Testhus i Tranbjerg

Kommunalt svar til artikel s. 4-5

af Bent Pedersen, kontorchef, Alment Byggeri, Aarhus Kommune

Nogle betragtninger omkring Kirsten Hermansens artikel om testhuset ”Villa Vid”.

Kirsten Hermansen beskriver en række besværligheder, som Brabrand Boligforening har haft i forbindelse med etablering af testhuset, og hun efterlyser en lidt mere smidig regelfortolkning fra Aarhus Kommunes side.
Kirsten Hermansen kæder ønsket om en mere regelsmidig fortolkning sammen med Aarhus Kommunes klimavisioner, idet hun mener, at kommunen skulle have vist større forståelse for projektet med ”Villa Vid”.

Undtagelsesvis vil jeg som ansvarlig for kommunens kontor for tilsynet med de almene boligorganisationer komme med et par betragtninger.

Første ansøgning fra Brabrand Boligforening går helt tilbage til november 2009 og gik på, at man ville opføre et testhus med henblik på videresalg.
Boligforeningen blev oplyst om, at dette ikke kunne lade sig gøre, idet en boligforening ikke kan være bygherre med henblik på videresalg. Dette er ganske enkelt ikke lovligt, og lovgivningen giver ikke kommunen nogen mulighed for at dispensere.
Den eneste myndighed, der kan dispensere, er Socialministeriet, og Aarhus Kommune har gentagne gange gjort Brabrand Boligforening opmærksom herpå.
Frem for at søge dispensation hos Socialministeriet – hvilket kunne forekomme som den både farbare og oplagte vej – vælger Brabrand Boligforening en juridisk konstruktion, hvor et selskab opfører ”Villa Vid”.

Selskabet køber en grund af boligforeningen for derpå at opføre ”Villa Vid”, hvilket er fuldt lovligt.
Selskabet må i sagens natur ikke være ejet af Brabrand Boligforening, idet det jo så svarer til, at boligforeningen opfører og Brabrand Boligforening må heller ikke yde selskabet indirekte støtte i form af fx underskudsgaranti.

I denne sammenhæng bliver Aarhus Kommune opmærksom på, at det selskab, der køber grunden, i sit udkast til stiftelsesdokument opererer med, at direktøren for Brabrand Boligforening bliver formand for selskabet.

Denne viden får kommunen til at skrive til Brabrand Boligforening, at man bør være opmærksom på de almindeligt gældende habilitetsregler, forstået således, at en ansats opgavevaretagelse ikke må kollidere med interesser eller engagementer uden for boligforeningen.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt