Hvor står medborgerskabet

Måling af integration er en svær en

af Hans Esmann Eriksen – illustration af Jesper Ankjær

For omkring et års tid siden fik flere beboere i Gellerup og resten af Århus en telefonopringning med tilbud om at svare på en række spørgsmål om integrationen af ikke-etniske danskere i Århus.

Der var flere, der dengang spurgte Skræppebladet “Hvad er der gang i, hvem er det, der vil vide noget?”

Nu er der kommet røgsignaler op fra Aarhus kommune som forklarer, hvorfor man i 2010 spurgte 2.751 borgere om deres syn på og holdninger til integrationen.

Integrationspolitik og Integrationsbarometer
Aarhus Kommune har gennem mange år arbejdet at udvikle og synliggøre en integrationspolitik, som både kommunens politikere, kommunale medarbejdere, etniske Danskere og indvandrere kan forstå og handle udfra. Det er ikke en enkel opgave. Der har været skrevet fine papirer med mange ord, men hvad gør det, hvis mange borger har svært ved at forstå ordene eller tro på indholdet.

For at gøre integrationspolitikken endnu mere tydelig, har kommunen udviklet et såkaldt integrationsbarometer, der beskriver status og udvikling på 4 indsatsområder. Indsatsområderne er:

  • Beskæftigelse
  • Uddannelse
  • Bosætning
  • Medborgerskab

Integrationsbarometeret er nærmere beskrevet på kommunens hjemmeside.

Medborgerskabet hvor står det
De første 3 indsatsområder har været kendt og brugt i flere år. Det 4. indsatsområde er først nu begyndt at blive beskrevet med udgangspunkt i den spørgeundersøgelse, der blev gennemført for et år siden. Undersøgelsen prøver at afdække holdningerne blandt voksne borgere med 3 forskellige baggrunde. Etniske dansker, borgere med ikke-vestlig baggrund og borgere med en vestlig baggrund. Der spørges ind til 6 områder. Spørgsmålene prøver at afdække:

  • Hvilken baggrund har dine venner?
  • Føler du dig som Århusianer?
  • Oplever du, at du har lokal indflydelse?
  • Oplever du, at du forstår, hvordan det danske samfund fungerer
  • Har du tillid til Aarhus kommune
  • Har du et medansvar for integrationen

Resultaterne er svære at forstå og formidle
Det er spændende at se, hvordan de århusianske politikere forsøger at anskueliggøre, hvordan det står til med medborgerskabet, men det er svært at forstå og tolke de fremlagte resultater. Den interesserede læser opfordres til selv at gennemgå materialet på kommunens hjemmeside.

To interessante resultater
Det virker interessant, at kun 25 % af de danske borgere udtrykte, at de i høj grad følte at de havde indflydelse på den nære hverdag. Det vil for eksempel sige, at de gennem forældremøder, samtaler med lærere og pædagoger havde indflydelse på deres hverdag.
I modsætning hertil oplevede lidt over 40% af indvandrerne med ikke-vestlig baggrund, at de i høj grad havde indflydelse.

Det er også interessant, at næsten 60 % af indvandrerne syntes, at de selv i høj grad er medansvarlige for integrationen. Lidt under 40% af de etnisk danske borgere har den holdning.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt