Afd. 6: Nye emner savnes

Afdeling 6: Holmstrup

Så beboermødet i Holmstrup var uden dramatik

tekst og foto af Jens Skriver

I den skriftlige beretning, som afdelingsbestyrelsen havde været så betænksom at sende ud før mødet, siges indledningsvis, at afdelingsbestyrelsen havde arbejdet med løbende sag­er, og at det egentlig kunne være rart med nye emner. Derfor havde heller ikke mere end godt og vel 30 beboere fundet vej til mødet foruden repræsentanter fra boligforeningen.

Mange rutinesager
I den mundtlige beretning nævnte Ed­vin Juhl fra afdelingsbestyrelsen, at der var foretaget maler- og renoveringsarbejde på altaner, døre, vinduer m.v. Der mangler stadig pudsning af facader. På parkeringsarealer lægges fliser. Der var en fejl i varmeregnskabet for 2006-07, og afdelingsbestyrelsen mener, at boligforeningens administration har behandlet sagen forkert.

Beboerklagenævnet har henvist sagen til domstolene, og afdelingsbestyrelsen har besluttet ikke at forfølge sagen. En låneomlægning er i gang. Det er en kompliceret sag, som tager tid. Ateliervinduerne er blevet skiftet ud, men der problemer med træk fra altanerne. Nye borde og stole købes til selskabslokalet.

Nye ordensregler og legepladser arbejdes der også med. Et eksperiment med videoovervågning er sat i gang, men kameraerne er blevet stjålet. Efter Lars Egs alt for tidlige død arbejdes der på igen at få hjemmesiden til at fungere.

Dirigenten Vagn Eriksen opfordrede til debat om videoovervågning, men den korte debat kom især til at handle om rådighedsregler. Boligforeningens direktør, Torben Overgaard, oplyste, at der blev arbejdet på et forslag om at ændre lovgivningen, således at B-ordningen kan anvendes anderledes.

Regnskabet
Beretningen blev enstemmigt godkendt, og det samme blev tilfældet med regnskabet. Regnskabet blev også fremlagt af Edvin, der bl.a. nævnte, at der havde været et lille overskud.

Efterhånden har så mange beboere anskaffet egen vaskemaskine, at der var et stort underskud på fællesvaskeriet. Der kom forslag om at reducere antallet af maskiner. Det var ikke streng nødvendigt at reparere maskiner, som gik i stykker.

Valg
Valget til afdelingsbestyrelsen gav dette resultat:
Rudolf Bay: 61 stemmer (genvalgt)
Elly Lindved: 58 stemmer (genvalgt)
Annette Knight: 55 stemmer (genvalgt)
Johnny Bendiksen: 52 stemmer (genvalgt)
Karen Hammer: 15 stemmer (1. suppl.)
Hasse Vind: 11 stemmer (2. suppl.)

Adam Hansen blev uden modkandidater valgt som suppleant til Skræppebladets redaktion.

Til sidst var der fri debat især om køkkener og anvendelse af B-ordningen.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt