Bolig­foreningens fremtidige strategi skal drøftes på seminar

Repræsentantskabets medlemmer skal være med til at lægge retningen for, hvor boligforeningen skal bevæge sig hen de næste fem år

Når repræsentantskabet holder sit årlige seminar i starten af november, skal man bl.a. drøfte boligforeningens fremtidige strategi. Det sker ud fra et udkast, som på seminaret vil blive præsenteret af formanden og direktøren for boligforeningen. (red: dvs. hhv. Keld Albrechtsen og Keld Laursen)

Hvilken retning skal Brabrand Boligforening bevæge sig i de kommende år fra 2016-2020? Det spørgsmål giver udkastet til strategien to overordnede bud på. Det ene tager udgangspunkt i beboernes behov for en professionel og serviceorienteret drift og administration.

Det andet handler om det ansvar og den rolle, en boligforening har til at deltage aktivt i udviklingen af en mangfoldig by og blandede boligområder. Der er i udkastet ikke tale om et ”enten eller”, men om et ”både og”.

Professionel og serviceorienteret

Udkastet lægger op til, at der i de kommende år bliver igangsat en række initiativer og indsatser, som sikrer, at den enkelte beboer, boligafdelingen og den boligsøgende altid oplever, at man har en effektiv udlejning, får en kvalificeret betjening og en korrekt, ordentlig behandling.

Det handler bl.a. om at bruge tidssvarende IT-systemer og udnytte de muligheder, det fx giver beboerne for selvbetjening, overblik og gennemsigtighed.

Et andet eksempel kan være rådgivning af beboerdemokratiet omkring økonomiske, juridiske og driftsmæssige forhold. På den måde kan administrationen og driften understøtte, at beboerdemokratiet har et godt beslutningsgrundlag. Løbende kompetenceudvikling af såvel medarbejdere som beboervalgte kan også understøtte et fortsat fokus på at arbejde professionelt og hele tiden udvikle servicekulturen.

Udviklingsbaseret

Byudvikling, bæredygtighed og bo­­ligsociale indsatser. Det er alt sam­men eksempler på områder, hvor ud­kastet til strategien lægger op til, at Brabrand Boligforening ikke kun er på omgangshøjde, men i front. En af grundene er, at tildeling af kvoter til nye boliger fremover sker på mar­keds­vilkår, hvor der konkurreres på evnen til kreativt og nytænkende at bi­drage til fremtidens boligformer.

Her har boligforeningen allerede flere gode kort på hånden, blandt andet har man en markant, stærk profil inden for energirigtigt byggeri. Den profil lægger udkastet op til at videre­udvikle til en mere bredspektret bæredygtighedsprofil. Det gælder både i nybyggeri og i renoveringsprojekter.

En anden måde at sikre en stærk konkurrence situation er at udvikle koncepter og samarbejder fx med relevante forsknings- og udviklingsmiljøer i universitetssektoren og den private sektor. På den måde kan ny viden omsættes til udvikling af intelligente og fremtidssikrede boliger.

Omfattende proces

Ambitionsniveauet i udkastet til boligforeningens fremtidige strategi er med andre ord højt. Retningerne kommer ikke ud af det blå, men er formuleret på baggrund af en omfattende proces i 2014-2015.

Også generationsskiftet i ledelsen i 2013 og de organisationsændringer og forandringsprojekter, der er fulgt, betyder, at boligforeningen i dag kan begynde at udvikle en strategi og en fremtid som en ambitiøs, udviklingsbaseret og visionær boligorganisation.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-09 November side 10
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2015-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data