Brabrand Bolig­forenings beretning 2010

Nybyggerier, bestyrelsesindlæg, emne til valgkamp og statistik

Beretningen i år bærer præg af de mange nye aktiviteter i boligforeningen.
Aktiviteter, der alle rummer ændringer, masser af renoveringer og spændende og anderledes nybyggeri.

Nybyggerier og renoveringer af de gamle afdelinger

Boligforeningens prioriteringer af energiområdet har igangsat en udvikling med nybygning af nye spændende boliger med afprøvning af nye bygningsteknikker. Det er boliger, der lever op til nutidens krav og standarder inden for teknologi, byggematerialer, byggemetoder, energiformer, energiforbrug og meget mere.

I beretningen er omtalt så spændende nybyggerier som Villa Vid og det kommende højstyrkebetonbyggeri i Hasselager, kvalitetsboliger i Solbjerg, nybyggeri i Tranbjerg og planerne om et havnebyggeri.
Derudover er der de store renoveringer af de ældste og mest nedslidte boliger i foreningen. Et område hvor også beboere fra en afdeling har været med til at skabe en ny udvikling på området med vægt på alternativ energiforsyning i fremtiden.

Indlæg fra foreningsbestyrelsen

I beretningen er der meget forskellige indlæg fra foreningsbestyrelsens medlemmer, der afspejler deres tilgang til det tillidsarbejde, som de har påtaget sig.
Der er spændende synspunkter omkring vigtigheden af at renovere de ældre boligafdelinger og synspunkter om den almene boligs konkurrenceevne set i forhold til ejerboligen, som er den boligform, der er flest af her i landet.

Der er også indlæg om nogle af de sociale og måske upåagtede mødesteder i boligforeningens ”såkaldte ghetto”. Et område, som i den offentlige mening ligger fjernt fra virkeligheden, men hvor mange mennesker, også vore bestyrelsesmedlemmer, er rigtig glade for at bo.

Selv om det er et gennemgående træk i indlæggene fra bestyrelsen, at der er intern enighed i de fremadrettede tiltag, er der også indlæg, der afspejler skepsis over for de store forandringer, der er planlagt blandt andet med hensyn til Helhedsplanen

Helhedsplanen

Beretningen rummer selvfølgelig også omtale af Helhedsplanen, der blev godkendt på beboermøder og repræsentantskabsmøde. En helt afgørende milepæl i en lang proces, der blev nået med hovedlinjer og ansøgninger om huslejestøtte til de to berørte afdelinger. Der er omtale af den lange tilblivelse: aftalen i juni 2009, tryghedsgarantien, høringsfasen og novemberaftalen, hvor de afgørende forhandlinger med kommunen faldt på plads. Det var indholdet i denne aftale, der blev godkendt på beboermøderne. Mere detaljerede aftaler, der skal danne grundlag for renoveringsstøtte, skal godkendes snart på beboermøder.

Et afsnit om boligforeningens organisation omtaler de ekstra ressourcer, der i boligforeningen bliver sat ind/er sat ind omkring de store arbejdsopgaver, der kommer til, og skal sikre planens gennemførelse.

Den almene bolig – et kommende valgkamp-emne

En fin afrunding af bestyrelsesmedlemmernes indlæg er en beretning, der sætter perspektiv på den almene bolig set i et overordnet politisk perspektiv, og hvor der sættes fokus på den almene bolig som et kommende valgkamp-emne. Et politisk mål om, at de udsatte boligområder igen skal være med i familien af velfungerende boligområder.
En omtale af den boligaftale, der blev indgået i 2010.

En aftale, der skulle have været bred omkring de fleste partier, men som blev snæver, for regeringen ville lade lejerne betale hele regningen for de kommende indsatser på boligområdet. Det er udelukkende lejernes opsparede midler, der bliver brugt i denne boligaftale, og ikke så meget som en statslig krone. Rimeligt at lejerne selv skal betale for renoveringer, men indsatser i forhold til sociale problemer er nu engang et fælles samfundsproblem.

Det var et indlæg, der lovede, at man i boligforeningen fortsat ville arbejde på at påvirke beslutningerne i Folketinget.

Oversigter, der kan have manges interesse

Beretningen rummer som vanlig en udlejningsoversigt, organisationsoversigt for året, noget om beboerdemokratiet og den sociale indsats fra Integrationsministeriet.

Der er omtale af energiregnskab, så de mange afdelinger kan sammenligne energipriser, huslejeoversigter for afdelingerne til sammenligninger mellem afdelinger.
Og der mangler heller ikke en omtale af den nye fælles boligportal og de nye ventelister, den kombinerede, fleksible udlejning samt særlige tildelingsregler for nogle udvalgte afdelinger.

Beretningen rummer mange og spændende indlæg set fra mange vinkler og viser en boligforening med en meget bred aktivitetsflade og med megen nyudvikling. Der kunne mangle lidt mere omkring beboerdemokratiet, hvor omtalen er meget kort; det er jo en vigtig del af en almen boligforenings virke. Ellers er det ikke kedelig læsning.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-05 juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

webmaster
Du kan hente beretningen i pdf fra:

http://bbbo.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fDiverse+materiale%2fweb-beretning.pdf

Ønsker du at få en trykt version af beretningen, er du velkommen til at kontakte journalist Marianne Stenberg tlf. 89 31 71 03

..som omtalt i Brabrand Boligforenings nyhedsbrev maj 2011:
http://bbbo.dk/Nyhedsbrev_maj_2011.aspx?ID=5820

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-05 juni side 8
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2011-05 juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data