General­forsamling Tousgårdens Venner

Referat fra den 26/2/2008

Dagsorden

Velkomst: Formanden bød velkommen og mindedes Conny Nielsen og Finn Quist Sørensen, der begge har været vigtige deltagere i Ladens udvikling. Ære være deres minde.

1. Valg af dirigent
Ove Abildgård

2. Bestyrelsens beretning til godkend­else ved Esben Trige
Omtalte Ny husmand, åremålskontrakt med Århus Kommune, huslejeaf­tale med Brabrand Boligforening, istandsæt­tel­se og oprydning, forenkling af bruger­kompensationsregler bl.a. med rengøring, nyt revisionsfirma, samarbejdsaftale med Toveshøj om beboerrådgiver i loftslokaler, få i jobtræning, folkekøkkenet og god udlejningssituation (85-90 %).
Spørgsmål om: Ladens fremtid/åremålsaftale, rengøringsaftale,
Beretningen godkendt.

3. Foreningens regnskab til godkendelse ved Esben Trige

En gennemgang af regnskabet med omtale af stigning i driftsoverskuddet ift til 2006, er anvendt til folkekøkken og it-Centret. Stigende brugskompensation, formindsket salg, stigende udgifter til vagttilkald, formindsket hærværk, stigende rengøring (kommer ind via brugskompensation), fald i vand og varmeudgifter, fald i forsikringsudgifter. Underskud i folkekøkken pga. lukkedage (mandskabsmangel). Kontingent fastsættelse : uændret.
Spørgsmål om: vandudgifter og vagttilkald.
Regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

5. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Antal stemmer
På valg:
Esben Trige
(modtager genvalg) 22 (valgt)

Elmer Bech
(modtager genvalg) 22 (valgt)
Susanne Kanstrup (ikke tilstede)
Suleyman Demirtas
(modtager genvalg) 14 (valgt)
Torben Fogh
(modtager genvalg) 13 (valgt)
1. suppleant

Forslag:
Bente Christiansen 20 (valgt)
Conny 17 (valgt)
Mustafa 9 (valgt)
2. suppleant
Jørn 15 (valgt)
Suppleanter:
Som suppleanter valgtes de 2 med færrest stemmer
Som suppleanter valgtes:
Afgivne stemmer i alt: 25. Heraf 3 ugyldige.
Conny og Bente blev valgt for 1 år
Torben blev valgt som 1 supl og Mustafa blev valgt som 2. supl.

6. Valg af 2 parlamentariske revisorer:

På valg: Inga Bech (modtager genvalg). Valgt uden afstemning
Jørn Frandsen (valgt til bestyrelsen derfor ikke valgbar)
Forslag: Carsten Valgt uden afstemning
Suppleant: Ove Abildgård (modtager genvalg). Valgt uden afstemning
Inga blev valgt for 1 år mere, så hun er på valg om 1 år og Carsten om 2 år

7. Evt.

Intet

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-03 April
i sektionen Aktiviteter

forsiden af magasinet 2008-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data