Generalforsamling Tousgårdens Venner

Referat fra den 26/2/2008

Dagsorden
Velkomst: Formanden bød velkommen og mindedes Conny Nielsen og Finn Quist Sørensen, der begge har været vigtige deltagere i Ladens udvikling. Ære være deres minde.

1. Valg af dirigent
Ove Abildgård

2. Bestyrelsens beretning til godkend­else ved Esben Trige
Omtalte Ny husmand, åremålskontrakt med Århus Kommune, huslejeaf­tale med Brabrand Boligforening, istandsæt­tel­se og oprydning, forenkling af bruger­kompensationsregler bl.a. med rengøring, nyt revisionsfirma, samarbejdsaftale med Toveshøj om beboerrådgiver i loftslokaler, få i jobtræning, folkekøkkenet og god udlejningssituation (85-90 %).
Spørgsmål om: Ladens fremtid/åremålsaftale, rengøringsaftale,
Beretningen godkendt.

3. Foreningens regnskab til godkendelse ved Esben Trige
En gennemgang af regnskabet med omtale af stigning i driftsoverskuddet ift til 2006, er anvendt til folkekøkken og it-Centret. Stigende brugskompensation, formindsket salg, stigende udgifter til vagttilkald, formindsket hærværk, stigende rengøring (kommer ind via brugskompensation), fald i vand og varmeudgifter, fald i forsikringsudgifter. Underskud i folkekøkken pga. lukkedage (mandskabsmangel). Kontingent fastsættelse : uændret.
Spørgsmål om: vandudgifter og vagttilkald.
Regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

5. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Antal stemmer
På valg:
Esben Trige
(modtager genvalg) 22 (valgt)

Elmer Bech
(modtager genvalg) 22 (valgt)
Susanne Kanstrup (ikke tilstede)
Suleyman Demirtas
(modtager genvalg) 14 (valgt)
Torben Fogh
(modtager genvalg) 13 (valgt)
1. suppleant

Forslag:
Bente Christiansen 20 (valgt)
Conny 17 (valgt)
Mustafa 9 (valgt)
2. suppleant
Jørn 15 (valgt)
Suppleanter:
Som suppleanter valgtes de 2 med færrest stemmer
Som suppleanter valgtes:
Afgivne stemmer i alt: 25. Heraf 3 ugyldige.
Conny og Bente blev valgt for 1 år
Torben blev valgt som 1 supl og Mustafa blev valgt som 2. supl.

6. Valg af 2 parlamentariske revisorer:
På valg: Inga Bech (modtager genvalg). Valgt uden afstemning
Jørn Frandsen (valgt til bestyrelsen derfor ikke valgbar)
Forslag: Carsten Valgt uden afstemning
Suppleant: Ove Abildgård (modtager genvalg). Valgt uden afstemning
Inga blev valgt for 1 år mere, så hun er på valg om 1 år og Carsten om 2 år

7. Evt.
Intet
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt