Hvad med støtten til Gellerup Museum?

Afdelingsbestyrelsen i Gellerup har sendt dette åbne brev til politikerne bag budgetforliget for høre, hvad der sker

I budgetforliget for 2021-2024 var der afsat penge til driften af Gellerup Museum samt midlertidige lokaler til områdets beboere. Det var dog under forudsætning af, at afdelingen stemte ja til helhedsplanen. Da der ikke er sket noget i den sag, har Gellerupparkens afdelingsbestyrelse sender åbnet brev til byrådets medlemmer, som er med i budgetforliget omkring budgetaftalen for 2021-2024, hvor den rykker for svar for, hvad der skal ske med den betingede støtte, der blev lovet til Gellerup Museum og midlertidige lokaler til områdets foreninger?

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse vil gerne på vegne af beboerne i Gellerupparken stille jer et par spørgsmål i forhold til, hvad der foregår?

Vi har læst budgetaftalen for 2021-2024 fra 18. september 2020 – og på side 20 under overskriften ”Gellerup Museum og midlertidigt lejemål til foreninger” står:

”I arbejdet med helhedsplanen for Gellerup er beboerne fremkommet med nogle ønsker, og nedenstående foreslås støttet under forudsætning af, at der er tilslutning til helhedsplanen.

Afdelingsbestyrelsen for Gellerup ser Gellerup Museum som en vigtig del i formidlingen af udviklingen i Gellerup/Toveshøj. Den giver et billede af før og nu samt giver en konkret anledning til at besøge området.

Museet kan bruges som formidlingsdestination i sig selv og desuden understøtte det formidlingsarbejde, som foregår i E&P Huset i forhold til tiltrækning af borgere fra hele Aarhus til området.

Museet vil blive udviklet i et samarbejde med lokale kræfter, så Gellerup Museum fremstår relevant og imødekommende for besøgende. For at sikre driften af Gellerup Museum afsættes en ramme på 120.000 kr. om året i 5 år fra og med 2021. I 2021 afsættes yderligere 40.000 kr. med henblik på en opgradering af udstillingen. Beløbet er en øvre ramme, som skal drøftes med Brabrand Boligforening.

Efter nedlæggelsen af Foreningernes Hus, og indtil Sport og Kulturcampus står klar, er der mangel på lokaler til de lokale foreninger i området.

Der vil blive stillet lokaler til rådighed i Gudrunsvej 78 i 2021, hvilket finansieres inden for Borgmesterens Afdelings rammer.”

Der er intet sket

Som afdelingsbestyrelse vil vi gerne gøre opmærksom på, at den krævede forudsætning for støtten ”at der er tilslutning til helhedsplanen” er skyld i, at der absolut ingenting er sket, hverken i forhold til Gellerup Museum eller den midlertidig løsning med foreningslokaler her tre måneder efter aftalen blev indgået.

Det lød ellers så flot, da aftalen blev indgået!

Men I må alle være klar over, at der på grund af Corona stadig ikke er indgået nogen aftale om en helhedsplan. Det er ikke beboerne i Gellerupparkens skyld – og heller ikke afdelingsbestyrelsen.

Tværtimod har borgmesteren først udskudt og senere aflyst den møderække, vi påbegyndte i eftersommeren for at nå frem til en aftale, der kunne stemmes om.

Pt. har vi beboere ikke modtaget noget som helst bud på, hvornår det kan blive aktuelt at genoptage forhandlingerne. En forventning om, at vi skulle have stemt den 30. november, er ikke blevet til noget – og at vi skulle kunne nå at stemme på denne side af sommerferien, er måske også ved at være urealistisk. Og vi har også hørt, at efteråret er optaget af valgkamp – og så er vi henne i foråret 2022.

Det mener vi simpelt hen ikke, at kommunen kan være bekendt over for beboerne i Gellerup.

Gellerup Museum er for os beboere en vigtig brik i kommunikationen af den forandringsproces, der rammer vore boligområde i disse år. Museet åbnede tilbage i marts 2010 i et samarbejde under Helhedsplanen mellem Aarhus Kommune og beboerne i de to afdelinger – og det har hele tiden primært været drevet af frivillige beboere, som har lavet en kæmpe frivillig indsats.

Helt uretfærdigt har Aarhus Kommune valgt at trække støtten til museet allerede sidste år, hvilket vi har protesteret imod – for uden bidrag til huslejen i lejemålet, så er det ikke muligt at fortsætte indsatsen. Museet er et af de eneste steder, man kan tale om, at der er en rest af borgerinddragelse i det store projekt, som har så stor betydning for alle beboernes liv.

Og at lave en godkendelse af helhedsplanen til en betingelse for, at foreningerne kan få lov at benytte de tomme lokaler på førstesalen på Gudrunsvej 78, giver heller ikke mening. Det er nærmest spil for galleriet. For det er nu og her, mens foreningerne mangler lokaler, hvor de kan mødes og lave aktiviteter inden døre, at der behov for at få adgang til de ledige lokaler.

Til december 2021 står det nye foreningernes hus i Sports- og Kulturcampus nemlig klar til indflytning, og så er det akutte lokaleproblem løst.

Gellerup Museum bliver brugt til undervisning og rundvisninger. Her er en skoleklasse på besøg.

Så kære byrådsmedlemmer, vi er meget spændte på at høre, om I fastholder en godkendelse af helhedsplanen for at iværksætte initiativerne – eller om vi kan forvente, at I måske vælger en anden model – uden betingelser?

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse har på sit møde den 10. december besluttet, at lyset i den nye port skal slukkes, fordi udgiften for at drifte porten koster beboerne 180.000 kroner om året. Og som situationen pt. ser ud med udsatte helhedsplaner og betingede tilsagn om godkendelser fra Aarhus Kommune, så mener vi beboere slet ikke, at der overhovedet er nogen grund til at lyse for noget. Derfor vil porten være mørk indtil videre.

Men håb om, at vi snart kan tage hul på en positiv dialog omkring, hvad der sker i Gellerupparken.

Og et ønske om en glædelig jul og et godt nytår – trods alt!

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data