Afd. 11: Elevatorer for millioner

Afdeling 11 – Odinsgård

Genopretning for Odinsgård: 9.625.000 kr

I afdeling Odinsgård har der mange år været problemer med elevatorerne, hvor man kan risikere at sidde fast i hele og halve timer. For et par år siden kom den forløsende forklaring, at det var elevatorer til indendørs brug, som er placeret udvendigt på bygningerne. Regn og sne får dem til at ruste sammen eller opløses af rust.

Licitation

Samme dag, som der blev afholdt afdelingsmøde, den 5. september, var der også licitation for elevator-opgaven. Hidtil havde det billigste overslag på udskiftningen lydt på 4.8 millioner kroner, hvilket var langt over det forventede, oplyste afdelingens inspektør Robert Sørensen på afdelingsmødet.

100 dage

Når elevatorerne udskiftes, er der dage, hvor de er ude af drift. Perioden med udskiftning vil vare 100 dage, hvoraf der er 18 dage, hvor der slet ikke er elevatoradgang. Udskiftningen er planlagt til at begynde i december, så alle nye er klar til brug i slutningen af januar 2012.

Regn og sne tærer sig vej gennem vitale dele i elevatorerne.

Regn og sne tærer sig vej gennem vitale dele i elevatorerne.

Sonja E. Jensen foreslog en slags nabo-hjælp for de beboere, som er afhængige af elevator.
Gangbesværede vil blive tilbudt hjælp.

Tilstandsrapport

Selvom elevatorerne er det største problem, viser en tilstandsrapport, at Odinsgård generelt er nedslidt. Det vil ifølge rapporten koste næsten 10 millioner at genoprette byggeriet: Det vil sige føre det op til samme standard, som da det blev bygget for 21 år siden.

Byggeriet er også blevet termofotograferet. Billederne viser, hvor der siver varme ud. Bl.a. har fuglene hentet en stor del af isoleringsmaterialet til redebygning, så her strømmer varmen ud til de selvsamme fugle.

Affaldsproblemer

Afdelingsformand Lene Olm berettede om afdelingen i årets løb. Hun fortalte bl.a. om ny sti, nye bump, nye havemøbler og planer om nye flisestier og bord/bænke-sæt.

Afdelingsformand Lene Charlotte Olm berettede om årets gang i Odinsgård

Afdelingsformand Lene Charlotte Olm berettede om årets gang i Odinsgård

Beboerne betaler meget for affaldshåndtering, og udgiften er stigende. Derfor kom der en opsang om, at beboerne skal bruge den fælles genbrugsplads ved Holmstrup noget mere. Her er det nærmest gratis at komme af med affaldet, mens det er dyrt at bruge affaldscontainere i Odinsgård.

En firmavarebil er blevet afsløret i at fylde en af beboernes containere.
En model med nedgravede affaldsbeholdere (molokker, som det kendes fra midtbyen) er måske undervejs.

Huslejestigning

De ti beboere havde besøg af seks gæster fra boligforeningen. Bo Sigismund blev valgt til dirigent, afdelingens nye afdelingssekretær Katja fik oplæring af Connie Nedergaard, der snart siger farvel til jobbet.

Flemming Andersen fra bogholderiet gennemgik regnskab og budget, der blev enstemmigt vedtaget.
Huslejen stiger med 3%, hvilket er lavt sammenlignet med de øvrige afdelinger. En del af forklaringen er en tidligere fejl på varmeregningen – her har administrationen forhandlet med KMD og ca. 100.000 kr. er blevet tilbagebetalt til afdelingen.

Klip nu den hæk

Afdelingsmødet vedtog et par ændringer til ordens- og vedligeholdelsesreglementerne. Bl.a. er reglerne om forbudte hunde ændret, så der henvises til hundeloven.

Beboere i stueetagen med have pålægges at klippe hækkene, så afdelingen får et mere ensartet udseende. Ved manglende hækklipning vil en gartner blive tilkaldt, og regningen sendt til beboeren.

Gode råd er gratis

Beboerrådgiver Abelone Asingh fortalte om mulighederne for rådgivning, der også kan foregå hjemme i beboerens lejlighed. Man skal bare ringe og aftale en tid.

Herman Nielsen fra foreningsbestyrelsen fortalte om bl.a. boligforeningens bygge-projekter og erfaringer med energi-tiltag.

Afdelingens nye energiambassadør Jytte M. Sørensen fortalte engageret om et nyt energitiltag, hvor hun sammen med beboere fra andre afdelinger og andre boligforeninger deltager i et undervisningsforløb. Idéen er, at hun kan være med til at oplyse de øvrige beboere om, hvordan man kan undgå at betale så meget til el, vand og varme.

Budget enstemmigt vedtaget

Budget enstemmigt vedtaget

Valgresultater

Lene, Dennis og Sonja fra afdelingsbestyrelsen stillede op til genvalg og resultatet blev:

13: Dennis Laursen
13: Martin Højbjerg Petersen (nyvalgt)
7: Sonja E. Jensen (1. suppleant)
6: Jeanette Grevy (2. suppleant, opstillet via brev)
Til Skræppebladets redaktion blev Ulrik Ricco Hansen genvalgt ved fredsvalg.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-08 Oktober
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2011-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data