Indkaldelse til General­forsamling

fritidsforeningenstaf.jpg

i fritidsforeningen d. 29. maj 2008


Brabrand Boligforenings Fritidsforening
Inga Andersen – formand

Der indkaldes herved til generalforsamling i Brabrand Boligforening’s fritidsforening

Torsdag, den 29. maj 2008 kl. 19.00

i Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6 B

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
  1. Fitidsforeningens årsberetning til godkendelse
  2. Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes årsberetning til orientering
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
  1. Fritidsforeningen
  2. Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af en parlamentarisk revisor og en revisorsuppleant
 8. Eventuelt

På valg er:

Dagny Mikkelsen (modtager genvalg)
Arthur Sletting (modtager genvalg)
Ingrid Jensen (modtager genvalg)
Jytte Lausen (modtager genvalg)
1. supl. Youssuf Abdul Kader (modtager genvalg)

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-04 Maj
i sektionen Aktiviteter

forsiden af magasinet 2008-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data