Afd. 4: Afdelings­bestyrelsen slukker lyset i porten i protest mod byrådets budgetaftale

Afdeling 4 – Gellerupparken

Gellerup protesterer mod politiske skrue­klemmer i forbindelse med støtte til Gellerup Museum og lokalelån til foreninger

Lyset i den nye port bliver slukket i protest mod byrådets skruetvinge om tilsagn til helhedsplanen.

Lyset i den nye port bliver slukket i protest mod byrådets skruetvinge om tilsagn til helhedsplanen.

I forbindelse med efterårets budgetforhandlinger indgik et flertal af byrådets medlemmer en aftale, der i første omgang spredte glæde i Gellerup. Aftalen ville nemlig sikre driften af Gellerup Museum med en ramme på 120.000 kroner om året fem år frem fra 2021. Derudover blev det aftalt, at der i 2021 skulle afsættes 40.000 kroner til en opgradering af udstillingen.

Det blev også lovet, at der i 2021 vil blive stillet lokaler til rådighed for områdets foreninger på førstesalen i Gudrunsvej 78. Lokalerne har stået tomme siden foråret 2019, hvor socialforvaltningen flyttede til Blixen. Begrundelsen for lokaleudlånet lød, at der har været mangel på lokaler til områdets foreninger efter nedlæggelsen af Foreningernes Hus i efteråret 2018. Så indtil Sport- og Kulturcampus står klar ved årsskiftet til 2022, kan foreningerne få husly oven på biblioteket.

Afpresning af beboere

Der var blot en lille hage ved den flotte ”Gellerup-aftale”, som byrådet havde indgået, den kom nemlig med en betingelse. Sidst i aftalen stod, at forudsætningen for, at støtten kunne udløses, var, ”at der er tilslutning til helhedsplanen”.

En sådan betingelse kan kaldes mange ting, men for beboerne i Gellerupparken er det foreløbig endt med at føles som at sidde i en skruetvinge. I efteråret var forventningen, at der skulle stemmes om Gellerupparkens helhedsplan ultimo november. Men på grund af covid-19 blev alting udsat, og Helhedsplanen for Gellerup er i stedet endt i et vakuum, som beboerne på ingen måde er skyld i.

Så selv om det nu er over halvandet år siden, at beboerne i 400 lejemål fik at vide, at deres hjem skal rives ned, så er arbejdet med at lave en helhedsplan, som beboerne kan stemme om, helt gået i stå. Møder med borgmesteren er blevet aflyst, og beboerne i de udpegede nedrivningsblokke holdes stadig i uvished om, hvad fremtiden skal bringe.

Åbent brev til byrådet

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse sendte før jul et åbent brev til byrådets partier for at gøre opmærksom på dilemmaet med betingelsen og afsluttede brevet med at spørge byrådsmedlemmerne, om de vil fastholde en godkendelse af helhedsplanen for at iværksætte initiativerne, eller om der kunne forventes en anden tilgang uden betingelser.

Da afdelingsbestyrelsen holdt årets første virtuelle bestyrelsesmøde den 14. januar, kunne det konstateres, at der ikke var kommet svar fra et eneste byrådsmedlem. Afdelingsbestyrelsen har derfor sendt en reminder til byrådet, hvor ønsket om at tage hul på en positiv dialog om, hvad der sker i Gellerupparken, gentages.

Mørk port i en mørk tid

Hvis rykkerbrevet heller ikke giver noget svar, vil afdelingsbestyrelsen slukke lyset i porten i den renoverede blok på Gudrunsvej i protest mod den fastlåste situation med udsatte helhedsplaner og betingede tilsagn.

For hvis det er med trusler og tavshed, beboerne mødes i en svær tid med corona og nedlukninger, så mener afdelingsbestyrelsen ikke, der er noget at lyse for. Og derfor vil lyset i porten symbolsk blive slukket.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-01 februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

webmaster
Se også omtale hos Vores Brabrand <a rel='nofollow' href='https://voresbrabrand.dk/beboere-er-klar-til-at-slukke-lyset-i-den-gyldne-port/' title='Åben link https://voresbrabrand.dk/beboere-er-klar-til-at-slukke-lyset-i-den-gyldne-port/ i nyt vindue'>https://voresbrabrand.dk/beboere-er-klar-til-at-slukke-lyset-i-den-gyldne-port/</a>

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-01 februar side 23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-01 februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data