Ghetto­listen kommer alligevel 1. december

Trafik- og Boligministeriet er alligevel klar med listen over Danmarks ghetto-områder tirsdag den 1. december.
Tidligere havde ministeriet ellers meldt at udgivelse af ghettolisten ville blive udskudt med en uge. Det skulle være på grund af manglende data som skyldes covid-19.

“Transport- og Boligministeriet kan oplyse, at lister over udsatte boligområder alligevel vil blive offentliggjort 1. december 2020,” oplyser ministeriet på hjemmesiden den 30. november.
trm.dk/nyheder/2020/orientering-om-offentliggoerelse-af-lister-over-udsatte-boligomraader/

Her fremgår det endvidere:
Transport- og Boligministeriet har i en tidligere pressemeddelelse oplyst, at listerne som følge af dataforsinkelse først kunne ventes offentliggjort en uges tid senere i år.
Da alle data nu alligevel er blevet bearbejdet i tide, vil offentliggørelsen af listerne ske i morgen tirsdag 1. december 2020 kl. 11.

Den tidligere pressemeddelelse blev udsendt 20. november. Her skrev ministeriet bl.a.:
Orientering om forsinkelse af offentliggørelse af listerne over udsatte boligområder på grund af COVID-19
Offentliggørelsen af listerne over udsatte boligområder vil i år ske senere, fordi situationen omkring COVID-19 har medført forsinkelser i udarbejdelsen af nogle af de data, der ligger til grund for listerne.
Som følge af situationen omkring COVID-19 blev der i foråret 2020 lanceret en række hjælpepakker med henblik på at holde hånden under det danske erhvervsliv. Et af tiltagene omhandlede en generel udsættelse af de almindelige frister for personligt ejede virksomheder med hensyn til indberetninger af virksomhedsoverskud mv. til Skattestyrelsen for indkomståret 2019. Fristerne blev i den forbindelse rykket fra juni 2020 til 1. september 2020, hvilket har forsinket de indkomstdata, der skal anvendes til udarbejdelsen af listerne over udsatte boligområder.

Det betyder, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som er ansvarlig for udarbejdelsen af listerne over udsatte boligområder, ikke kan få data fra Danmarks Statistik tids nok til at behandle dem med henblik på offentliggørelse inden den 1. december 2020.

Listerne forventes derfor at blive offentliggjort en uges tid senere i år. Når Transport- og Boligministeriet kender den præcise dato, vil dette blive meddelt på ministeriets hjemmeside et par dage forud for selve offentliggørelsen.
trm.dk/nyheder/2020/orientering-om-forsinkelse-af-offentliggoerelse-af-listerne-over-udsatte-boligomraader-paa-grund-af-covid-19/

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data