Afd. 3: Skovgårds­parken går i gang med udlicitering efter nytår

Afdleing 3 – Skovgårdsparken

Afdelingens tidligere serviceleder Lars Ravn tilbage som konsulent

Fem år efter, at Skovgårdsparken på forsiden af oktobernummeret af Skræppebladet annoncerede, at afdelingen ønskede af benytte SLA, hvor der betales for det serviceniveau, der ønskes, så bliver pasningen af afdelingens grønne områder udliciteret efter nytår.

Den besked fik beboerne på budgetmødet, hvor der var et gensyn med tidligere serviceleder Lars Ravn, som har været hyret ind som konsulent til at beskrive planerne og også arbejde med beboerkontakten (og pr. 1.10 er genansat som serviceleder; red. sekr.).

Afdelingens seneste serviceleder, Peter Aagaard, der 1. august er blevet servicechef i hele Brabrand Boligforening, forklarede, hvordan der punkt for punkt bliver lavet aftaler om, hvordan niveauet skal være i afdelin1gen. Det er aftaler, der kan rettes på år for år.

Ghettolisten spørger

Vagn Eriksen fortalte, at afdelingsmødets beslutning sidste efterår om at betale ledige beboere for at flytte fra afdelingen for at forhindre nedrivninger sandsynligvis var anledning til den lovændring, der har givet Skovgårdsparken et ekstra år til at nå at hoppe af ghettolisten.

Antallet af beboere på overførselsindkomster må højst være 40 procent. Skovgårdsparken havde lidt over 41 procent, så det var her, der kunne sættes ind.

Indtil nytår havde seks beboere benyttet sig af flytteordningen, som er endt med ikke at koste Skovgårdsparken penge, fordi kommunen og boligforeningen betaler. I juni 2019 var antallet af beboere uden for arbejdsmarkedet faldet til 37,8 procent. Men det er usikkert, hvornår ministeriet trækker tallene, så det bliver spændende, hvad resultatet er den 1. december, når den nye ghettoliste offentliggøres.

Om Skovgårdsparken er på listen for fjerde år i træk? Er den det, vil afdelingen søge dispensation i foråret 2020.

Der var blomster til Conny Jepsen, der stopper efter 20 år.

Der var blomster til Conny Jepsen, der stopper efter 20 år.

Farvel efter 20 år

Da der skulle vælges medlemmer til afdelingsbestyrelsen, fortalte Vagn Eriksen, at Conny Jepsen, der har siddet i bestyrelsen i 20 år, en årrække som formand, ønskede at stoppe. Hun fik en stor applaus.

Derefter stillede otte personer op til valget, hvor der skulle vælges fem medlemmer. Der var genvalg til Vagn Eriksen, Iman Nasser, Kasper Jensen og Najma Ahmed Mohamoud og nyvalg til Birthe Marie Andersen. Første suppleant blev Sarah Mohammed, efterfulgt af Birgit Fuglsang og Preben Andersen.

Til Skræppebladets redaktion valgtes Allan Røhl, mens Hanan Yusuf blev valgt til FAS Nord.

Den nye bestyrelse: fra højre Hanan Yusuf, Vagn Eriksen, Najma Ahmed Mohamoud, Iman Nasser, Ruth, Birgit Fuglsang, Kasper Jensen, Birthe Marie Andersen og Sarah Mohammed.

Den nye bestyrelse: fra højre Hanan Yusuf, Vagn Eriksen, Najma Ahmed Mohamoud, Iman Nasser, Ruth, Birgit Fuglsang, Kasper Jensen, Birthe Marie Andersen og Sarah Mohammed.

Afdeling 3, Skovgårdsparken

Huslejestigning: 4.0 %
432 boliger, heraf 392 familieboliger og 40 ungdomsboliger
1-4 værelses lejligheder og 1-2 værelses ungdomsboliger
Husleje pr. m2 familiebolig: 751 kr.
Husleje pr. m2 ungdomsbolig: 918 kr.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-06 Oktober side 15
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data