Ghettolisten kommer alligevel 1. december

Trafik- og Boligministeriet er alligevel klar med listen over Danmarks ghetto-områder tirsdag den 1. december.
Tidligere havde ministeriet ellers meldt at udgivelse af ghettolisten ville blive udskudt med en uge. Det skulle være på grund af manglende data som skyldes covid-19.

“Transport- og Boligministeriet kan oplyse, at lister over udsatte boligområder alligevel vil blive offentliggjort 1. december 2020,” oplyser ministeriet på hjemmesiden den 30. november.
trm.dk/nyheder/2020/orientering-om-offentliggoerelse-af-lister-over-udsatte-boligomraader/

Her fremgår det endvidere:
Transport- og Boligministeriet har i en tidligere pressemeddelelse oplyst, at listerne som følge af dataforsinkelse først kunne ventes offentliggjort en uges tid senere i år.
Da alle data nu alligevel er blevet bearbejdet i tide, vil offentliggørelsen af listerne ske i morgen tirsdag 1. december 2020 kl. 11.

Den tidligere pressemeddelelse blev udsendt 20. november. Her skrev ministeriet bl.a.:
Orientering om forsinkelse af offentliggørelse af listerne over udsatte boligområder på grund af COVID-19
Offentliggørelsen af listerne over udsatte boligområder vil i år ske senere, fordi situationen omkring COVID-19 har medført forsinkelser i udarbejdelsen af nogle af de data, der ligger til grund for listerne.
Som følge af situationen omkring COVID-19 blev der i foråret 2020 lanceret en række hjælpepakker med henblik på at holde hånden under det danske erhvervsliv. Et af tiltagene omhandlede en generel udsættelse af de almindelige frister for personligt ejede virksomheder med hensyn til indberetninger af virksomhedsoverskud mv. til Skattestyrelsen for indkomståret 2019. Fristerne blev i den forbindelse rykket fra juni 2020 til 1. september 2020, hvilket har forsinket de indkomstdata, der skal anvendes til udarbejdelsen af listerne over udsatte boligområder.

Det betyder, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som er ansvarlig for udarbejdelsen af listerne over udsatte boligområder, ikke kan få data fra Danmarks Statistik tids nok til at behandle dem med henblik på offentliggørelse inden den 1. december 2020.

Listerne forventes derfor at blive offentliggjort en uges tid senere i år. Når Transport- og Boligministeriet kender den præcise dato, vil dette blive meddelt på ministeriets hjemmeside et par dage forud for selve offentliggørelsen.
trm.dk/nyheder/2020/orientering-om-forsinkelse-af-offentliggoerelse-af-listerne-over-udsatte-boligomraader-paa-grund-af-covid-19/

Blogartiklen er oprettet: 30. nov 2020. Opdateret 01. dec 2020 kl. 06:55


Del eller print denne side:  

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | jan | feb | mar | apr | 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt