Livlig debat om helhedsplanen i Gellerup

Er planen en gave til området? Eller er prisen med nedrivninger for høj?

af Hans Esmann Eriksen – foto af Bo Sigismund

Den 1. december var beboerne i Gellerupparken indkaldt til orienteringsmøde om helhedsplanen, som forberedelse til afstemningen den 16. december. Godt 70 beboere var mødt op, relativt mange set i forhold til fremmødet på et ordinært afdelingsmøde.

Ved mødets start var der en kort debat om pressens rolle og tilstedeværelse. Flere beboere var bekymrede over, at de kunne blive citeret i fjernsynet. Det blev vedtaget, at tv-optagelser kun kunne foregå, mens Keld Albrechtsen forelagde det afstemningstema, der skal tages stilling til.

Keld Albrechtsen, der har været Brabrand Boligforenings forhandlingsleder, gennemgik, hvordan helhedsplanen, der i snart fire år har været undervejs og nu skal til afstemning for første gang, er blevet til.
Han fremhævede, at Helhedsplanen udspringer af ønsket om at gøre bydelen mere attraktiv gennem en række funktionelle ændringer, som afdelingsbestyrelsen, boligforeningen og Århus kommune er enige om.

Brabrand Boligforening har i hele forløbet fastholdt, at der kun skal nedrives bygninger, hvis det er nødvendigt. Derfor er det aftalt, at to af de bygninger, der skal nedrives, kun bliver væltet, hvis kommunen reelt kan realisere de 1000 arbejdspladser til området, der er en del af planen, inden for de næste fire år.

Økonomi i Helhedsplanen
Direktør Torben Overgaard gennemgik økonomien i forslaget. Der er tre kilder til finansiering af planen. De to afdelinger optager et lån i landsbyggefonden på 349 millioner kroner. Der bliver som følge af ghettopakken mulighed for at få direkte støtte til infrastrukturen.

Og endelig gør den nye lov det muligt at sælge jorden langs Ringvejen og anvende provenuet heraf til gennemførslen af planen. Samlet set bliver der ikke huslejestigning på langt sigt som følge af planen. Der vil kunne komme huslejestigninger, men det er på grund af stigende priser, højere skatter og lønninger, eller fordi afdelingen beslutter nye forbedringer.

Torben Overgaard forklarede, at den samlede økonomi i helhedsplanen kan ikke opgøres endnu, fordi Folketinget ikke er færdigt med den lov, der er en del af grundlaget for planen. Derfor skal beboerne til foråret stemme endnu en gang, før helhedsplanen er endelig vedtaget.

Debat – Er helhedsplanen en gave?
Efter Kelds og Torbens indlæg stod spørgerne nærmest i kø. Og det kom til en livlig og til tider heftig debat, om både stort og småt i planen.

Spørgsmålene lød blandt andet:

  • Hvorfor er boligforeningen gået ind på præmissen om, at der skal nedlægges og ombygges boliger?
  • Hvorfor er der ikke en moské med i den samlede plan?
  • Har boligforeningen ikke gået Pia Kjærsgaards ærinde med et fremmedfjendsk forslag?
  • Kan vi nu stole på, at planen ikke giver nye huslejestigninger?
  • Tror i nu også på, at planen vil virke?
  • Og hvad sker der, hvis der stemmes nej til helhedsplanen?

Keld Albrechtsens svar kan kort resumeres som følger:
Brabrand Boligforening måtte for fire år siden indse, at der var behov for at gøre området mere attraktivt. Det ville kræve, at Folketinget ændrede visse love. Derfor var det vigtigt, at et samlet byråd var med til at spørge om tilladelse hos regeringen. En række partier i byrådet havde andre planer for området, end boligforeningen havde, så hvis boligforeningen ville have sin plan igennem, var det nødvendig at gå på kompromis.

“Man kan se på det her forløb som en slags overenskomstforhandling. Vi har en række mål. Mange af dem er vi enige med byrådet om. Men på nogle områder har vi ikke helt fælles interesser, og der har vi måtte gå på kompromis. Forhandlingsgruppen fra Brabrand Boligforening har forhandlet så god en aftale, som vi kan, og vi tror ikke på, at vi kan få en bedre aftale i hus. Derfor sender vi nu forslaget til aftale til afstemning hos beboerne. Hvis beboerne siger nej, så er det uforudseligt, hvad der vil ske,” forklarede Keld Albrechtsen.

Pia K og prisen for en gave
“De mennesker, der kender mit politiske virke, vil vide, at jeg ikke er enig med Pia Kjærsgaard, og at jeg ikke vil gå hendes ærinde. Hvis der er et flertal blandt beboerne, der mener, at de kan lave en bedre forhandling med Århus Kommune, eller at Gellerupområdet ikke har behov for de forbedringer, som planen giver mulighed for, og de derfor stemmer nej til planen, så er det en del af det beboerdemokratiske system. Og det vil jeg tage til efterretning,” sagde Keld Albrechtsen.

“Og så skal vi huske på, at hvis vi stemmer nej til det helhedsplanforslag, der ligger på bordet, så vil der være politiske kræfter i dette land, der kan finde på at tvinge en løsning igennem. Har vi lyst at risikere det?” spurgte Keld Albrechtsen.

En af de fremmødte beboere resumerede sin holdning således: “Det er en stor plan med mange forbedringer, som vi har brug for. Men det er ikke en gave. Og vi kommer til at betale for det. Spørgsmålet er bare, om vi vil betale prisen, som indbefatter nedrivninger af boliger?
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt