Afd. 6: Nye emner savnes

Afdeling 6: Holmstrup

Så beboermødet i Holmstrup var uden dramatik

I den skriftlige beretning, som afdelingsbestyrelsen havde været så betænksom at sende ud før mødet, siges indledningsvis, at afdelingsbestyrelsen havde arbejdet med løbende sag­er, og at det egentlig kunne være rart med nye emner. Derfor havde heller ikke mere end godt og vel 30 beboere fundet vej til mødet foruden repræsentanter fra boligforeningen.

Mange rutinesager

I den mundtlige beretning nævnte Ed­vin Juhl fra afdelingsbestyrelsen, at der var foretaget maler- og renoveringsarbejde på altaner, døre, vinduer m.v. Der mangler stadig pudsning af facader. På parkeringsarealer lægges fliser. Der var en fejl i varmeregnskabet for 2006-07, og afdelingsbestyrelsen mener, at boligforeningens administration har behandlet sagen forkert.

Beboerklagenævnet har henvist sagen til domstolene, og afdelingsbestyrelsen har besluttet ikke at forfølge sagen. En låneomlægning er i gang. Det er en kompliceret sag, som tager tid. Ateliervinduerne er blevet skiftet ud, men der problemer med træk fra altanerne. Nye borde og stole købes til selskabslokalet.

Nye ordensregler og legepladser arbejdes der også med. Et eksperiment med videoovervågning er sat i gang, men kameraerne er blevet stjålet. Efter Lars Egs alt for tidlige død arbejdes der på igen at få hjemmesiden til at fungere.

Dirigenten Vagn Eriksen opfordrede til debat om videoovervågning, men den korte debat kom især til at handle om rådighedsregler. Boligforeningens direktør, Torben Overgaard, oplyste, at der blev arbejdet på et forslag om at ændre lovgivningen, således at B-ordningen kan anvendes anderledes.

Regnskabet

Beretningen blev enstemmigt godkendt, og det samme blev tilfældet med regnskabet. Regnskabet blev også fremlagt af Edvin, der bl.a. nævnte, at der havde været et lille overskud.

Efterhånden har så mange beboere anskaffet egen vaskemaskine, at der var et stort underskud på fællesvaskeriet. Der kom forslag om at reducere antallet af maskiner. Det var ikke streng nødvendigt at reparere maskiner, som gik i stykker.

Valg

Valget til afdelingsbestyrelsen gav dette resultat:
Rudolf Bay: 61 stemmer (genvalgt)
Elly Lindved: 58 stemmer (genvalgt)
Annette Knight: 55 stemmer (genvalgt)
Johnny Bendiksen: 52 stemmer (genvalgt)
Karen Hammer: 15 stemmer (1. suppl.)
Hasse Vind: 11 stemmer (2. suppl.)

Adam Hansen blev uden modkandidater valgt som suppleant til Skræppebladets redaktion.

Til sidst var der fri debat især om køkkener og anvendelse af B-ordningen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-04 maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-04 maj side 29
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2011-04 maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data