Albrechtsens Gellerup: Visionernes byggeplads

Keld Albrechtsen er næstformand i Brabrand Boligforening og har snuden godt begravet i den storstilede helhedsplan, der for en milliard kroner vil ændre Gellerup ved Gellerupparken og Toveshøj.

Han er ikke bange for at kalde helhedsplanen “et byplanprojekt i næsten samme skala som Ørestaden på Amager og med en række af de samme elementer.
Det handler ikke mindst om et nyt, kollektivt trafiksystem med letbane samt store friarealer til ny bebyggelse med en blanding af boliger, erhverv, uddannelse og nogle ikon-byggerier.
Men det adskiller sig fra Ørestaden ved at tage afsæt i et stort, eksisterende bykvarter,” skriver han i et længere indlæg, der fra i dag kan læses på Aarhus.dk

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen: Keld Albrechtsen

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen: Keld Albrechtsen

Keld Albrechtsen skriver bl.a. også følgende:

Planens vision er først og fremmest at gøre bydelen til en levende del af Århus. I dag har det store boligområde næsten kun ét formål; nemlig at folk bor der. De øvrige byfunktioner mangler inde mellem blokkene. Derfor lever bydelen i for høj grad sit eget liv.

Ankre:

[…] I dag har området to ankre: City Vest og Bazar Vest. Men det er ikke nok, og der mangler et centralt anker, der trækker folk ind i centrum af bydelen. Derfor var forslaget, at der skal være ankre langs ringvejen og i centrum ved en slags ”rådhusplads” – der nu kaldes ”verdenspladsen” – midt i Gellerup.

Klima-spydspids:

[…] En del af drømmen handler om at gøre det nye kvarter til en spydspids i klimakampen. Århus byråd har dristigt og fremsynet vedtaget, at byen skal være CO2-neutral. Det er ikke så helt enkelt, når vi i dag overvejende bruger kul til opvarmning – og benzinbiler til transport. Derfor skal de nye bygninger i byområdet være nul-energi-huse – og de eksisterende bygninger vil vi gerne i gang med at omdanne til lavenergi. Samtidig kan bydelen bidrage til at løse byens transportproblemer.

Grøn profil:

[…] Men bydelen skal ikke alene have store bygninger. Ligesom i New York skal den have sin ”Central Park”, eller rettere sagt: en grøn kile, der forbinder Skjoldhøjkilen med Brabrand Sø. Så kunne vi lave en Gellerup-Marathon fra Toveshøj over Hasle Bakker til Lyngby å og videre til den nye engsø og Brabrand Sø og med slutspurt i Gellerup!

City Vest hen over vej:

[…] I den sydlige ende af Gellerup kan der lægges en plade over Gudrunsvej, så City Vest-centret får en bred, direkte forbindelse med bygaden. Endelig foreslår vi, at Gudrunsvej, som i dag er lang, kedelig og omkranset af parkeringsanlæg og jordvolde, skal omlægges til en stille vej med nogle knæk og byggeri på begge sider. Her kan i området over mod ringvejen bygges nye boligkvarterer, uddannelsesinstitution, virksomhedsdomiciler og meget andet.

Lokal-tog gennem Gellerup:

[…] der bygges en letbane fra Århus Hovedbanegård via Gellerup til Skejby, hvor den kan forbindes med en letbane, der skal føres op ad Randersvej og videre til Grenaa. Dermed ville vi få en letbane-ring i Århus Dette projekt ligger længere ude i fremtiden, end jeg havde håbet, og nu arbejdes der i Helhedsplanen med et forslag om en letbane fra Århus City via Viborgvej til Gellerup og videre til Silkeborg. Dette projekt åbner samtidig mulighed for at opsamle biltrafikken fra Silkeborgmotorvejen i et underjordisk parkeringsanlæg under krydset Ringvejen/EdwinRahrs Vej og derfra sende passagererne videre med letbane ind til byen.

Skriver Keld Albrechtsen, der i teksten også besvarer sprøgsmålet “Hvor skal de rigtig mange penge til de store investeringer komme fra?”

Læs mere:

Hjemmeside for Århus dk: http://aarhus.dk
Visionernes byggeplads

Skræppebladet:
Høring om helhedsplanen (af Keld Albrechtsen)
Alle artikler om helhedsplanen

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Dene side er omtalt på
Skraeppebladet.dk: Protestgruppe imod Helhedsplan for Gellerup:
Link: skraeppebladet.dk/2010/02/protestgruppe-imod-helhedsplan-for-gellerup/

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data