Indkaldelse til Generalforsamling

fritidsforeningenstaf.jpg

i fritidsforeningen d. 29. maj 2008


Brabrand Boligforenings Fritidsforening
Inga Andersen – formand

Der indkaldes herved til generalforsamling i Brabrand Boligforening’s fritidsforening

Torsdag, den 29. maj 2008 kl. 19.00

i Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6 B

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
  1. Fitidsforeningens årsberetning til godkendelse
  2. Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes årsberetning til orientering
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
  1. Fritidsforeningen
  2. Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af en parlamentarisk revisor og en revisorsuppleant
 8. Eventuelt

På valg er:
Dagny Mikkelsen (modtager genvalg)
Arthur Sletting (modtager genvalg)
Ingrid Jensen (modtager genvalg)
Jytte Lausen (modtager genvalg)
1. supl. Youssuf Abdul Kader (modtager genvalg)
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt