Afd. 4: Gellerupparkens image er et problem

Afdeling 4: Gellerupparken

Dramatik om helhedsplanen på Gellerupparkens beboermøde

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Onsdag den 22/09-2010 var der afdelingsmøde for Afd. 4 i Foreningernes Hus i Gellerupparken. Der var mødt ca. 60 lejemål op plus en del gæster og udsendte fra Skræppebladet.
Kjeld Albrechtsen blev valgt som dirigent og gennemgik formalia, inden mødet kunne endeligt begynde.

Der var et flot deltagerantal til mødet

Der var et flot deltagerantal til mødet

Afdelingsformand Helle Hansen und­erstregede i sin mundtlige beretning, at hun godt kan lide at bo i Gellerupparken, men at hun er træt af den dårlige mediedækning af området og mener, at den største udfordring for boligområdet er dårlig image og negativ medieomtale.

”Problemerne, vi har, er til at løse, hvis vi får lidt hjælp og ikke hele tiden skal diskutere politiske prøveballoner, som kun handler om at score stemmer på et billigt grundlag.”
Helle fortalte videre, at hun gjorde ministrene, som besøgte Gellerup i september, opmærksom på, at hun ikke bryder sig om brugen af ordet ghetto. Det hjælper heller ikke til, at få medierne til at skrive anderledes om området.

Og hun oplyste, at moskéforeningen snart har samlet nok penge sammen til at kunne købe en grund og opføre en moske. Og foreningen har forhandlinger i gang med kommunen om dens beliggenhed.

Helhedsplanen og forbedringer
Helle Hansen gjorde også rede for de ting, der skal gøres ved Gellerupparken i de kommende år. Maling af facader er allerede i gang og vil blive færdiggjort i løbet af de næste par år. Der skal gøres hovedrent i alle opgangene en gang om året – rengøringen er allerede gået i gang. Det er en del af de initiativer, der går ud på at gøre opgangene pænere. Et andet problem at, at cyklerne oftest ikke kan stå ude, så der vil blive set på muligheden af at lave aflåste cykelskure i området.

Der er sat videokameraer op på prøve i fire opgange – på Bentesvej 27- 29-31 og Gudrunsvej 74. Projektet vil blive evalueret om et års tid, og derefter skal beboermødet afgøre, om der skal kameraer op i hele afdelingen. Afdelingsbestyrelsen er i gang med at forhandle med forskellige udbydere om at få installeret fibernet for at få billige tv-kanaler og internet til alle beboere.

Til sidst nogle lidt triste nyheder. Vejledningscentret, som er et af de gode projekter i området, bliver grundet manglende midler måske nødt til at lukke med fra 31/3-2011. Der arbejdes på en løsning. Det samme gøres der med hensyn til Meyer-projektet, som også bliver nødt til at skære ned på ansatte. Det sidste punkt er, at afdelingsbestyrelsen er i gang med at gennemgå legepladserne for at lave en plan over, om der skal laves flere legetilbud til de halvstore børn i Gellerupparken.

Huslejestigning vedtaget
Brabrand Boligforenings regnskabschef Mogens Clingman redegjorde for budgettet, som viste en forbedring i budgettet for energiregnskabet, hvor et forsøg med energibesparende lamper kan vise sig som en kæmpe besparelse i de kommende år.

Udgifter til vedligeholdelse af lejligheder er steget for at få hævet standarden. Det sker bl.a. med et forsøg med enkelte lejligheder, der bliver istandsat for at se, hvor dyrt det bliver.

Grundet de stigende udgifter bliver der nødt til at komme en huslejestigning på 4,46% samt stigning i antennebidrag på 29,40 kr. pr. måned. Antennebidragets stigning er udelukkede bestemt af Stofa og antenneforeningen og kan ikke forhandles. Ved afstemning blev huslejestigningen vedtaget.

Dramatiske debatter
Igen blev der på mødet diskuteret helhedsplan. Der forelå et forslag til et samlet svar på Gellerupparkens vision. Afdelingsbestyrelsen kom med et forslag om nogle små ændringer i forslaget, men efter heftig debat og en livlig indblanding fra folk, som ikke bor i afdelingen, blev ændringsforslaget forkastet. Et flertal af de fremmødte stemte ja til det oprindelige forslag; mens andre var noget forundrede over forkastelsen af ændringsforslaget, da der ikke var nogle revolutionerende ændringer i bestyrelsens forslag, og det kun stillede ordlyden lidt skarpere op.

Pia Bjerre m. fl. havde stillet forslag om, at beboere, der stiller op til afdelingsbestyrelsen, skal have tid til at fremstille sig selv og til at svare på spørgsmål. Det blev vedtaget med den ændring, at eventuelle spørgsmål til de opstillede kandidater kan stilles på tomandshånd i en pause inden valghandlingen.

Allan Fisker foreslog, at der før valget af nye medlemmer af bestyrelsen blev opgjort, hvem af de genopstillede kandidater, der er kommet til afdelingsbestyrelsens møder, så beboere kan se, om dem, man skulle stemme på, faktisk gør deres arbejde i bestyrelsen. Bestyrelsen bakkede op om forslaget, og det blev også vedtaget ved flertal.

De medvirkende ved mødet stemmer om et forslag

De medvirkende ved mødet stemmer om et forslag

Sidste punkt inden afstemningen om nye bestyrelsesmedlemmer var om, hvorvidt det nu skal være tilladt at bore i betonen på altanen. Indtil nu har det ikke været tilladt at bore i betonen, af frygt for at nedløbsrørene inde i betonen skulle beskadiges. Det står umiddelbart fast, at rørene ikke bliver beskadiget, hvis man ikke borer i de yderste 20 cm. af altanens vægge, loft og bund. Derudover blev det foreslået, at man ville prøve at finde nogle standardstørrelser altangardiner, som folk kan vælge at bruge. Forslagene blev vedtaget af et stort flertal.

Afstemning om nye medlemmer af bestyrelsen
Sidst på aftenen blev det endelig tid til at stemme om nye medlemmer af bestyrelsen. Hvert lejemål havde to stemmer, og afstemningen foregik skriftligt.
Ca. kl. 23.30 var afstemningen og optællingen endelig slut, og nye og genvalgte medlemmer var bestemt.

De følgende blev nyvalgt: Pia Bjerre Christensen, Khaled Elmoossa og Jamal Mohammad, mens der var genvalg til Ali Khalil, Naif Moustafa, Issam Kaddoura, Walid Mahmoud og Rabih Azad-Ahmad.
Skræppebladet ønsker dem tillykke med valget og håber, de kan være med til at gøre Gellerupparken til et godt sted at bo.
Del eller print denne side:  


En kommentar til
“Afd. 4: Gellerupparkens image er et problem”


 • 1

  Pia Bjerre Christensen skriver:

  Til orientering så valgte jeg at opretholde det oprindelige forslag til udtalelse pga. opfordring fra mennesker, der BOR i afdelingen.

  Formålet med udtalelsen var at undersøge afdelingsmødets holdning til nedrivning og udtyndingspolitik, som jeg finder diskriminerende – men hvad var afdelingsmødets holdning?

  I den offentlige høringsfase har jo især borgmesteren kategorisk afvist at lytte til beboernes holdning til lige netop dette – omfanget af udtynding af den nuværende type beboere og lejemål er fastlagt i den politiske aftale, som byrådspolitikerne afviser at genforhandle på trods af beboernes ønske om en moské i området og omfattende protester mod nedrivning.

  På trods af denne kategoriske og ultimative holdning, som nu også viser sig tydeligt i spørgsmålet om moské, så tog jeg og flere andre os altså den demokratiske frihed at spørge afdelingens øverste myndighed, hvad den mener om det. Det er dog vores blokke, vores hjem og vores liv!

  Også jeg beklager den forvirring, der opstod, omkring de to forslag, men jeg synes det er passende at fremhæve, at de begge indeholdt et nej til diskrimination og ja til udvikling i området!

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt