Vi siger ja

Afdelingsbestyrelserne opfordrer beboerne til at komme og stemme

af journalist Marianne Stenberg

Mandag og tirsdag i næste uge skal beboerne i Gellerupparken og på Toveshøj igen stemme om Helhedsplanen. Denne gang skal de godkende hele økonomien for planen, så der kan sendes en ansøgning om støtte til Landsbyggefonden.

Ali, Anett og Helle er ikke i tvivl. De vender tommelfingeren opad og opfordrer her alle beboere om at møde op og give et ja.

”Det er lige så vigtigt denne gang, som det var i december. Hvis ikke beboerne godkender økonomien (Skema A), så bliver det svært at få den forand­ring og de forbedringer, som området trænger til,” siger Anett S. Christiansen, formand for afdelingsbestyrelsen på Toveshøj.

I Gellerupparken er afdelingsformand Helle Hansen og næstformand Ali Khalil enige om at opfordre alle afdelingens beboere til at møde op til beboermødet.

”Det er en vigtig afstemning for os alle. På mødet er der mulighed for at komme og stille spørgsmål og få svar på, hvad Skema A-ansøgningen er, og hvad den kommer til at betyde,” fortæller Helle Hansen, der sammen med Ali Khalil har siddet i ad hoc gruppen og i flere år har fulgt arbejdet med Helhedsplanen.

Tryghedsgarantien hurtig i kraft
Det har været en lang proces med mange møder, mange svære beslutninger og hårde forhandlinger. Efter at beboerne i december sagde ja til de overordnede principper i Helhedsplanen, har vi især været optaget af at sikre, at Tryghedsgarantien kan træde i kraft snarest muligt, så alle de beboere, der bliver direkte berørt af planen på grund af nedrivningerne, får den bedst mulige behandling og hjælp til at finde den bedst mulige løsning, når de engang skal flytte, siger Helle Hansen.

Beboerhus, selskabslokale og Moské
Helle Hansen opfordrer sammen med Ali Khalil beboerne til at stemme ja:

”Hel­hedsplanen er et stort plus for Gel­lerupparkens beboere. Vi får mulighed for at få gennemført mange af de ønsker, som vi har hørt beboerne ef­terspørge på beboermøderne år ef­ter år. Vi får hævet standarden på vo­res lejligheder. Vi får et stort beboerhus, der blandt andet kommer til at rumme et selskabslokale, som man kan holde fester i. Og vi får ombygget nogle af vores lejligheder, så vi får et mere varieret lejlighedsudbud,” siger Ali Khalil.

”Og så kommer der også arbejdsplads­er til området, og bygaden kommer til at give området meget mere liv. Ende­lig åbner Helhedsplanen jo også op for, at der kan blive bygget en moske i Gellerup, hvilket jo er et af de største ønsker blandt vores beboere med muslimsk baggrund,” siger Helle Hansen.

Sundhedshus og ældreboliger
Anett på Toveshøj ser frem til opførelsen af et stort aktivitets- og sundhedshus i forbindelse med Helhedsplanen.
”Beboerne har længe ønsket et sundhedshus – altså nogle bedre fælles faciliteter i form af et hus med aktiviteter af forskellig art og måske med en kiosk, som området i dag mangler siger Anett S. Christiansen og tilføjer:

”Med helhedsplanen kan vi også få de ældreboliger/plejeboliger, som området idag mangler.”
Anett har talt med en del beboere i de boliger, som skal omdannes til æld­re-/plejeboliger og har været meget optaget af, at disse beboere bliver hørt og får hjælp i denne proces.
Tryghedsgarantien skal være i orden, og de berørte beboere skal have al den hjælp og vejledning, de har brug for” siger Anett.

Toveshøj for alle
Anett S. Christiansen opfordrer beboerne til at møde op til beboermødet på Toveshøj og stemme ja til Helhedsplanen.

”Man skal møde op, hvis man vil gøre området bedre, støtte områdets udvikling og sikre gode vilkår for børnene og familierne – men også for de ældre beboere, så beboersammensætningen bliver så nuanceret som muligt. Både unge og gamle – det giver den bedste grobund for fællesskab og aktiviteter. På den måde kan Toveshøj blive et endnu bedre sted at bo,” siger Anett S. Christiansen, der også fremhæver, at der også i planen er lagt op til, at boligernes standard vil blive hævet til glæde for beboerne.

”Jeg håber, at rigtig mange møder op til beboermødet. Er man i tvivl, så er mødet en god chance for at få svar på spørgsmål,” siger Anett S. Christiansen.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt