Bolig­foreningens årsberetning

I en enkel og overskuelig udgave

”I Brabrand Boligforening er vi meget optagede af, hvordan vi kan bidrage positivt til udviklingen af fremtidens Aarhus.”
Sådan indledes der på beretningens grønne omslag. Denne positive tilkendegivelse fra en boligforening må man så håbe, at Aarhus Kommune imødegår lige så positivt i den kommende tids samarbejde med boligforeningen.

a?rsberetning

Bestyrelsens beretning

Her fortælles om omorganisering af administrationen, således at den nu er opdelt i et sekretariat, en driftsafdeling, en administrationsafdeling og en projektafdeling.

Nye arbejdsgange er introduceret både internt og eksternt. Der er også sat fokus på mere tidssvarende arbejdsgange med nye it-systemer.
Bestyrelsens egen arbejdsform har man haft til revision.
Der er sat initiativer i gang, så man får en endnu tættere dialog med de enkelte afdelingsbestyrelser og administrationen.

Bestyrelsen fremhæver, at man er opmærksom på, at kommunerne har fået mulighed for at fastsætte krav om, at der skal være op til 25 % almene boliger i forbindelse med lokalplanlægning af nye boligområder. Bestyrelsen ser meget positive aspekter i den nye ændring i planloven og håber, at der fremover er mulighed for, at der bliver afsat kvoter til opførelse af flere almene familieboliger.

Fremtidsstrategier

Der er afsnit, hvor man ikke forstår helt, hvad der menes, særlig omkring fremtidens strategier.
I stedet mangler man en strategi for den fremtidige kommunikation.
Skræppebladet har meget længe været en kommunikationsplatform, lavet af frivillige beboere. En form, der har været naturlig, men ikke accepteret af alle afdelinger. Hvad er de fremtidige planer for dette område? – her mangler der totalt en strategi.

Ledelsesberetning

Hovedforeningen kunne efter en turbulent periode i 2013 fremvise et overskud for 2014.
Det er man tilfreds med. Ydermere kom næsten alle afdelinger ud med et positivt resultat. Økonomien i BB-Service er bedret, og alt i alt er man tilfredse.
I fire afdelinger er dele af kapitalen aktiveret til igangværende projekter og forundersøgelser.

Byggeregnskabet for Kildeagervej er ikke afsluttet, da der efter afdelingens ibrugtagning har vist sig kritiske projekterings- og udførselsfejl.

De samlede midler til fælles formue – i alt ca. 450.000.000 – blev i 2014 forrentet med 1,42 %. En konjunkturbestemt og bevidst forsigtig strategi med fokus på at bevare værdierne. Fra primo 2015 vil formuen blive fordelt mellem tre kapitalforvaltere med bedre mulighed for benchmarking (sammenligning). Der er fortsat fokus på stor forsigtighed med de fælles reserver.

En større gennemgang af boligforeningens forvaltningsmæssige praksis blev som det første gennemgået af den nye ledelse. Det har medført, at en række aftaler er blevet gennemgået og fornyet efter udbud eller forhandling. Det omfatter blandt andet aftaler vedrørende forrentning af indestående og kreditter, rammeaftale om realkreditlån, fornyelse af samarbejdsaftale om juridisk rådgivning, oprydning og ikke-gennemførte køkkenafstemninger, nye rammeaftaler om kapitalforvaltning, nye aftaler om forsikring, udbud af revisionsydelse m.v.
Forvaltningspraksis har trængt til modernisering, og i samarbejde med boligforeningens nye revisor vil der ske en systematisk gennemgang og modernisering af forretningsgange.

Boligforeningens fremtidige opgaver

Det er altid et afsnit, hvor flotte planer lægges ud, og det er altid nemmere i teori end i praksis.
Til boligforeningens ros fylder dette afsnit ikke så meget, idet der kun opremses nogle pejlemærker og så lidt om, hvad god service er i en boligforening.

Helhedsplan – fysisk og boligsocialt

Der er seks sider om dette, og der fastslås, at det er et ambitiøst projekt både for boligforeningen og for hele Aarhus. Der omtales Ungdomsbyen, vejprojekter, bypark, salg af boliger, renoveringer og jordsalget, og der sluttes med et optimistisk afsnit om beboerne som drivkraften bag projektet.

Renoveringer og endelig noget om Højhuset

Her omtales de to gamle afdelinger, men også Højhuset i afdeling 3. Huset har rustne jern-armeringer, som siden er blevet forstærket med stålstivere. Det er nødvendigt at finde en mere permanent løsning. Der håbes på en snarlig afklaring.

Havnehuse og Generationernes Hus

Et byggeprojekt, som boligforeningen er stolte ved, og som også derfor præger forsiden af beretningen. Der er en omtale af det spændende byggeri, der delvis tages i brug allerede 15. maj.

Begivenheder i året der gik

Vand og varme driller i Kildeager (Har det noget med navnet at gøre?)
Problemer med ustabil drift på varme og varmt vand er særskilt omtalt, og der fortælles, at der har været en konstruktiv dialog om problemerne mellem administration, afdelingsbestyrelse og de berørte beboere.

Beretningen totalt set

Man er fortsat i det gode papirformat, og beretningen er opsat og inddelt på en logisk måde og med kun 32 sider. Den ser ud til at berøre de væsentligste steder i boligforeningens arbejde i 2014. Der er ikke (næsten ikke) overflødige afsnit, der bare er med for at fylde ud. Fotos er flotte og vedkommende. Der er kun medtaget overordnede regnskabstal, og vil man gerne dykke længere ned i tallene, er der regnskabsmateriale digitalt, hvor man kan studere tallene mere detaljeret.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-05 Juni side 10
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2015-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data