Tre blokke rives ned 1. juni 2014

Tidsplan for starten af helhedsplan er på plads

I Helhedsplanen er det aftalt at nedrive tre blokke i Gellerupparken for at give plads til Aarhus Kommunes nye kontordomicil og Bygaden. Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune har aftalt en tryghedsgaranti, der sikrer, at beboerne får tilbudt en bolig i området af samme størrelse og stand. Tryghedsgarantien trådte i kraft 1. september 2012.

Nu kan Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune melde ud, at nedrivningen går i gang 1. juni 2014. Beboerne er lovet et års varsel. Orienteringen om nedrivning er givet på beboermødet i april. Det betyder, at beboerne i de tre blokke får en opsigelse inden 1. maj 2013. Opsigelser afleveres personligt til hver beboer af en medarbejder fra Brabrand Boligforenings administration.

De tre blokke er:

Blok A 11: Bentesvej 13 – 19
Blok A 12: Bentesvej 21 – 31
Blok A 14: Bentesvej 41 – 51
Blok A12 og blok A14 skal nedrives for at give plads til Aarhus Kommunes kontordomicil. Blok A 11 skal nedrives for at give plads til Bygaden fra City Vest til Bazar Vest.

Ombygning til ungdomsboliger (blå), ombygning til ældreboliger (grøn), nedrivning (rød) og salg til ejerboliger (gul). Fra Skræppebladets ekstra-nr. december 2010

Ombygning til ungdomsboliger (blå), ombygning til ældreboliger (grøn), nedrivning (rød) og salg til ejerboliger (gul). Fra Skræppebladets ekstra-nr. december 2010

Tryghedsgarantien

Beboerne i de tre blokke vil blive tilbudt en bolig i området af samme størrelse og stand som den, de bor i nu. Boligen følger standard for en velistandsat lejlighed. Det vil sige: Nyistandsatte vægge, lofter, gulve, døre og dørkarme uden ekstra huslejestigning.

Beboerne får et spørgeskema, hvor de skal svare tilbage, hvilke ønsker de har til anden bolig. Det kan være, at de gerne vil flytte til en større eller mindre bolig. I det omfang det er muligt, vil boligforeningen søge at imødekomme ønsker. Hvis ikke det er muligt, vil beboeren blive tilbudt en lignende bolig. Der bliver givet to tilbud om anden bolig.

Flyttefrist og flyttehjælp

Sidste frist for at flytte er en måned før nedrivning. Beboerne i de tre blokke får en opsigelse fra Brabrand Boligforening på den nuværende bolig. Her står en dato for, hvornår beboeren skal være flyttet.

Fra 1. september 2012 er beboere i de tre blokke blevet tilbudt flyttehjælp, hvor man kan få hjælp med at flytte fra et flyttefirma. Derudover dækker boligforeningen udgifter til flytning af fastnettelefon og internetopkobling.

Beboerne i de tre blokke på Bentesvej vil sammen med opsigelsen få information om tryghedsgarantien, og der vil blive iværksat en større informationsindsats fra Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune for at orientere om nedrivningen og tryghedsgarantien.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-04 Maj
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2013-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Tre blokke rives ned 1. juni 2014
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data