Afd. 3: Vinternyt fra skovgårds­parken

Afdeling 3: Skovgårdsparken

Nyt personale, p-båse og fastelavn


Afdelingen holder nu møde den tredje tirsdag i hver måned. Beboere, der ønsker at møde bestyrelsen face to face den pågældende dag, melder sig forinden hos sekretær Marianne Vengsgaard, tlf. 89 31 71 71. Næste møde bliver den 19/2. kl. 17.00.

Personalenyt

Den ledige stilling som gårdmand er nu blevet besat. Vores nye medarbejder hedder Mogens Nielsen. Velkommen til ham.

En glad nyhed

Jul og nytår gik Skovgårdsparken ram forbi med hensyn til indbrud. Sidste år blev Glashuset hårdt ramt. I år blev postkasserne flyttet ud i det fri, så området kunne aflåses, uden at de gik ud over postomdelingen. Det hjalp tilsyneladende.

Eu-knallerter

Der er nu mulighed for at leje p-plads til sin EU-knallert, idet der er blevet en ledig garage på Astridsvej. Den månedlige leje bliver på 75 kr. Der bliver sendt yderligere info rundt. I den forbindelse HUSK: Ingen EUknallerter i kælderrummene!

P-båse

Når vejret tillader det, dvs. når underlaget er tørt, starter optegningen/malingen af p-båse.
Angående renoveringen – den længe ventede – så regner vi med at få besked fra Landsbyggefonden den 1/2.
Afdelingsbestyrelsen har derfor besluttet sig for at udsætte maling af otte opgange. Det samme gælder en asfaltering af p-pladsen for enden af blok A, der ud over at ville være blevet urimeligt dyr, sandsynligvis skal udlægges til grønt område efter renoveringen.

obs! obs!

Glem ikke fastelavnsfesten søndag den 3. februar kl. 10.00. Der er sendt meddelelse rundt. Sedlen er orangefarvet. Vi håber på stort fremmøde.

fastelavn.jpg

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-01 Februar
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2008-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data