Erfaringer fra gigantisk byprojekt i Holland

Hollandsk byggeri var ikke som Gellerup

af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening – foto af Helle Hansen

Erfaringerne fra det enorme hollandske by-projekt i Bijlmermeer har fyldt meget i byrådsmedlemmernes debatter om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Derfor blev der sendt en delegation fra de to afdelingsbestyrelser samt fra foreningsbestyrelsen og administrationen på et par dages studietur for at undersøge myter og realiteter.

I Bijlermeer rager de fortsat store gamle blokke ned

I Bijlermeer rager de fortsat store gamle blokke ned

Det viste sig at være en myte og slet ikke en realitet, at nedrivningen af 6.500 lejligheder skulle have løst problemerne i området. Det er desværre ikke tilfældet. F.eks. har det enorme by-område med 80.000 indbyggere stadig et dårligt ry i Holland. Og kriminaliteten er alt for høj. Det kan have sammenhæng med, at de enkelte kvarterer stadig er ”sovebyer”, hvor der foregår alt for lidt. Arbejdspladser og butikker er koncentreret i centre og ikke lagt ind i kvartererne, således som vi foreslår i Helhedsplanen.  

Dårlige huse måtte nedrives
Planen har helt klart ført til bedre boliger og grønne områder. Man kan sige, at med planen når området på mange måder op på den kvalitet, som Gellerup og Toveshøj har i dag: Gode boliger og grønne områder, men for lidt aktivitet mellem boligerne. Jeg synes derfor, at det er ret begrænset, hvad vi kan lære af den store hollandske plan.

Begrundelsen for at nedrive omkring halvdelen af de 12.500 oprindelige almene boliger i området var den enkle, at husene simpelthen for dårlige. Vi så nogle af de oprindelige blokke – og man fik ikke lyst til at bo i dem. Så det var sikkert nødvendigt at rive en stor del af husene ned.

I Gellerup og Toveshøj har vi bygninger af høj kvalitet – og derfor kan vi ikke bruge erfaringerne fra Bijlmermeer til så vældig meget her i Brabrand. Vi vil i boligforeningen kun være med til enkelte nedrivninger af hensyn til gennemførelsen af bygaden fra City Vest til Toveshøj, men vi vil ikke nedrive blokke for at rive ned.

De muslismke samfund, som består af 19 forskellige grupperinger i Bijlermeer, har selv samlet penge ind og bygget en moske i bydelen

De muslismke samfund, som består af 19 forskellige grupperinger i Bijlermeer, har selv samlet penge ind og bygget en moske i bydelen

Plan ved regeringsdekret
I Holland blev det store by-projekt gennemført ved regeringsbeslutning. Beboerne fik en ny lejlighed i området, hvis de ønskede det. Der var altså en tryghedsgaranti, men planen blev ikke godkendt i beboerdemokratiet. Det var regeringen og byrådet, der bestemte. Der var altså ikke den form for demokrati, som vi har i Brabrand Boligforening, hvor beboermøderne i Gellerup og Toveshøj i efteråret skal tage stilling til det endelige forslag til Helhedsplan. Jeg håber, at den danske regering fortsat vil respektere vores beboerdemokrati og ikke bruge hollandske metoder!

I Bijlmermeer var der store udlejningsvanskeligheder. 25 % af lejlighederne var ledige. Desværre kæmper vi nu også med dette problem. I maj der 46 tomme lejligheder i Gellerup (og 10 tomme ungdomshybler). Uheldigvis tyder intet på, at dette problem er forbigående. Meget tyder på, at efterspørgslen efter de større lejligheder er faldende. Vi skal derfor gennemføre forandringer, der kan øge efterspørgslen efter boliger i området.
Til slut vil jeg nævne et interessant indslag på vores studietur. Vi så en lokal moské, der var opført for lokalt indsamlede penge. Den målte ca. 35 gange 35 meter og kunne i Danmark formentlig opføres for ca. 100 mio kr incl. byggegrund. Ikke nogen stormoské, men en pæn religiøs bygning.

Der var også tid en rundtur med båd på kanalerne i Amsterdam

Der var også tid en rundtur med båd på kanalerne i Amsterdam
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt