General­forsamling i Fritids­foreningen ’09

Der indkaldes herved til generalforsamling i Brabrand Boligforenings fritidsforening

Torsdag, den 28. maj 2008 kl. 19.00 i Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6 B

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Fritidsforeningens årsberetning til godkendelse
 4. Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes årsberetning til orientering
 5. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Fritidsforeningen
 7. Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS)
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af bestyrelse og suppleanter
 11. Valg af en parlamentarisk revisor og en revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Forslag til vedtægtsændringer skal være skriftlige og sendes til formanden Inga Andersen, så de er fremme senest 14 dage før generalforsamlingen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-02 Marts
i sektionen Aktiviteter

forsiden af magasinet 2009-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data