Flere udsatte unge i Gellerup

Flere og flere udsatte unge vokser op i socialt boligbyggeri eller ligefrem ghettoer som f.eks. Gellerupparken og Toveshøj. Ugebrevet A4 mener at de unge “klumpes sammen” og dermed får sværere ved at klare sig.

“I tørre tal er andelen af dårligt stillede unge, der bor i almene lejligheder, vokset markant fra 18 til 30 procent over de seneste 20 år. I det sociale boligbyggeri bor de udsatte unge dør om dør med andre unge, der også har ringe kår. Det kan skabe ungdomskulturer, hvor det er ok at droppe ud af skolen, overfalde andre eller gå ind i en bande.

Generelt er antallet af udsatte unge mellem 14 og 17 år faldet fra 54.300 i 1986 til 37.000 i 2006. Men i det sociale boligbyggeri – som betonbyggerierne Vollsmose i Odense og Gellerup-planen i Århus – gik udviklingen den stik modsatte vej. Her steg antallet af unge med svag hjemmebaggrund fra 9.900 til 11.000,” skriver ugebrevet A4, der udgives af LO.

Tallene stammer fra en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AErådet) har udarbejdet for Ugebrevet A4.
Ifølge AErådets analyse har kun halvdelen, 48 procent, af de unge med svag hjemmebaggrund fået sig en uddannelse ud over folkeskolen, når de er 25 år. Blandt alle 25-årige er det tal 81 procent.

Bekymrende udvikling

Udviklingen med større koncentration af unge fra ringe kår vækker bekymring hos folk med forstand på socialt boligbyggeri.

Direktøren for det store boligselskab KAB i København, Jesper Nygård, siger:
“Koncentrationen af udsatte unge i de almene boliger er et af flere symptomer på, at vi får et mere og mere opdelt samfund, som bekymrer mig dybt.”

”Familier med anden etnisk baggrund eller sociale problemer er nu i høj grad at finde i de almene boliger. Det giver en masse problemer for dem og boligselskaberne,” siger Gert Nielsen, direktøren for Boligselskabernes Landsforening.

LÆS MERE:

Hjemmeside for Ugebrevet A4: http://www.dua.dk
Udsatte unge klumpes sammen

Hjemmeside for Boligselskabernes Landsforening: http://bl.dk
Dårligt stillede unge klumpes sammen

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data