Vi får intet ud af et nej

Helhedsplan med mange plusser

af Jesper Pedersen, formand Brabrand Boligforening

Som formand for Brabrand Boligforening anbefaler jeg beboere i Gellerupparken og Toveshøj at stemme ja til helhedsplanen, når de her i december går til beboermøde. Det samme siger jeg til repræsentantskabet, der i januar også skal godkende planen.

Jeg har fuld respekt for den skepsis, som nogle beboere i området har, og som også dele af repræsentantskabet udtrykker. Hvorfor rive gode boliger ned? Er finansieringen på plads? Er planen forbundet med risiko for foreningen? Men alt i alt rummer denne plan så mange muligheder ikke alene for afdeling 4 og 5, men hele boligforeningen og repræsentantskabet som helhed.
Derfor min anbefaling til helhedsplanen.

Råbte vagt i gevær
Helhedsplanen er ikke en plan, som Århus Kommune har trukket ned over hovedet på Brabrand Boligforening. Kigger vi i områdeplanen fra 2006 lød det sådan her fra bestyrelsen:

”I Brabrand Boligforening har integration gennem de seneste år været et emne, vi har måttet forholde os til. For 16 år siden gjorde vi opmærksom på, at vi forudså, at situationen i Gellerupparken var på vej til at ende galt. Trods projekter, tiltag, forsøg og de allerbedste intentioner kan vi i dag konstatere, at udviklingen kun er gået én vej.

Nu „råber“ vi op igen, så vi ikke i år 2016 skal sige: „Det var for sent allerede for 10 år siden. I Brabrand Boligforening ser vi en helhedsplan, der rækker ti år frem i tiden, som den rigtigste, bedste og eneste løsning”

Vi lagde plusser til
Vores forslag til helhedsplan blev en plusplan, som vi præsenterede i foråret 2007. Navnet plusplan angav, at vi ikke ønskede at reducere, rive ned, sælge fra eller begrænse, men derimod skabe et dejligt boligområde ved at lægge en masse plusser til:

Nye veje gennem området, ankre dvs. markante bygninger i området (store byggerier, der kan trække folk til området), erhverv på motorvejsarealet, nye linier med blandt andet en bygade og så dertil nye boliger midt mellem blokkene både ejerlejligheder, rækkehuse og parcelhuse. Samtidig var målet på den sociale side at få skabt flere arbejdspladser og uddannelsesmuligheder.

Det var Brabrand Boligforenings forslag til helhedsplan, og jeg synes, at den meget godt ligner den dispositionsplan, som beboere og repræsentantskab nu skal stemme om.

Vi fik indflydelse
Brabrand Boligforening har fået stor indflydelse på helhedsplanen. Langt hen ad vejen er det vores egne idéer, der er tegnet. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan planen ville have set ud, hvis Brabrand Boligforening ikke havde sat sig til bords sammen med kommunen om denne opgave. Hverken stat eller kommune pegede på plusser som vores, men derimod regulering som for eksempel kombineret udlejning, salg og en ænd­ring i beboersammensætningen.

Vi er kommet er kommet meget langt med dette resultat, vi viser i dag. Det kan vi takke vores lokale forhandlere for – bestyrelsens tre repræsentanter i ad hoc udvalget samt repræsentanter fra de to afdelingsbestyrelser.

Bedre at være med
Jeg anbefaler et ja til helhedsplanen, fordi det er en god plan.

Jeg anbefaler et ja til helhedsplanen, fordi jeg ikke ved, hvordan det ser ud, hvis vi siger nej.

Vi vil i hvert tilfælde ikke kunne komme igennem med de ønsker, vi har i planen i dag, for der vil ikke være finansiering til det. Gellerup-området står over for nogle store opgaver, som skal løses, hvis boligerne og området fortsat skal være attraktivt. Disse opgaver kræver midler, og hvis ikke vi kan skaffe finansieringen gennem helhedsplanen – ja så er der kun beboerne tilbage til at betale. Helhedsplanen kan også vise sig at blive løftestang for de æld­re afdelinger, der kan tilgodeses af de midler, som foreningen får tilbage fra jordsalg.

En ting ligger fast. Vi får intet ud af et nej. Tværtimod kan konsekvenserne på sigt vise sig at være uoverskuelige.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt