Brabrand Boligforenings beretning 2010

Nybyggerier, bestyrelsesindlæg, emne til valgkamp og statistik

af Kirsten Hermansen

Beretningen i år bærer præg af de mange nye aktiviteter i boligforeningen.
Aktiviteter, der alle rummer ændringer, masser af renoveringer og spændende og anderledes nybyggeri.

Nybyggerier og renoveringer af de gamle afdelinger
Boligforeningens prioriteringer af energiområdet har igangsat en udvikling med nybygning af nye spændende boliger med afprøvning af nye bygningsteknikker. Det er boliger, der lever op til nutidens krav og standarder inden for teknologi, byggematerialer, byggemetoder, energiformer, energiforbrug og meget mere.

I beretningen er omtalt så spændende nybyggerier som Villa Vid og det kommende højstyrkebetonbyggeri i Hasselager, kvalitetsboliger i Solbjerg, nybyggeri i Tranbjerg og planerne om et havnebyggeri.
Derudover er der de store renoveringer af de ældste og mest nedslidte boliger i foreningen. Et område hvor også beboere fra en afdeling har været med til at skabe en ny udvikling på området med vægt på alternativ energiforsyning i fremtiden.

Indlæg fra foreningsbestyrelsen
I beretningen er der meget forskellige indlæg fra foreningsbestyrelsens medlemmer, der afspejler deres tilgang til det tillidsarbejde, som de har påtaget sig.
Der er spændende synspunkter omkring vigtigheden af at renovere de ældre boligafdelinger og synspunkter om den almene boligs konkurrenceevne set i forhold til ejerboligen, som er den boligform, der er flest af her i landet.

Der er også indlæg om nogle af de sociale og måske upåagtede mødesteder i boligforeningens ”såkaldte ghetto”. Et område, som i den offentlige mening ligger fjernt fra virkeligheden, men hvor mange mennesker, også vore bestyrelsesmedlemmer, er rigtig glade for at bo.

Selv om det er et gennemgående træk i indlæggene fra bestyrelsen, at der er intern enighed i de fremadrettede tiltag, er der også indlæg, der afspejler skepsis over for de store forandringer, der er planlagt blandt andet med hensyn til Helhedsplanen

Helhedsplanen
Beretningen rummer selvfølgelig også omtale af Helhedsplanen, der blev godkendt på beboermøder og repræsentantskabsmøde. En helt afgørende milepæl i en lang proces, der blev nået med hovedlinjer og ansøgninger om huslejestøtte til de to berørte afdelinger. Der er omtale af den lange tilblivelse: aftalen i juni 2009, tryghedsgarantien, høringsfasen og novemberaftalen, hvor de afgørende forhandlinger med kommunen faldt på plads. Det var indholdet i denne aftale, der blev godkendt på beboermøderne. Mere detaljerede aftaler, der skal danne grundlag for renoveringsstøtte, skal godkendes snart på beboermøder.

Et afsnit om boligforeningens organisation omtaler de ekstra ressourcer, der i boligforeningen bliver sat ind/er sat ind omkring de store arbejdsopgaver, der kommer til, og skal sikre planens gennemførelse.

Den almene bolig – et kommende valgkamp-emne
En fin afrunding af bestyrelsesmedlemmernes indlæg er en beretning, der sætter perspektiv på den almene bolig set i et overordnet politisk perspektiv, og hvor der sættes fokus på den almene bolig som et kommende valgkamp-emne. Et politisk mål om, at de udsatte boligområder igen skal være med i familien af velfungerende boligområder.
En omtale af den boligaftale, der blev indgået i 2010.

En aftale, der skulle have været bred omkring de fleste partier, men som blev snæver, for regeringen ville lade lejerne betale hele regningen for de kommende indsatser på boligområdet. Det er udelukkende lejernes opsparede midler, der bliver brugt i denne boligaftale, og ikke så meget som en statslig krone. Rimeligt at lejerne selv skal betale for renoveringer, men indsatser i forhold til sociale problemer er nu engang et fælles samfundsproblem.

Det var et indlæg, der lovede, at man i boligforeningen fortsat ville arbejde på at påvirke beslutningerne i Folketinget.

Oversigter, der kan have manges interesse
Beretningen rummer som vanlig en udlejningsoversigt, organisationsoversigt for året, noget om beboerdemokratiet og den sociale indsats fra Integrationsministeriet.

Der er omtale af energiregnskab, så de mange afdelinger kan sammenligne energipriser, huslejeoversigter for afdelingerne til sammenligninger mellem afdelinger.
Og der mangler heller ikke en omtale af den nye fælles boligportal og de nye ventelister, den kombinerede, fleksible udlejning samt særlige tildelingsregler for nogle udvalgte afdelinger.

Beretningen rummer mange og spændende indlæg set fra mange vinkler og viser en boligforening med en meget bred aktivitetsflade og med megen nyudvikling. Der kunne mangle lidt mere omkring beboerdemokratiet, hvor omtalen er meget kort; det er jo en vigtig del af en almen boligforenings virke. Ellers er det ikke kedelig læsning.
Del eller print denne side:  


En kommentar til
“Brabrand Boligforenings beretning 2010”

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt