Ny hjemmeside oplyser om corona på mange sprog

www.coronadenmark.dk

Dårlige dansk-kundskaber kan gøre det svært at følge med i de mange retningslinier, som myndighederne udstikker i relation til Corona-virussen.

Derfor bliver der nu lavet en målrettet indsats for at sikre, at de beboere også får den nødvendige information – det gælder også beboere i udsatte boligområder.

Sundhedsmyndighederne har lanceret hotline og en ny hjemmeside om den nye coronavirus covid-19 på 25 forskellige sprog (og tilhørende forskellige telefonnumre). Informationerne er bl.a. tilgængelige på tyrkisk, somali, tamil, spansk, vietnamesisk, russisk og swahili.

www.coronadenmark.dk

Projektet er skabt i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, ALS Research og er støttet af Novo Nordisk Fonden
Dansktalende henvises stadig til coronasmitte.dk / hotline på tlf. +45 70 20 02 33

Hent flyer i pdf-format med kort beskrivelse på 25 sprog

Læs mere på den nye hjemmeside www.coronadenmark.dk.

Kampagne for dem, der ikke er så gode til dansk

Om baggrunden for oplysningskampagnen fortæller Mette Blauenfeldt, Chef for Viden og Udvikling og Fungerende chef for Integrationsnet:

Som følge af den alvorlige situation, som Danmark står i, har DRC Dansk Flygtningehjælp i samarbejde med Als Research iværksat en oplysningskampagne om Covid-19 specifikt målrettet flygtninge og indvandrere med begrænset eller ingen danskkundskaber. Kampagnen iværksættes som en koordineret indsats med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration og er støttet af Novo Nordisk Fonden. Som det fremgår af vedhæftet ministerbrev fra Boligminister Kaare Dybvad samt Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye, er der tale om en akut og nødvendig indsats, som fordrer et bredt og koordineret samarbejde på tværs af organisationer og myndigheder. Vi henvender os derfor med henblik på at få boligselskaberne støtte til at sikre, at kampagnen får bedst tænkelige chancer for at nå målgruppen.

Oplysningskampagnen skal bidrage til at sikre, at de flygtninge og indvandrere, der ikke har tilstrækkelige sproglige forudsætninger for at forstå og følge de retningslinjer, som myndighederne udstikker, får den nødvendige information om Covid-19, herunder hvordan smittespredning kan begrænses. Til formålet opretter Dansk Flygtningehjælp en telefonisk hotline bemandet af organisationens sprogmedarbejdere, der kan rådgive og besvare spørgsmål om Covid-19 på 25 sprog. Hertil udvikles der en hjemmeside med myndighedernes vigtigste anbefalinger og centrale meddelelser oversat til udvalgte samt en chatfunktion, som målgruppen kan skrive til og få svar på spørgsmål – på deres eget sprog.

Skal indsatsen have en effekt, er det afgørende, at kendskab til hotlinen og hjemmesiden kommer bredt ud til målgruppen. Vi skal derfor bl.a. ud i landets udsatte boligområder, hvor der bor mange indvandrere og flygtninge, for at gøre opmærksom på både hotline og hjemmeside. Det vil vi gøre med trykte materialer – plakater og flyers – der synligt hænger de steder, hvor målgruppen færdes, dvs. i opgange og vaskekældre, lokale kiosker, supermarkeder mv.

Dansk Flygtningehjælp har et landsdækkende netværk af frivillige, der står klar til at hjælpe med at distribuere materialerne, men vi har først og fremmest behov for tilladelse fra boligorganisationerne til at gøre det. Vi håber, at I vil være behjælpelig med at bane vejen, eksempelvis ved at tage kontakt til de af jeres lokale boligafdelinger, der er omfattet af listen over udsatte boligområder og tilskynde de ansvarlige medarbejdere til bistå Flygtningehjælpens frivillige med adgang til feks. opgange, vaskekældre mv. Vi er opmærksom på, at nogle boligorganisationer og -afdelinger måske foretrækker selv at distribuere materialerne, hvilket vi naturligvis vil værdsætte meget. Endelig vil det være en stor hjælp, hvis I kunne give os kontaktoplysninger til de relevante ansvarlige i de lokale boligafdelinger, som vi vil tage kontakt til med henblik på at koordinere ovenstående.

Idet der er tale om en akut indsats, håber vi på et hurtigt svar. Det forventes, at hotlinen og hjemmesiden er i luften mandag d. 6. april, kl. 14. og materialerne skal gerne ud i umiddelbare forlængelse heraf.

Vi står naturligvis til rådighed for ethvert spørgsmål. Kontakt skal rettes til Mia Jensen, tlf. 33917778 / mkj[AT]alsresearch[DOT]dk

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data