Brabrand Bolig­forenings årsberetning 2011

Skræppebladet anmelder foreningens beretning for det seneste år

Beretningen bærer præg af de mange aktiviteter, udviklingsopgaver og søsætninger af mange renoveringsopgaver i boligforeningen.

Om de mest interessante indlæg i beretningen kan læses:

Nybyggerier og renoveringer af de gamle afdelinger

Villa Vid er nu færdiggjort og klar til salg. Et kommende højstyrkebetonbyggeri i Hasselager, kvalitetsboliger i Solbjerg, nybyggeri i Tranbjerg og det kommende havnebyggeri bliver beskrevet. Derudover er der omtaler af den store renovering af afdeling 3 og de kommende renoveringer af de to ældste afdelinger i boligforeningen.

Der er brug for en indsats mod høje huslejer

To vigtige indlæg omtaler et problem for nogle af boligforeningens afdelinger.
Brabrand Boligforening har, i forbindelse med regeringens kommende forhandlinger på boligområdet, skrevet til regeringen for at gøre opmærksom på behovet for et politisk indgreb overfor huslejestigninger i den almene sektor.

Måske løses problemet i de ældre afdelinger, når renoveringerne er fuldført, men der er en bekymring for de afdelinger, hvor der er store huslejetab, der ofte opstår, fordi kommunen styrer en del af udlejningen med ¼-delsretten. Man har derfor opfordret regeringen til at overveje en højere grad af offentlig finansiering af disse udgifter. De stigende ejendomsskatter, der også rammer den almene boligsektor har i samme forbindelse været kritiseret.

Hvis der ikke reageres, kan man ende med udlejningsproblemer i nogle af de store afdelinger, og et huslejetab, der kommer til at belaste alle afdelinger. Det er en udfordring, at der tages vare om det problem. Alle boliger i boligforeningen skal være gode og økonomisk attraktive.

Beboerdemokrati i 1. Division

Et godt og udviklende beboerdemokrati kræver aktive beboere. Et beboerdemokrati, der andre steder er under pres. Det demokrati, der skabte vores boligforening er nok stadig gældende.

Beboerdemokratiet er besværligt og tungt at administrere, og derfor må der stilles krav til de folkevalgte og de ansatte om et godt og konstruktivt samarbejde.
Det beboerdemokrati, vi har her, har bragt Brabrand Boligforening øverst i 1. division i den almene sektor.

Et nyt kvarter

Helhedsplanens forudsætninger og den konkrete planlægning er udførligt omtalt med beboerhuse, service og butikker, en ny basar-plads, bedre kollektiv trafik, kriminalpræventiv indsats og ikke mindst Tryghedsgarantien. Dermed kan der skabes et nyt kvarter.

Oversigter, der kan have manges interesse

Beretningen rummer også en organisationsoversigt, en udlejningsoversigt og noget om den sociale indsats.
Der er omtale af energiregnskab, så de mange afdelinger kan sammenligne energipriser, en huslejeoversigt, hvor man kan sammenligne kvadratmeterpriser på tværs af alle afdelinger samt en fraflytningsoversigt.

Beretningen rummer mange og spændende indlæg set fra mange vinkler, og viser en boligforening, hvor energioptimeringer og nyudvikling er sat i fokus
Der er mange gode indlæg, der belyser både de gode tiltag, det konstruktive arbejde, der gøres af de folkevalgte, men også mere skarpe og kritiske indlæg, set især i det boligpolitiske lys.

Man kan blive lidt forvirret omkring de indlæg, der omtaler Landsbyggefondens midler, eller rettere manglende midler. Der er her tale om ting, som den almindelige beboer ikke har eksakt kendskab til, og dette burde uddybes mere, eventuelt med nogle noter.

Årsberetningen kan alligevel anbefales til alle beboere, der vil vide mere og bredere om foreningen.
Årsberetningen kan hentes i administrationen eller ses på Brabrand boligforenings hjemmeside www.bbbo.dk

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-05 Juni side 5
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2012-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data