Debatredaktion

Debat

af debatredaktør Hans Esmann Eriksen – illustration af Jesper Ankjær

Er Gellerup og Toveshøj beredt?
I dette nummer af Skræppebladet omtales en ny rapport om den kriminalpræventive indsats i Gellerup-Toveshøj-området. Hvad kan vi som beboere i området lære af den? Hvad kan vi som beboere selv gøre for at støtte den kriminalpræventive indsats? Hvad skal der til for, at vi om 5-10 år er nede på kriminalitetsrater, som er sammenlignelige med andre boligområder. Jeg vil opfordre vore læsere til at komme med indlæg til denne debat i det næste nummer.

Kvalitet i driften – nu vil Brabrand Boligforening gøre noget
På debatsiderne i sidste måned fortalte Susanne Winther om, hvordan hun oplevede sagsforløbet, da hun skiftede lejlighed. Kristiana Stoyanova fra Toveshøj har i et tilsvarende brev fortalt om sine oplevelser af en indflytning.
I dette nummer fortæller Helle Hansen og Troels om, hvordan afdeling 4 og afdeling 5 sammen med administration og drift vil arbejde på, at forbedre den daglige drift i området til gavn for beboerne. De erfaringer, man får, vil derefter blive brugt i hele foreningen.
Jeg vil gerne opfordre jer til at gå til tasterne for at beskrive, hvad I forventer om fremtiden. Ikke for at klage over, hvad der er sket, men for at skabe en bedre situation inden for den korte fremtid.

Skræppebladet vil løbende følge op på dette projekt.

Debatten i de kommende måneder
Beboerne opfordres til løbende at komme med indlæg eller komme med idéer til et tema.
De idéer, der arbejdes med for tiden, er:
Kriminalpræventiv indsats, kvaliteten af boligforenings serviceydelser. erfaringer med brug af råderet, det gode liv i afdelingen, beboerdemokratiets kvalitet, ønsker til den almene bolig i fremtiden, Integrationsarbejdet i foreningen osv. osv.
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt