Afd. 8: Afdelingsmøde i hyggelig atmosfære

Afdeling 8 – Drejergården

Stadig ingen bestyrelse valgt

tekst og foto af Kirsten Hermansen

Der var meget få spørgsmål og kommentarer på Drejergårdens afdelingsmøde den 8. september.

Der blev fortsat ikke valgt nogen bestyrelse, men mødet og den efterfølgende spisning foregik i en rigtig hyggelig atmosfære. Man fik det indtryk, at her har mange af beboerne det rigtig godt med hinnanden, bestyrelse eller ej.

Forrest i billedet – nyvalgt medlem til Skræppebladet Vibeke Jessen

Forrest i billedet – nyvalgt medlem til Skræppebladet Vibeke Jessen

Administrationschef i Brabrand Boligforening Rune Utoft var dirigent og forelagde også punkterne på dagsorden om foreningens forhold samt budget og regnskab.

Beretning om afdelingens og foreningens forhold
Carsten Falck fortalte om afdelingens forhold det seneste år, og her måtte han beklage, at Post Danmark ikke kunne give afdelingen en fælles dispensation efter de nye regler. Man er derfor nu tvunget til opsætning af postkasser. Den enkelte beboere skal, hvis de har behov for det, selv søge om levering af post til døren.

Af planer for fremtiden i afdelingen kunne han fortælle, at et omtalt birketræ bliver fjernet, og at der næste år skal males selskabslokaler og indkøbes nyt inventar samt havemøbler for hensatte midler. Er der beboere, der har nogle gode forslag, er man velkommen til at komme med dem.

Om foreningens forhold kunne Rune fortælle om alle de nye lav-energi-byggeprojekter, som Boligforeningen har i gang.

Budget 2012 og regnskab 2010.
Der varsles en huslejestigning på 1,54%. Det skyldes stigning i faste afgifter såsom prioriteter og ejendomsskat samt ekstra servicemandskab i form af 1/4 medarbejder. Der bliver mere drift, når afdelingen bliver ældre.

Hertil blev stillet et af de få spørgsmål, idet en beboer ikke kunne forstå, at der skulle være en huslejestigning, når man sidste år var stillet i udsigt, at huslejen ikke skulle stige de næste 3 år på grund af tildligere overskud.

Rune kunne dertil svare, at overskud for 2009 ikke er forsvundet, men man aldrig kan garantere, at der ikke kommer huslejestigninger, da man ikke altid kan forudse ændringer på den del af udgiftssiden, som man ikke har indflydelse på.

En anden beboer fik bekræftet, at der i afdelingen var tale om henlæggelser ialt pr. lejlighed på 6.000-7.000 kr. pr. år. Der var derudover ingen indsigelser mod budgettet, og det blev ensstemmig godkendt.

Under punktet godkendelse af regnskab skulle der tages stilling til, hvad et overskud for 2010 skulle bruges til, og man var på mødet enige om, at det skal bruges til reduktion af den varslede huslejestigning for 2012, så den bliver mindre end 1,54%.

Der var ikke indkommet nogen nye forslag til dagsorden.

Forrest i billedet – ny kontaktperson i  afdelingen Leif Jensen

Forrest i billedet – ny kontaktperson i afdelingen Leif Jensen

Fortsat ingen bestyrelse for afdelingen
Man opforderede igen beboerne i afdelingen til at få en bestyrelse. En orientering fra boligforeningen om det praktiske i at have en bestyrelse også med mulighed for indflydelse på budgetlægning og muligheden for at blive hørt ved den årlige ”grønne rundgang” i afdelingen.

Alligevel ønskede ingen at stille op. Efter opfordring ville en nyindflyttet beboer ved navn Leif Jensen godt stille op som kontaktperson mellem boligforening og afdeling, og han blev valgt.
Som repræsentant til Skræppebladet lod Vibeke Jessen sig opstille.

Som repræsentant for FAS var der ingen interesserede.

Der var forslag fra en beboer om afholdelse af fest i foråret for afdelingen.
Boligforeningens sekretær vil formidle at der søges økonomisk støtte ved FAS, således at der kan afholdes arrangementer i afdelingen.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt