Debatredaktion

af debatredaktør Hans Esmann Eriksen – illustration af Jesper Ankjær

Kriminalitet i Gellerup og Toveshøj
I sidste nummer af Skræppebladet blev der omtalt en ny rapport om den kriminalpræventive indsats i Gellerup/Toveshøj-området. I dette nummer har vi fulgt op ved at besøge lederen af nærpolitistationen i Gellerup. Herudover har vi refereret et spændende foredrag, som blev afholdt på Aarhus Universitet i begyndelsen af marts. Den tidligere leder af Bazar Vest Jørgen Skov fortalte med engagement om sine erfaringer i Bazaren. En del af foredraget omfattede kriminalitet i området og nogle af baggrundene for, hvordan den opstår.

Læseren kan bide mærke i, at de to artikler supplerer hinanden. I sagens natur har de to hver sine fokuspunkter, når spørgsmålet om kriminalitet skal beskrives.
Jeg vil opfordre vore læsere til at komme med indlæg til denne debat i det næste nummer, således at informationerne om problemkredsen kan blive mere nuanceret.

Kvalitet i driften – Hvad er erfaringerne fra andre boligforeninger
I sidste nummer fortalte Helle Hansen og Troels Bo Knudsen om, hvordan afdeling 4 og afdeling 5 sammen med administration og drift vil arbejde på at forbedre den daglige drift i området.

Skræppebladet har fået et nyt frivilligt redaktionsmedlem, der kommer fra Drejergården. Susanne Winter fortæller i en kommentar i dette nummer om erfaringer fra andre boligforeninger med at informerer beboere om deres rettigheder, pligter og muligheder.

Hvem skal man stole på Brabrand Boligforening eller Aarhus Kommune
I dette nummer af Skræppebladet har Kirsten Hermansen beskrevet nogle af de diskussioner, Brabrand Boligforening har haft med Aarhus Kommune ved planlægning af forsøgsbyggeriet med højstyrkebeton. Skræppebladet har forespurgt i Aarhus Kommune om, hvorfor sagsgangen har været så lang, samt om, hvorfor kommunen ikke har dispenseret.

Bent Pedersen fra Kommunens tilsyn med det almene byggeri har svaret på kommunens vegne. Bent Pedersens svar er gengivet sammen med Kirsten Hermansens indlæg.

Den opmærksomme læser af de to indlæg vil blive opmærksom på, at de to sagsfremstillinger ikke er ens på flere punkter. Det betyder, at vi som beboere kan blive i tvivl om, hvem der har ret i sagsfremstillingen. Administrationen i Brabrand Boligforeningen eller Aarhus Kommunes tilsyn med de almene boliger. Det kan lyde som et akademisk spørgsmål, men ingen skal være i tvivl om, at den slags uenigheder om, hvad der er grundlaget for en beslutning, koster mange penge og tager urimeligt lang tid. Dem der betaler, er os beboere, både via administrationsbidrag og via skattebilletten

Debatten i de kommende måneder
Beboerne opfordres til løbende at komme med indlæg eller komme med idéer til et tema.

De idéer, der arbejdes med for tiden, er: Kvaliteten af boligforenings serviceydelser, erfaringer med brug af råderet, det gode liv i afdelingen, beboerdemokratiets kvalitet, ønsker til den almene bolig i fremtiden, Integrationsarbejdet i foreningen osv. osv.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt