentanter fra de øvrige byrådspartier. Fra Brabrand Boligforening sidder tre medlemmer fra foreningsbestyrelsen Jesper Pedersen, Keld Albrechtsen og Lars Bro.
Gellerupparken og Toveshøj har valgt deres to formænd til styregruppen:
Helle Hansen og Troels Bo Knudsen.

Planen vil blive sendt “til høring hos jer beboere og borgere i Århus i det tidlige forår 2010. Beboere i Gelleruparken og Toveshøj bliver både hørt og inddraget i denne proces, der vedrører jeres boligområde. Afdelingsbestyrelserne og boligforeningen vil sørge for informationsmateriale og beboermøder, så alle får viden og bliver inddraget i arbejdet,” oplyser boligforeningen i en folder, der i løbet af en uges tid også bliver udgivet på andre sprog end dansk.

Læs mere:
Hjemmeside for Brabrand Boligforening: http://bbbo.dk
Fremtidens attraktive bydel – Forslag til forandringer… (pdf med bl.a. kort)

Blogartiklen er oprettet: 13. okt 2009. Opdateret 14. okt 2009 kl. 07:36


Del eller print denne side:  

Tilbagevisende links


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt