Komite og laserlys skal bekæmpe råger

Århus største rågekoloni giver store problemer for plejehjem, seniorbofællesskab og kursuscenter på Årslev Møllevej

I løbet af september træder Komiteen til bekæmpelse af Århus største rågekoloni sammen for at planlægge tiltag til bekæmpelse af de over 500 rågereder på Årslev Møllevej, hvor tre institutioner og private lodsejere i stigende grad generes af de støjende sorte fugle.

De nærmeste naboer til kolonien er seniorbofællesskabet Voldbækhave under Brabrand Boligforening og plejehjemmet Møllegården, hvor især demente beboere skræmmes af rågerne, der især yngletiden bliver meget nærgående, og sorte fugle har altid været opfattet som symbol for død og ulykke.

Laserlys og gas

Men kolonien har bredt sig så meget, at også private lodsejere og Tre Ege, Kirkens Korshærs kursuscenter og herberg, plages af rågernes skrigen og skrålen, der i perioder gør det umuligt at sove for åbne vinduer for flere hundrede mennesker.

Komiteen har fået kontakt med en rågeekspert, den professionelle jæger og vildtkonsulent Jesper Schytte, Korsør (http://jagtwebshop.dk/), der med held som den første herhjemme har bekæmpet rågekolonier med laserkanoner. Han har allerede fået grønt lys fra politi og luftfartsmyndigheder til at gå i gang i Årslev.

Ved et større offentligt rågemøde på plejehjemmet Møllegården i foråret forklarede jægermesteren, at han vil opstille fem laserkanoner, der automatisk ved daggry og solnedgang bombarderer rågerne med laserstråler en timestid.

Metoden har netop givet gode resultater i Fuglebjerg, hvor 300 rågereder generede den sjællandske landsby. Efter en måneds beskydning gav rågerne op og flyttede tre km væk til et mennesketomt skovareal.

De flytter for 20-40.000 kr

Et andet forsøg med en gaskanon ved Thorsø nær Silkeborg tidligere på året gav bonus allerede efter godt en uge, hvor rågerne flyttede – men da var der også blevet affyret otte-ni skud i timen med en lydstyrke som et jagtgevær (120 decibel) i dagtimerne. Borgerforeningen indkøbte gaskanonen for 2.500 kr.
Nærmeste nabo til rågerne var en skovbørnehave og enkelte lodsejere.
Metoden er selvsagt på grund af støjen uegnet klods op ad en plejehjem, når der kun er et stenkast mellem de yderste reder og plejeboliger som på Årslev Møllevej.

Jesper Schytte har oplyst, at han med garanti kan flytte rågekolonien i Årslev nogle hundrede meter ind i Årslev skov for 20-40.000 kr., så vejkomiteen efterlyser en mand med den berømte papkasse under armen.

Den største hindring synes at være at skaffe de fornødne tilladelser til bekæmpelse af de sorte ådselsædere, men det vil jægermesteren påtage sig for 5000 kr. Det nytter således ikke noget, hvis naturstyrelsen og kommunen er velvilligt indstillet, hvis den private skovejer ikke er med på idéen.

Årslev skov ejes af gårdejer Søren Loft, Hygebjerggård, Horsens, der gennem årene har voldt beboerne i seniorbofællesskabet mange bryderier. Således besvarede han en høflig forespørgsel fra beboerne om rågekoloniens gener med et kort brev, hvor der kun stod:
”Der skydes de råger, som skydes skal!”

Kraftig tilvækst ventes

Men det er bare ikke nok, da skovejeren prioriterer bukkejagten først frem for at beskyde råger, så kolonien bliver ved med at vokse og vokse og især har bredt sig meget de sidste få år.
Der var ingen råger, da bofællesskabet blev oprettet for 17 år siden.

Naturstyrelsen giver generelt tilladelse til i seks uger i forsommeren at skyde 2,5 råge pr rede, altså 1250 for Årslev-koloniens vedkommende, men sidste år anmeldte Søren Loft kun til naturstyrelsen, der var skudt 572 af kragefuglene.

Rågejagten menes i år at have ligget på samme niveau, så der forventes et hektisk redebyggeri til foråret og en kraftig forøgelse af kolonien, hvis 600 unger har overlevet. Et rågepar får i gode år tre unger på vingerne og i dårlige år to.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

webmaster
Læs omtale af sagen og denne artikel i:

Århus Stiftstidende:
Star Wars-teknik mod plagsomme råger
http://stiften.dk/aarhus/star-wars-teknik-mod-plagsomme-raager

TV2 Østjylland:
Star Wars-teknik mod råger
http://www.tv2oj.dk/artikel/79067:Aarhus--Star-Wars-teknik-mod-raager

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-07 September side 17
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2011-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data