Afd. 3: Skovgårds­parken ender igen på et nul

Afdeling 3 – Skovgårdsparken

Beboermødet fik forklaring på budget og fulgte bestyrelsens indstilling til afdelingens økonomiske gøremål i 2016

Salen i Skovgårdsparkens selskabslokale var knap så fuld, som den plejer at være, når der holdes beboermøde, da afdelingen holdt sit årlige møde onsdag den 16. september.
Måske fordi der på indkaldelsen til mødet for andet år i træk stod et stort nul kroner i huslejestigning, formodede afdelingsformand Vagn Eriksen, som vanen tro gav de fremmødte beboere en grunding status på tingenes tilstand i afdelingen.

Skovgårdsparkens unge har både fået skaterbane og basketbane på midterarealet.

Skovgårdsparkens unge har både fået skaterbane og basketbane på midterarealet.

Omfattende beretning

Beretningen kom både omkring my­stiske vandmålinger, som er blevet tjekket for at være sikker på, at der bliver målt rigtig, boligerne på Ingasvej, der allerede har fået nye vinduer og døre, selvom de kun er 25 år gamle, og Glashuset, som har fået isoleret vandrør, og højhuset, som har fået nye antenneledninger i en del af huset efter en brand.
Afdelingen har indført betaling via brik i vaskehallen, hvilket har sat en dæmper på antallet af brugere, som er røget fra 55 til i dag 6, som er tilmeldt og betaler de 25 kroner over huslejen.
Den nye genbrugsplads er ved at blive gjort klar med en jordvold som bedste bud på en støjafskærmning ind mod blokkene. Herefter bliver der kun adgang til pladsen med brikker.

Sortering sparer penge

Fidusen ved at sortere og undgå at putte affald i den store container er, at det sorterede affald afhentes gratis af Affald og Varme. Bestyrelsen regner med, at afdelingen kan spare 100.000 kroner om året.
Hærværk er der desværre stadig noget af, fordi nogen bliver ved at spille bold op af glasruderne. Men samtidig er der i år kommet flere forskellige legepladser tæt ved blokkene til de mindste, mens de større har fået en multi- og en basketbane og ramper på midterarealet.

Omfattende et-årseftersyn

Det er et år siden, renoveringen blev overstået, og der har været lavet en gennemgang af varmemester Lars Ravn, som har lavet en mangelliste, hvor han har taget 364 billeder, fortalte Vagn Eriksen og roste varmemesteren for hans ihærdighed, som gav anledning til klapsalver fra salen.
De mange bemærkninger er ved at blive gennemgået. Det gælder også jordvarmeanlægget ved Blok A på Karensvej, hvor det endnu ikke er muligt at bevise, om det kan svare sig. Entreprenøren har accepteret at skulle flytte pumperne over i et tørrerum, som nu er nedlagt, og bygge hele rørinstallationen om. Det koster MT Højgård en kvart million, fortalte Vagn Eriksen. Han tilføjede dog, at Blok A sidste vinter ikke brugte tilslutningen fra Kommunale, så noget tyder på, at jordvarmeanlægget virker.

Klar til el-biler

Skovgårdsparken vil gerne være berømt for at være grøn. Og det er den blevet på sit fremsyn i forhold til at gøre klar til el-biler, og lige nu er der mulighed for at få tilskud på 35 % fra energistyrelsen til opsætning af standere i almene boligafdelinger. Endnu vides ikke, hvor standerne kommer, men en bliver til offentlig afbenyttelse mod betaling. Og så håbede formanden på, at nogle af beboerne vil overveje at anskaffe eller lease en sådan el-bil.

Fremtidens affald skal vejes

Vagn Eriksen gik herefter over til at fortælle lidt om fremtiden, hvor beboerne i Skovgårdsparken snart skal til at veje deres husholdningsaffald, inden de smider det ud i de nye store molokker, som bliver opsat rundt omkring i afdelingen. Det blev vist med en lille film. Affaldet vejes automatisk og vægten vises på et lille display, drevet på solceller. Beboerne har kun adgang ved at tjekke ind med deres brik/beboerkort.
Målet er, at beboerne i Skovgårdsparken efter en indkøringsperiode skal betale individuelt for at komme af med affald, lige som de i dag gør med forbrug af vand og varme. Det koster et besøg hos boligministeren, for ingen har taget højde for dette i lovgivningen

Måleredskab og fællesdrift

Skovgårdsparken er i også i fuld gang med at måle op, hvad det præcist er for nogle opgaver, som bliver løst i afdelingen. Anslået drejer det sig om 1.300-1.400 forskellige arbejdsgange, som skal beskrives og tidsestimeres. Det bliver i det næste stykke tid varmemester Lars´ opgave at bruge cirka halvdelen af sin arbejdstid på at lave funktionsbeskrivelserne, så afdelingen ender med at få et værktøj, som den kan bruges til at sammenligne og afgøre, om nogle opgaver måske skal udliciteres.
I 2015 har der været undersøgt, om der er basis for et driftssamarbejde mellem afdeling 1, Hans Broges Parken, 2, Søvangen og 3, Skovgårdsparken. De to ældste afdelinger mente dog, at det gik godt nok og sagde nej tak. Men de har også lige haft vores varmemester Lars udlånt i en periode, bemærkede Vagn Eriksen, der ikke forstår afslaget, fordi fællesdrift vil have mange fordele.
Skovgårdsparken vil derfor fortsat planlægge efter et fremtidigt driftssamarbejde og vil foreslå beboerne at nyindrette AABs gamle vaskeri til Driftskontor

Stor ros til administration

Vagn Eriksen sluttede beretningen med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde, og så kom han med en stor ros til administrationen.
”Det er ganske uhørt, at jeg roser administrationen, men i den nye udgave har jeg fået det modspil, jeg har savnet i snart 20 år. Stor tak for det,” sluttede formanden og overgav beretningen til en debat, hvor der var flere opklarende spørgsmål og kommentarer og en kritik af, at højhuset på Astridsvej var glemt. ”Det er ikke glemt, men vi skal have en snak med Landsbyggefonden om, hvordan vi kommer videre. Vi har fået huset undersøgt, og det falder ikke sammen. Men det handler om kvoter, og hvad vi skal gøre med beboerne i de 120 boliger, mens vi bygger om,” svarede Vagn Eriksen, som lovede at vende tilbage, når der er nyt at fortælle.

Budget konstrueret til nul

Vagn Eriksen forklarede under punkt budget 2016, at afdelingen stadig famler lidt i blinde ovenpå renoveringen, fordi der stadig er mange ubekendte. Derfor har afdelingen valgt at gå med livrem og seler.
Der er dog budgettet med et fald på halvanden million kroner på vand, fordi beboerne nu betaler individuelt. Og så regnes der også med en besparelse på 130.000 på affald på grund af molokkerne.
”I har fået det budget, som vi foreslår, at vi kører efter næste år: Men I skal ikke regne med, at tallene i regnskabet for 2016 kommer til at ligne budgettet,” sagde Vagn Eriksen, der opfodrede beboerne til at tage det afslappet, når det nu er endt på en stigning på nul.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Genvalg over hele linjen

Valg til bestyrelsen blev hurtigt over­stået. Der var genvalg til hele be­styrelsen og også 1. suppleanten. Vagn Eriksen, Kasper Jensen, Connie Jepsen, Michael Kock og Lone Krogh.
Til FAS Nord valgtes Dagny Mikkelsen med Hannan Youssef som 1. suppleant.
Der blev ingen repræsentant fundet til Skræppebladets redaktion.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-08 Oktober side 19-20
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2015-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • beboer­møde
    Afd. 3: Skovgårds­parken ender igen på et nul
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data