Bagsiden med adresser (juni ’10)

Brabrand Boligforening
Administrationen
Gudrunsvej 10A – Tlf.: 89 31 71 71
Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag 9.30-14.00
Torsdag 9.30-18.00 – Fredag 9.30-12.00

Afdelingsformænd

Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

Afdeling 2, Søvangen:
Margit Nørhave, tlf.40 74 36 87
eldal@stofanet.dk

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Jesper Fræer Nielsen, tlf. 86 25 68 25 /mobil 40 87 07 75
jesperiiv@gmail.com

Afdeling 4, Gellerupparken:
Helle Hansen, tlf. 40 71 86 75
hhmh65@hotmail.com

Afdeling 5, Toveshøj:
Troels Bo Knudsen, tlf. 22 88 60 47
troels.bo@gmail.com

Afdeling 6, Holmstrup:
Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24
bestyrelsen@holmstrup.net

Afdeling 7, Hasselhøj:
p.t. ingen formand

Afdeling 8, Drejergården:
Bent Ole Pedersen (kontaktperson)
Tlf. 26 90 44 52

Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Asmus Christensen
roedlund@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:
Lene Olm, tlf: 86 24 91 10
leneolm@email.dk

Afdeling 12, Thorsbjerg:
Ulla Jellesen, tlf. 30 33 41 82
ullabulla@stofanet.dk

Afdeling 14, Borumtoften:
Ole Andersen, tlf. 40 72 49 61

Afdeling 15, Hasselengen:
Poul Erik Nielsen, tlf. 21 94 71 66
facilon@stofanet.dk

Afdeling 16, Voldbækhave:
p.t. ingen formand

Afdeling 17, Højriisparken:
Preben F. Jensen
hojriis@stofanet.dk

Afdeling 18, Lyngby:
Morten L. Nielsen (kontaktperson)

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Malene Skou Andersen
Malene_skou_Andersen@hotmail.com

Afdeling 21, Baunevej, Hasselager:
Birgit Leth (kontaktperson)

Afdeling 22, Sonnesgården:
Steen Holgaard, tlf. 30 31 97 30
steenoglise@stofanet.dk

Afdeling 23, Skovhøj, Hasselager:
Benny Pedersen, tlf. 29 85 51 66
bb.uldjyden@it.dk

Afdeling 24, Skovhøj, Hasselager:
Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63 /
JanK1307@Forum.dk

Foreningsbestyrelsen

Jesper Pedersen (formand)
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90
iec@post8.tele.dk

Keld Albrechtsen (næstformand)
Jernaldervej 247, lejl. 7, tlf. 86 24 51 50
keldalbrechtsen@stofanet.dk

Rene Skau Björnsson
Lykkenshøj 66, tlf. 86 26 52 22
sresj@ft.dk

Herman Nielsen
Jernaldervej 263 B, st. th., tlf. 23 95 79 45
www.hermannielsen.dk

Lene Olm
Jernaldervej 203 B, st. th, tlf: 86 24 91 10
leneolm@email.dk

Lars Bro Lundsberg
Gudrunsvej 16, 3. tv, tlf. 40 52 90 61

Troels Bo Knudsen
Janesvej 29, 3. lejl. 4, tlf. 22 88 60 47
troels.bo@gmail.com

Inspektører

Afdeling 1, 2, 7, 15, 8, 16, 17, 21, 23 & 24:
Carsten Falck / Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:
Peter Sørensen og Ege Høst Hansen/ Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

Afdeling 3, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19 & 22:
Robert Sørensen / Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

Beboerrådgivningen

http://beboer-raadgivningen.dk
Gudrunsvej 16,1.th.,
Træffetider: tirsdag, 10-12, torsdag 15-18
Tlf. 86 25 21 26, 86 25 21 50 & 86 25 21 46

Beboerrådgivning Holmstrup Mark:
Jernaldervej 245, 1, lejl. 6, tlf. 86 24 82 89
Tirsdage kl. 15.00 – 17.00

Beboerrådgivning Toveshøj:
Maryam Fereidanian træffes i Tousgårdsladen
tirsdag 10-12 / torsdag 15-17
Tlf.: 20 18 54 24

Fritidsforeningen og FAS:
Formand Inga Andersen tlf. 86 24 73 53

Antenneservice

Stofa Antenneservice tlf. 88 30 30 30
Mandag-fredag: kl. 08.00-20.00
Lørdag: kl. 10.00-14.00
Dog med undtagelse af helligdage.
uden for vores alm. åbningstid: telefon 88 13 18 18.

Totalservice

Tlf. 89 31 71 71 eller mobil 20 20 22 81
Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.

Nærpoliti

Tlf. 86 25 14 48 / aarhus-brabrand@politi.dk
Mandag-fredag kl. 12.00-14.00
torsdag desuden kl. 16.00-17.30

Lægevagten Tlf. 70 11 31 31

Tousgårdsladen Tlf. 86 25 91 58

Ladens Folkekøkken
tlf. 86 25 91 58
Spisning hverdage 17.00-18.00 Tilmelding kl. 12

Beboerhuset Yggdrasil
tlf. 86 25 10 17
Vibeke Dam Hansen, viha@bbbo.dk

Holmstrup aktivitetsmedarbejder
Jernaldervej 245, 1. lejl. 6, tlf. 61 22 36 18
Solveig Thomsen, soth@bbbo.dk

Stenhytten
Stenaldervej 77 – tlf. 86 24 71 08

Underhuset
Tommy Hansen, Sigridsvej 27, 1.th., 8220 Brabrand, tlf. 87 30 16 00 el. 20 55 97 88
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt