Eventyr på fodrejsen

Jo, det er da en helt vidunderlig årstid!

af Uffe Adelørn Sonnesgården – illustration af Jesper Ankjær

Alting blomstrer eller grønnes, altaner og solskinspladser befolkes – og afdelingsbestyrelsen med deltagelse af inspektør og vicevært foretager rundering og noterer flittigt ned, så vi kan være sikre på, at nødvendige reparationer og forbedringer bliver foretaget.

Markvandring i gang
I adstadigt tempo skrider processionen frem, medens det fyger med tekniske udtryk og goder forslag, og i fælleshuset samles beboerne, der i spænding og med beundring følger eksperternes grundige gennemgang. Skal træværket mon have samme farve som sidste år? Er hækkene nu blevet for høje, eller skal de måske erstattes med andre træsorter, der smider knap så meget løv? Vi skal allerede nu tænke på de besværligheder, som efteråret vil give!

Medens processionen skrider fremad (hvorfor tanken bevæger sig mod J.C. Hostrups ”Eventyr på Fodrejsen eller måske nærmere H.C. Andersens ”Kejserens ny klæder” kan jeg ikke give nogen forklaring på), syder og bobler det i undergrunden. Er det mon forårets stærke kræfter, måske et mindre jordskælv – eller skulle det være endnu et sammenfald i kloaksystemet?

Fokuseres der på det vigtige?
Nå, vi er i gode hænder! Vore folkevalgte eksperter suppleret med de professionelle formodes at have helt styr på dette lille problem, så der kan blive tid til en tilbundsgående undersøgelse af problemerne med røg og ”dårlig lugt”, der siver mellem lejlighederne.

Hvorfra stammer disse gener, og hvad kan der gøres ved det? Måske burde der nedsættes et hurtigtarbejdende udvalg, der samtidig kunne tage sig af andre af de væsentlige problemer, såsom cykelparkering, støj fra naboejendom og flag-tider! (Udvalget kunne evt. også tage sig af problemerne med porten – men måske er det for uvæsentlige problemer?)

Runderingen synes tilendebragt uden de store problemer, og tilfredsheden lyser ud af de involverede eksperter, frokosten venter, og der kan nu med megen ny viden diskuteres og lægges planer. Og i fælleshuset lyder anerkendende og rosende ord for den omhu og omsorg, som ekspertvandringen er et eklatant udtryk for! Der skåles, og der vurderes optimistisk, at vi også denne gang slipper for huslejeforhøjelser.

Nu er der så kun ét meget væsentligt spørgsmål tilbage – men det kan til gengæld også give grobund for mange og ordrige diskussioner: Hvilken farve blev eksperterne enige om, at træværket skal have i år?
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt