Vi får intet ud af et nej

Helhedsplan med mange plusser

Som formand for Brabrand Boligforening anbefaler jeg beboere i Gellerupparken og Toveshøj at stemme ja til helhedsplanen, når de her i december går til beboermøde. Det samme siger jeg til repræsentantskabet, der i januar også skal godkende planen.

Jeg har fuld respekt for den skepsis, som nogle beboere i området har, og som også dele af repræsentantskabet udtrykker. Hvorfor rive gode boliger ned? Er finansieringen på plads? Er planen forbundet med risiko for foreningen? Men alt i alt rummer denne plan så mange muligheder ikke alene for afdeling 4 og 5, men hele boligforeningen og repræsentantskabet som helhed.
Derfor min anbefaling til helhedsplanen.

Råbte vagt i gevær

Helhedsplanen er ikke en plan, som Århus Kommune har trukket ned over hovedet på Brabrand Boligforening. Kigger vi i områdeplanen fra 2006 lød det sådan her fra bestyrelsen:

”I Brabrand Boligforening har integration gennem de seneste år været et emne, vi har måttet forholde os til. For 16 år siden gjorde vi opmærksom på, at vi forudså, at situationen i Gellerupparken var på vej til at ende galt. Trods projekter, tiltag, forsøg og de allerbedste intentioner kan vi i dag konstatere, at udviklingen kun er gået én vej.

Nu „råber“ vi op igen, så vi ikke i år 2016 skal sige: „Det var for sent allerede for 10 år siden. I Brabrand Boligforening ser vi en helhedsplan, der rækker ti år frem i tiden, som den rigtigste, bedste og eneste løsning”

Vi lagde plusser til

Vores forslag til helhedsplan blev en plusplan, som vi præsenterede i foråret 2007. Navnet plusplan angav, at vi ikke ønskede at reducere, rive ned, sælge fra eller begrænse, men derimod skabe et dejligt boligområde ved at lægge en masse plusser til:

Nye veje gennem området, ankre dvs. markante bygninger i området (store byggerier, der kan trække folk til området), erhverv på motorvejsarealet, nye linier med blandt andet en bygade og så dertil nye boliger midt mellem blokkene både ejerlejligheder, rækkehuse og parcelhuse. Samtidig var målet på den sociale side at få skabt flere arbejdspladser og uddannelsesmuligheder.

Det var Brabrand Boligforenings forslag til helhedsplan, og jeg synes, at den meget godt ligner den dispositionsplan, som beboere og repræsentantskab nu skal stemme om.

Vi fik indflydelse

Brabrand Boligforening har fået stor indflydelse på helhedsplanen. Langt hen ad vejen er det vores egne idéer, der er tegnet. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan planen ville have set ud, hvis Brabrand Boligforening ikke havde sat sig til bords sammen med kommunen om denne opgave. Hverken stat eller kommune pegede på plusser som vores, men derimod regulering som for eksempel kombineret udlejning, salg og en ænd­ring i beboersammensætningen.

Vi er kommet er kommet meget langt med dette resultat, vi viser i dag. Det kan vi takke vores lokale forhandlere for – bestyrelsens tre repræsentanter i ad hoc udvalget samt repræsentanter fra de to afdelingsbestyrelser.

Bedre at være med

Jeg anbefaler et ja til helhedsplanen, fordi det er en god plan.

Jeg anbefaler et ja til helhedsplanen, fordi jeg ikke ved, hvordan det ser ud, hvis vi siger nej.

Vi vil i hvert tilfælde ikke kunne komme igennem med de ønsker, vi har i planen i dag, for der vil ikke være finansiering til det. Gellerup-området står over for nogle store opgaver, som skal løses, hvis boligerne og området fortsat skal være attraktivt. Disse opgaver kræver midler, og hvis ikke vi kan skaffe finansieringen gennem helhedsplanen – ja så er der kun beboerne tilbage til at betale. Helhedsplanen kan også vise sig at blive løftestang for de æld­re afdelinger, der kan tilgodeses af de midler, som foreningen får tilbage fra jordsalg.

En ting ligger fast. Vi får intet ud af et nej. Tværtimod kan konsekvenserne på sigt vise sig at være uoverskuelige.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-11 December Ekstra

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-11 December Ekstra side 15
i sektionen Indstik: Helhedsplan

forsiden af magasinet 2010-11 December Ekstra

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data