Debatredaktion

Debat

Er Gellerup og Toveshøj beredt?

I dette nummer af Skræppebladet omtales en ny rapport om den kriminalpræventive indsats i Gellerup-Toveshøj-området. Hvad kan vi som beboere i området lære af den? Hvad kan vi som beboere selv gøre for at støtte den kriminalpræventive indsats? Hvad skal der til for, at vi om 5-10 år er nede på kriminalitetsrater, som er sammenlignelige med andre boligområder. Jeg vil opfordre vore læsere til at komme med indlæg til denne debat i det næste nummer.

Kvalitet i driften – nu vil Brabrand Boligforening gøre noget

På debatsiderne i sidste måned fortalte Susanne Winther om, hvordan hun oplevede sagsforløbet, da hun skiftede lejlighed. Kristiana Stoyanova fra Toveshøj har i et tilsvarende brev fortalt om sine oplevelser af en indflytning.
I dette nummer fortæller Helle Hansen og Troels om, hvordan afdeling 4 og afdeling 5 sammen med administration og drift vil arbejde på, at forbedre den daglige drift i området til gavn for beboerne. De erfaringer, man får, vil derefter blive brugt i hele foreningen.
Jeg vil gerne opfordre jer til at gå til tasterne for at beskrive, hvad I forventer om fremtiden. Ikke for at klage over, hvad der er sket, men for at skabe en bedre situation inden for den korte fremtid.

Skræppebladet vil løbende følge op på dette projekt.

Debatten i de kommende måneder

Beboerne opfordres til løbende at komme med indlæg eller komme med idéer til et tema.
De idéer, der arbejdes med for tiden, er:
Kriminalpræventiv indsats, kvaliteten af boligforenings serviceydelser. erfaringer med brug af råderet, det gode liv i afdelingen, beboerdemokratiets kvalitet, ønsker til den almene bolig i fremtiden, Integrationsarbejdet i foreningen osv. osv.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-02 Marts side 18
i sektionen Debat

forsiden af magasinet 2011-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data