Jens Betjent

En panserbasse med smil og konsekvens

I sidste nummer af Skræppebladet fortalte vi om den nye analyse, der viser, at kriminaliteten er faldende i Gellerup/Toveshøj.
Skræppebladet har besøgt lederen af lokalpolitiet Jens Espersen – Jens Betjent – for at høre om, hvad politiet vil gøre for at reducere kriminaliteten yderligere.

Lokalpolitistationen er blevet større

Ved politireformen, der startede for 4 år siden, blev nærpolitiet i Gellerup omdannet til en større lokalpolitistation. Det betød, at der kom en ny leder, og at stationen kan udføre alle faser af politiopgaven fra forebyggelse over efterforskning til tiltale.

Det har medført flere medarbejdere og en større faglig bredde i arbejdet.

I dag har stationen 20 medarbejdere og er normeret til 22. I den oprindelige plan havde man beregnet der skulle bruges 33 mand, hvis alle opgaver skulle løses fuldt ud. Sådan blev det ikke, så indsatsområderne må prioriteres.

Hvad skal der til for at reducere kriminaliteten?

”Først må man erkende, at det er en opgave, lokalpolitiet ikke kan klare alene,” siger Jens Betjent. ”Vi kan efterforske og undersøge sagerne, men vi er afhængig af oplysninger fra borgerne.
I samarbejde med de lokale foreninger og institutioner kan vi skabe en bevidsthed om, hvad der skaber kriminalitet, og hvad vi hver for sig kan gøre for at reducere den.”

Hvordan skabes det kriminelle miljø?

”Hvis man vil undgå, at de unge bliver kriminelle, skal man have fat i den rigtige ende,” siger Jens Espersen. ”De unge kan blive tiltrukket af kriminelle miljøer, eller de kan påvirkes af, at ulovligheder florerer i den nærmeste familie.

Hvis et ungt menneske har det svært hjemme eller i skolen, så kan gadelivet være et attraktivt sted at skabe respekt om sig selv.
Mange unge drenge oplever, at de får respekt og er seje, hvis de tilhører de småkriminelle gademiljøer. Her starter det, og her skal det om muligt stoppes.”

Der smiles til de grønne, og der er konsekvens over for de røde

Hvordan gribes det forebyggende arbejde an, spørger Skræppebladet.
“Allerede fra førskolealderen kan pædagogerne identificere, hvem der er i risiko for at blive kriminelle. I det kriminalpræventive arbejde, som primært vedrører de 8-18-årige, opdeler vi de unge i tre grupper, de grønne, de gule og de røde. De grønne kan selv, dem smiler vi til. De gule er dem, der har brug for hjælp, fordi de er tiltrukket af de slemme drenge og af og til begår ulovligheder. Dem er vi opmærksomme på, og vi taler alvorligt til dem, men er forsigtige med at gå for hurtigt frem, fordi det kan drive den unge ind i kriminalitet.

De røde – det er de hårde drenge – som er involveret i kriminalitet. Heldigvis er det en relativ begrænset gruppe, men vi går hårdt til dem hver for sig, dels for at få dem straffet, men også for at vise de gule og de grønne at det har alvorlige konsekvenser, hvis man ender i den røde gruppe.”

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-03 april

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-03 april side 16
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2011-03 april

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data