Debatredaktion

Debat


Afstemningen om helhedsplanen til debat

I dette nummer er der en række indlæg, der forholder sig til afstemningen om helhedsplanen.
Ole Vad Odgaard, der også er medlem af Skræppebladets redaktion, skriver et væsentligt indlæg, hvor han stiller spørgsmål til, om Skræppebladet har været for ensidig i sin dækning af helhedsplanen.
I tilslutning til Oles kommentar beskriver jeg det konkrete forløb og de argumenter, der blev brugt.

Susanne Petersen, der repræsenterer en gruppe af helhedsplanmodstandere fra Toveshøj, forklarer i en kommentar, hvorfor hun stadig er modstander af helhedsplanen. Keld Albrechtsen svarer på boligforeningens vegne på Susannes indlæg.
Skræppebladet gør en dyd ud af, at det er beboernes stemmer, der lyder i bladet. Skræppebladet er samtidigt et foreningsblad, derfor skal vi også sikre, at foreningens stemme bliver hørt.

Kvalitet defineres som opfyldelse af kundens forventninger

På debatsiderne i sidste måned fortalte Susanne Winther om, hvordan hun oplevede sagsforløbet, da hun skiftede lejlighed. Kristiana Stoyanova fra Toveshøj har i et tilsvarende brev fortalt om sine oplevelser af en indflytning. Vi har ikke endnu modtaget et svar fra boligforeningens administration, derfor vil Kristianas læserbrev først blive bragt i næste nummer.

De to eksempler viser, at der kan være store forskelle i, hvordan en beboer og Driften opfatter et hændelsesforløb. Eksemplerne viser, at beboerne har set et sagsforløb, de ikke forventede. I den forstand har driftsafdelingen ikke leveret en kvalitetsydelse. Afdeling 4 og afdeling 5 har her kort før jul fået bevilget midler til at gennemføre et projekt, som forbedrer de leverede ydelser fra Driften.
Skræppebladet vil i de kommende måneder følge op på det projekt.

Debatten i de kommende måneder

Beboerne opfordres til løbende at komme med indlæg eller komme med idéer til et tema.

De idéer, der arbejdes med for tiden, er:
For og imod helhedsplanen, kriminalpræventiv indsats, kvaliteten af boligforenings serviceydelser. erfaringer med brug af råderet, det gode liv i afdelingen osv. osv.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-01 Februar side 22
i sektionen Debat

forsiden af magasinet 2011-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data