Haandbryggerlauget af 1970

En tradition der fastholdes

Skræppeblades udsendte mødte en kold decemberaften op til foredrag i en af Brabrand Boligforenings ældste foreninger, Haandbryggerlauget af 1970.

Historien om foreningen blev fortalt af laugets oldermand Niels Overgaard og Ceremonimester Preben Hulthin Rasmusen. Fortællingen foregik i Laugets produktionslokale og Laugslokale, der er indrettet i den gamle hestestald ved Laden.

En fortid vender tilbage

Før Industriens tidsalder bryggede enhver gårdmandskone med respekt for sig selv sin egen øl. Det var ikke enkelt at styre gæring og lagring af øl, så øllet kunne være af meget forskellig kvalitet. Industrialiseringen medførte, at man kunne lave øl af høj og ensartet kvalitet, således at først hjemmebrygningen og siden hen de små lokalbryggerier forsvandt.

I de seneste årtier har nye materialer og enklere rengøringsmetoder gjort det muligt for almindelige mennesker at lave en øl med en god kvalitet og tilpasset den enkeltes smagsløg. Haandbryggerlauget har siden 1970 uddannet mange nye håndbryggere, heraf er enkelte blevet brygmestre på mikrobryggerier eller endda større bryggerier.

Et fællesskab, der gør det let at komme i gang

Ølbrygning er et håndværk, der kræver en del erfaring, som man ikke lige kan læse sig til. Samtidig kræver det en del udstyr, materialer og plads, som den, der bor i en lejlighed, ikke har let adgang til.

Gennem medlemskab af foreningen kan den enkelte møde andre, der med glæde deler ud af sine erfaringer, samtidig med at man i fællesskab indkøber de mange typer af ingredienser og materialer, der er grundlaget for at brygge god og spændende øl. Man kan starte med at følge med på de ugentlige bryggeaftner, men når der er tilstrækkeligt mange nye, opstartes et egentligt bryggekursus.

Der brygges og smages i fællesskab

Som aktivt medlem forventes det, at den enkelte selv brygger minimum 2 gange om året. Man skal ikke selv drikke al den øl, man brygger. Det er en vigtig del af medlemskabet, at der smages på de bryg, andre laver, således, at den enkelte kan opleve de utallige typer og nuancer, der kan være i øl.

Det foregår i det hyggelige laugslokale, der er indrettet på loftet i bryggeriet. Lokalet anvendes til laugsmøder, men det kan også lejes af medlemmerne til en lille familiefest eller af en gruppe af beboere fra en boligafdeling.

Kan haandbryggerlauget anvendes bedre af beboerne i Brabrand Boligforening?

Haandbryggerlauget var fra starten præget af de mange beboere i Gellerupparken og Toveshøj og er åben for andre medlemmer af foreningen. Herudover er der en del af de ca. 60 medlemmer, der tidligere har boet i boligforeningen.

Beboersammensætningen i området er ændret væsentligt siden starten i 70’erne, og mange af de nye kommer fra kulturer, hvor der ikke er tradition for at brygge og drikke øl. Haandbryggerlauget er derfor interesseret i at få medlemmer fra eller have samarbejde med beboere fra andre afdelinger.

Det kan ske ved, at 2-3 beboere fra en afdeling melder sig ind for derefter at anvende den bryggede øl som element i en afdelingsaktivitet, en sommerfest eller lignende.

Det kan også ske ved, at en afdeling laver en lille udflugt til foreningen, hører et foredrag om øl-brygning og smager på produkterne i Lagugslokalet. Man kan også få besøg til et arrangement i afdeling.

Er du interesseret i at blive medlem af Haandbryggerlauget, er du velkommen til at kigge ind på en laugsaften og få en uforpligtende snak om mulighederne for selv, at brygge dit eget gode øl.

Haandbryggerlauget holder laugs­aftner på tirsdage i lige uger og tors­dage i ulige uger kl.19.00

Se også foreningens hjemmeside
www.haandbryggerlauget.dk/

Haandbryggerlaugets adresse er:
Edwin Rahrsvej 6B (Laden)

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-01 Februar
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data