Leder

Nye medie-tider?

af Ulrik Ricco Hansen

Nye beboerblade og nye borgerportaler banker på døren.

I 2007 blev der nedsat et udvalg, der skulle tænke over fremtiden for Skræppebladet. Cirka samtidig blev et projekt med borgerjournalistik skudt i gang. Efter tre år ser det ud til, at begge dele kan få en delvis fælles udgang.

Det Boligsociale Fællessekretariat fremmer projekter for beboere, og har udgivet en statusrapport. Et af projekterne er borgerportalen, der startede med aarhusvest.dk. Efterfølgende er Viby Syd, Trige og senest en ungdomsversion kommet med i familien af hjemmesider, der bidrager til lokal nyhedsformidling – skrevet af områdets beboere.

Kender du borgerportalen? Den har kostet snart tre mio. kr., men det fremgår af rapporten, at ”Evalueringen af borgerportalen aarhusvest.dk tegner overordnet set et billede af, at portalen ikke i særlig høj grad bliver anvendt af hverken journalister, kommunalt ansatte eller borgere i Århus V.”
Ifølge projektleder Birger Agergaard har borgerportalerne det ikke så slemt, som det fremgår af rapporten. Teksten blev skrevet i 2009 og baseres på få data. Antallet af besøg og henvendelser er siden steget.

Projektet slutter i år, og så skal portalerne stå på egne ben. F.eks. ved at samarbejde med boligforeninger. Investeringen i projektet går derfor ikke tabt, og Skræppebladet skal sandsynligvis være med til at bære noget af projektet videre i en borgerportal for Gellerup og omegn. Den vil geografisk dække en del af aarhusvest.dk’s område – hvor de fleste i Brabrand Boligforening bor.

Borgerportalerne er langt fra en synkende skude, men heller ikke den succes, der var målet.
Satsningen må ikke tabes på gulvet. Det tager lang tid og mange ressourcer at opbygge et lokalt netbaseret medie, og vi opfordrer alle til at slutte op om projektet. Klik ind – så ses vi nok senere på gellerup.dk, der efter nuværende idéer også vil levere stof til dit trykte beboerblad.

Blandt forslag fra personer i Skræppebladsudvalget, som blev nedsat af foreningsbestyrelsen, er også en opdeling af bladet i flere trykte varianter.
Skræppebladets fremtid er med på repræsentantskabsmødet den 2. juni, hvor formanden vil indstille, at det ophører som foreningsblad. Udvalget har trods tre år ikke nået at indstille noget.

Har du en mening om Skræppebladets fremtid? Så skriv til redaktionen og henvend dig til din afdelingsbestyrelse.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt