Debatredaktion

Kriminalitet i Gellerup og Toveshøj

Læseren kan bide mærke i, at de to artikler supplerer hinanden. I sagens natur har de to hver sine fokuspunkter, når spørgsmålet om kriminalitet skal beskrives.
Jeg vil opfordre vore læsere til at komme med indlæg til denne debat i det næste nummer, således at informationerne om problemkredsen kan blive mere nuanceret.

Kvalitet i driften – Hvad er erfaringerne fra andre boligforeninger

I sidste nummer fortalte Helle Hansen og Troels Bo Knudsen om, hvordan afdeling 4 og afdeling 5 sammen med administration og drift vil arbejde på at forbedre den daglige drift i området.

Skræppebladet har fået et nyt frivilligt redaktionsmedlem, der kommer fra Drejergården. Susanne Winter fortæller i en kommentar i dette nummer om erfaringer fra andre boligforeninger med at informerer beboere om deres rettigheder, pligter og muligheder.

Hvem skal man stole på Brabrand Boligforening eller Aarhus Kommune

I dette nummer af Skræppebladet har Kirsten Hermansen beskrevet nogle af de diskussioner, Brabrand Boligforening har haft med Aarhus Kommune ved planlægning af forsøgsbyggeriet med højstyrkebeton. Skræppebladet har forespurgt i Aarhus Kommune om, hvorfor sagsgangen har været så lang, samt om, hvorfor kommunen ikke har dispenseret.

Bent Pedersen fra Kommunens tilsyn med det almene byggeri har svaret på kommunens vegne. Bent Pedersens svar er gengivet sammen med Kirsten Hermansens indlæg.

Den opmærksomme læser af de to indlæg vil blive opmærksom på, at de to sagsfremstillinger ikke er ens på flere punkter. Det betyder, at vi som beboere kan blive i tvivl om, hvem der har ret i sagsfremstillingen. Administrationen i Brabrand Boligforeningen eller Aarhus Kommunes tilsyn med de almene boliger. Det kan lyde som et akademisk spørgsmål, men ingen skal være i tvivl om, at den slags uenigheder om, hvad der er grundlaget for en beslutning, koster mange penge og tager urimeligt lang tid. Dem der betaler, er os beboere, både via administrationsbidrag og via skattebilletten

Debatten i de kommende måneder

Beboerne opfordres til løbende at komme med indlæg eller komme med idéer til et tema.

De idéer, der arbejdes med for tiden, er: Kvaliteten af boligforenings serviceydelser, erfaringer med brug af råderet, det gode liv i afdelingen, beboerdemokratiets kvalitet, ønsker til den almene bolig i fremtiden, Integrationsarbejdet i foreningen osv. osv.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-03 april

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-03 april side 26 forsiden af magasinet 2011-03 april

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data