Vi har blikket stift rettet mod 1. december

Vi har nu blikket stift rettet mod datoen 1. december 2020. Denne dag afgøres det, om Skovgårdsparken kommer på den rigtig ”hårde” liste og dermed skal gennemføre omfattende nedrivninger. Hvis det sker, kommer afdelingen selvsagt i en meget alvorlig situation. Vi ved fra Gellerup, at bare udmeldingen om en kommende nedrivning vil få mange af de beboere, der har mulighed for det, til at flytte. Men det vil jo også være sørgeligt og i strid med al fornuft at rive gode renoverede boliger ned. Dermed vil der forsvinde endnu flere af de boliger i Aarhus, der er til at betale – og derfor vil uligheden i vores by vokse yderligere.

Nedrivning skaber større ulighed

En nedrivningsplan for Skovgårdsparken vil ikke kunne gennemføres uden at påføre boligforeningen tab og dermed koste penge for beboerne i alle vores afdelinger.

Arkivfoto: Højhuset på Astridsvej i Skovgårdsparken.

Arkivfoto af Elsebeth Frederiksen. Højhuset på Astridsvej er en del af Skovgårdsparken.

Politisk pres på partierne

I skrivende stund deltager vi i det pres, der lægges på Folketingets partier for at udskyde en udvidelse af listen med afdelinger, der skal gennemføre nedrivninger. Vi håber nu på, at boligminister Kaare Dybvad og partierne på Christiansborg vil kaste en redningskrans ud til os.

Helhedsplan for Gellerup

Desværre er der næppe politisk vilje til at begrænse de planlagte nedrivninger i Gellerup. Efter loven skal der derfor gennemføres en ny helhedsplan for afdelingen – og senere en tilsvarende for Toveshøj. Det er en hård og barsk omgang. Der er planlagt et nyt møde mellem borgmesteren, afdelingsbestyrelsen og boligforeningen d. 11. november, hvor de enkelte elementer i planen skal gennemgås. Vi prioriterer, at beboere, der skal forlade en lejlighed på grund af en beslutning om nedrivning, får mulighed for at blive i Gellerup, hvis de ønsker det. Desuden skal den nye plan give boligforeningen ret til at bygge 300 nye almene boliger ud over dem, vi ellers bygger.

Planen bliver forsinket

Helhedsplanen skal til afstemning på beboermøde i Gellerup og i repræsentantskabet. Det var oprindeligt meningen, at dette skulle være sket inden jul, men på grund af Corona-restriktioner er det ikke muligt. Vi kommer formentlig langt ind i 2021. Vi håber, at vi i år kan gennemføre et ordinært beboermøde, så beboerne i Gellerup kan vælge ny afdelingsbestyrelse inden den endelige beslutning om Helhedsplanen. Vi arbejder på en løsning. Med det nuværende smittepres er det ikke så nemt i en afdeling af den størrelse.

Afviklingen af de øvrige beboermøder

En halv snes afdelinger har holdt deres efterårsbeboermøder med godkendelse af budgettet. Dette blev i Skovgårdsparken og Holmstrup i stedet godkendt ved urafstemning. Der er nu lagt en plan for de resterende beboermøder, der skal holdes i oktober og november – nogle af dem i lokaler uden for boligforeningen. Derefter er det så planen, at vi kan holde ordinært repræsentantskabsmøde d. 3. december med valg til foreningsbestyrelsen.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Keld Albrechtsen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data