Brabrand Boligforenings årsberetning 2011

Skræppebladet anmelder foreningens beretning for det seneste år

af Kirsten Hermansen. Foto fra Brabrand Boligforening

Beretningen bærer præg af de mange aktiviteter, udviklingsopgaver og søsætninger af mange renoveringsopgaver i boligforeningen.

Om de mest interessante indlæg i beretningen kan læses:

Nybyggerier og renoveringer af de gamle afdelinger
Villa Vid er nu færdiggjort og klar til salg. Et kommende højstyrkebetonbyggeri i Hasselager, kvalitetsboliger i Solbjerg, nybyggeri i Tranbjerg og det kommende havnebyggeri bliver beskrevet. Derudover er der omtaler af den store renovering af afdeling 3 og de kommende renoveringer af de to ældste afdelinger i boligforeningen.

Der er brug for en indsats mod høje huslejer
To vigtige indlæg omtaler et problem for nogle af boligforeningens afdelinger.
Brabrand Boligforening har, i forbindelse med regeringens kommende forhandlinger på boligområdet, skrevet til regeringen for at gøre opmærksom på behovet for et politisk indgreb overfor huslejestigninger i den almene sektor.

Måske løses problemet i de ældre afdelinger, når renoveringerne er fuldført, men der er en bekymring for de afdelinger, hvor der er store huslejetab, der ofte opstår, fordi kommunen styrer en del af udlejningen med ¼-delsretten. Man har derfor opfordret regeringen til at overveje en højere grad af offentlig finansiering af disse udgifter. De stigende ejendomsskatter, der også rammer den almene boligsektor har i samme forbindelse været kritiseret.

Hvis der ikke reageres, kan man ende med udlejningsproblemer i nogle af de store afdelinger, og et huslejetab, der kommer til at belaste alle afdelinger. Det er en udfordring, at der tages vare om det problem. Alle boliger i boligforeningen skal være gode og økonomisk attraktive.

Beboerdemokrati i 1. Division
Et godt og udviklende beboerdemokrati kræver aktive beboere. Et beboerdemokrati, der andre steder er under pres. Det demokrati, der skabte vores boligforening er nok stadig gældende.

Beboerdemokratiet er besværligt og tungt at administrere, og derfor må der stilles krav til de folkevalgte og de ansatte om et godt og konstruktivt samarbejde.
Det beboerdemokrati, vi har her, har bragt Brabrand Boligforening øverst i 1. division i den almene sektor.

Et nyt kvarter
Helhedsplanens forudsætninger og den konkrete planlægning er udførligt omtalt med beboerhuse, service og butikker, en ny basar-plads, bedre kollektiv trafik, kriminalpræventiv indsats og ikke mindst Tryghedsgarantien. Dermed kan der skabes et nyt kvarter.

Oversigter, der kan have manges interesse
Beretningen rummer også en organisationsoversigt, en udlejningsoversigt og noget om den sociale indsats.
Der er omtale af energiregnskab, så de mange afdelinger kan sammenligne energipriser, en huslejeoversigt, hvor man kan sammenligne kvadratmeterpriser på tværs af alle afdelinger samt en fraflytningsoversigt.

Beretningen rummer mange og spændende indlæg set fra mange vinkler, og viser en boligforening, hvor energioptimeringer og nyudvikling er sat i fokus
Der er mange gode indlæg, der belyser både de gode tiltag, det konstruktive arbejde, der gøres af de folkevalgte, men også mere skarpe og kritiske indlæg, set især i det boligpolitiske lys.

Man kan blive lidt forvirret omkring de indlæg, der omtaler Landsbyggefondens midler, eller rettere manglende midler. Der er her tale om ting, som den almindelige beboer ikke har eksakt kendskab til, og dette burde uddybes mere, eventuelt med nogle noter.

Årsberetningen kan alligevel anbefales til alle beboere, der vil vide mere og bredere om foreningen.
Årsberetningen kan hentes i administrationen eller ses på Brabrand boligforenings hjemmeside www.bbbo.dk
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt