Aktører uden for Gellerup vil hjælpe beboerne med at bekæmpe nedrivninger

I fredags afholdt Protestgruppen mod nedrivninger møde i Tousgaardsladen. Advokat Bjarne Overmark fra Randers var indbudt for at fortælle beboerne og de fremmødte om deres rettigheder.

For at forstå, hvem der var modstandere af helhedsplanen, og hvilke argumenter der blev bragt frem, drog jeg som Skræppebladets repræsentant af sted for at overvære mødet.

Der var mødt 16 personer op. Heraf var 8 beboende i området, mens resten var undertegnede, Bjarne Overmark og en række repræsentanter fra Enhedslisten i Århus.

Efter en kort introduktion af deltagerne lagde folketingskandidat Solvej Munk ud med at fortælle, hvorfor Enhedslisten i Århus ville hjælpe beboerne i Gellerup med at bekæmpe nedrivningerne.

For det første var man principielt modstandere af nedrivning af almene boliger. For det andet var man stærkt modstandere af den trusselsargumentation, Brabrand Boligforening anvendte for at sikre et flertal for planen. For det tredje mente modstanderne, at man kunne forhandle en bedre aftale igennem, når et flertal af beboerne havde stemt imod planen.

Bjarne Overmark startede sit indlæg med at pointere, at det var afdelingsmødet, der havde kompetencen til at sige ja eller nej til planen. Han fortsatte: ”Hvis beboerne på et afdelingsmøde eller ved en urafstemning sagde nej til planen, så kan hverken stat eller kommune gøre noget ved det.” Hvis de ville det, var det efter Bjarne Overmarks mening en ekspropriation og dermed grundlovsstridigt.

Bjarne Overmark sagde endvidere: “Problemerne i områderne er sociale, og der bor for mange fattige i området. Hvis kommunen og boligforeningen skulle gøre noget, burde man bede medarbejdere i boligforeningen og kommunale medarbejdere, der arbejdede i området, om at flytte ind i Gellerupparken. Så ville de ikke længere være et rejsehold, der hver dag kom ind for at “hjælpe” beboerne, men aktive beboere i området.”

Skræppebladets udsendte, der er enig i, at afdelings beboere er de egentlige beslutningstagere, spurgte mødeledelsen om, hvorfor en udefrakommende organisation mente, det var rimeligt, at de kunne bryde ind i en afdelings egen afgørelse.

Solvej Munk kunne ikke forstå spørgsmålet. Men hun sagde: “Når Århus Kommune og Brabrand Boligforening bruger millioner af kroner på at overbevise beboerne om helhedsplanens fortræffeligheder, så må vi vel også, selv om vi er udenforstående, bruge vores demokratiske ret til at hjælpe beboerne med nogle modargumenter.”

Illustration (arkiv): Jesper Ankjær

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Hvilken interessant overskrift!

Sagen er jo, at aktører udenfor Gellerup, vil omdanne Gellerup.
Det gælder aktører lige fra SSF og regeringen, der påbegyndte sit arbejde i 2004, over borgmesteren og stort set alle andre partier i byrådet, til eksterne dyrt betalte rådgivergrupper, kommunikationsmedarbejdere og meget, meget andet.

Først når der er tale om netop eksterne aktørers planer, fremhæves det, at de er eksterne.

Jeg er ikke medlem af Enhedslisten, men jeg er beboer i Gellerup - og jeg sætter meget stor pris på, at dog et enkelt parti har ønsket at bakke de beboere op, hvis protester er blevet overhørt.
... MODSTAND mod netop eksterne aktørers planer... skulle der stå!!

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Hans Esmann Eriksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data