Filmprojekt for unge i Gellerup

Tovshøjskolens kælder lægger lokaler til TV-projektet

Selvom Tovshøjskolen er en almindelig folkeskole, foregår der anden und­ervisning end regning og læsning. Nede i kælderen foregår der en anden slags undervisning. Her har Filmprojekt Gellerup lokaler, og unge mennesker arbejder for at producere tv, som henvender sig til beboerne i lokalområdet.

Kurset er henvendt til ledige mellem 18 og 30 år og er et samarbejde mellem Århus Kommune, Beskæftigelsesforvaltningen og Arbejdsmarkedscenter Nord/TV Basic.

For øjeblikket er der ca. 10 deltagere, som alle er ledige og i gang med kurset for at afklare, om de er klar til at få en uddannelse, eller om de vil ud og have et job. Morten Steffensen og Rasmus Kronborg står for projektet. Morten Steffensen har over 25 års erfaring med tv-produktion med blandt andet TV-BASIC og Rasmus Kronborg er uddannet i medievidenskab fra Aarhus Universitet.

Morten Steffensen tegner og fortæller ved tavlen.

Hvor bliver det sendt?

Projektet er stadig i en opstartsfase og har kun kørt siden august, men eleverne på kurset har allerede fået meget ud af kurset. De har været ude på optagelser i området. Blandt andet har de lavet optagelser fra de forskellige møder i forbindelse med helhedsplanen, studieproduktioner, dækket Nabofesten og udarbejdet koncept til et magasinprogram, som skal køre hver uge.

Deltagerne har lært at filme, både ude og til studieproduktioner og redigere de optagelser, de er kommet hjem med.

De har en aftale med Indvandrer-tv om, at programmerne kan blive vist på deres kanal, men de ønsker også at sende på TvÅrhus, så alle i Gellerup kan se deres programmer. De skulle gerne med tiden få et fast sende-tidspunkt og få en internet-tv-kanal op at stå. Foreløbigt skal de forskellige programmer ligge på projektets egen hjemmeside, så alle kan gå ind og se det.

Fungerer som en redaktion

Hver morgen kl. 9 begynder med kaffe, the og morgenbrød, mens man holder redaktionsmøde. Der tager man emner op, der kunne være interessante at tage fat på, og der lægges plan for dagens aktiviteter. Indimellem er der også undervisning ved tavlen hvor er centralt tema sættes under lup.

Derefter går man i gang med de ting, man har planlagt for dagens forløb. Nogle sætter sig til redigere, andre skal lige tjekke mails, mens nogle går i grupper for at udvikle idéer til udsendelser.

Kursisterne er da også godt tilfredse med kurset. Bjørn Wind Abildtrup mener, at ”det er et godt tilbud man kan få, når man er på kontanthjælp. Det er godt når der er undervisning hvor man f.eks. lærer noget om lyssætning og kameraføring. Det får man meget ud af”, siger kursisten.

Han mener også, at det sociale er en vigtig faktor på kurset. Han mener eksempelvis, at ”man lærer at arbejde sammen med andre. Især når man står med liveproduktioner, skal man kunne kommunikere godt for at få et godt resultat”.

Kursisterne lærer om lyssætning.

Hvis folk er interesserede i at høre mere om projektet eller har gode idéer til udsendelser er man velkommen til at kontakte Rasmus Kronborg på telefon 24 85 59 41 eller Morten Steffensen på 25 21 48 89. Projektet har også en hjemmeside, som dog ikke er så omfattende endnu, men efterhånden som der bliver produceret flere programmer, kommer de til at ligge på siden. Adressen er: www.fpgellerup.dk

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-01 Februar side 8
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2011-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data