Lederen

At lade sig vælge…

af Kirsten Hermansen

I april måned skal der i flere afdelinger holdes afdelingsmøde med valg/genvalg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen er den lokale ledelse i boligafdelingen, og derfor er det vigtigt for afdelingerne, hvem der lader sig vælge.

Hvis du tænker på at stille op og lade dig vælge, kræver det, at du har den fornødne tid til at deltage i bestyrelsesmøder, og tid til at sætte dig ind i de mange informationer, man skal forholde sig til. Til gengæld får du mange glæder ved at deltage i det boligpolitiske arbejde.

Du får som beboervalgt repræsentant i din afdeling mulighed for at yde indflydelse og at ændre ting i afdelingen.
Arbejdet i en bestyrelse vil for de fleste være at indgå i et fællesskab af engagerede naboer og forstå de spilleregler, der er baggrund for bestyrelsesarbejdet.
Dine evner til samarbejde og til at forholde sig kritisk til de forslag, der foreslås, bliver prøvet af.
Det giver oplevelser og nye færdigheder til at begå sig. Det er vigtige kompetencer at øve sig i.

Ønsker du ikke at stille op til bestyrelsesvalg, men i stedet gerne vil give din mening til kende, og fortælle om netop det, der foregår i din afdeling, er der også mulighed for at stille op som frivillig redaktionsmedlem til Skræppebladet. I Skræppebladet kan du arbejde med at formulere dig på skrift, og du får mulighed for at lære meget om, hvad der foregår i boligforeningen.
Det er et arbejde, hvor du også har mulighed for at øve din indflydelse ved at skrive om emner, som, du mener, skal frem i lyset.

Beboerdemokratiet i den almene boligsektor er med til at bevare sammenhængskraften i et samfund, der i høj grad er præget af individualitet. Et samfund, der hele tiden ”bryster” sig af de demokratiske værdier, må også stille krav til sine borgere om at tage aktiv del i de demokratiske processer og at engagere sig. Her er de fælles værdier dine nære omgivelser og dets fremtid, det handler om.

Man skal holde fast i de muligheder, man selv har for at træffe valg, for det er ikke ligegyldigt, hvilke valg, der bliver truffet.
Boligforeningsarbejde er stadig et område, hvor den enkelte med sit arbejde og engagement kan opnå at blive del af et meningsfuldt fællesskab.

Mød op – tag del i din boligafdeling – tag mod udfordringen, og stil op – og lad dig vælge.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt