Afd. 3: Et underholdende og informativt møde

Afdeling 3 – Skovgårdsparken

Ingen valgt til skræppebladet eller FAS

I afdeling III, Skovgårdsparken, er man ikke bange for at gå til sagen. Her gælder det store projekter, som både må være innovative og rumme en stor indflydelse til beboerne. Dermed følger selvfølgelig også store opgaver med at informere både korrekt og tilstrækkeligt. Så det ordinære møde rummede spændende oplysninger – og der følger angiveligt et yderligere, ekstraordinært møde i oktober.

Afdelingsbestyrelsen i Skovgårdsparken 2011. Jesper Fræer Nielsen var fraværende.

Foreningsformand Jesper Pedersen var dirigent, og Vagn Eriksen brugte sin beretning til at gøre nøje rede for renoveringsprojekternes stade og omfang. Renovering af rør og beton er i gang, og de indvendige ændringer er godkendt. Men man fik det berømte tilbud, som man ikke kunne sige nej til: Det har vist sig nødvendigt at reparere og renovere kloakker for 8 mio. kroner – det vil sige 20.000 pr. lejlighed. At man ikke kunne sige nej, skyldes, at rørene var i så ringe stand, at de ville bryde sammen under jordtrykket fra de store maskiner, der skal i gang, så der var en forudsætning, som ingen havde været opmærksom på. Godt at det blev kendt i tide.
En prøvelejlighed er under konstruktion og vil blive åbnet for besigtigelse i en weekend i oktober. Det er på Sigridsvej 35.

Afdeling IIIs mødedeltagere blev grundigt informeret af Vagn - og alle kan

Vagn kunne konstatere en vis uvillighed hos ”de engang så gode naboer” – AAB afd. 24, som er de blokke, der ligger vinkelret på Sigridsvej. Den har sinket og fordyret hele forløbet ved at foreslå en ordning, der er særdeles ufavorabel for afdeling III’s ønske om at kunne bore for jordvarme. Desuden berettede Vagn om, hvor let det er at skaffe sig mulighed for isolere med miljøvenligt papiruld – blot man viser lidt initiativ kunne det lade sig gøre i løbet af en dag, trods afdelingsbestyrelsen først havde fået oplyst, at det var umuligt…

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål, og Jesper fulgte op med beretning fra foreningen. Den skal ikke gengives her, men til gengæld kom diskussionen af budget og regnskab til at omfatte både kritik og tvivl inden budgettet blev vedtaget med ganske få stemmer imod. Her kom to generelle diskussioner frem i en dialog mellem Vagn og direktør Torben Overgaard – dels nødvendigheden af at istandsætte fraflyttede lejligheder og dels principperne for afdelingens henlæggelser. Vagns synspunkt var, at afdelingsbestyrelsen ikke nærer ønske om at mindske henlæggelserne, men blot finder det ejendommeligt at skulle henlægge til noget, der enten står for at skulle renoveres eller ikke er taget i brug; dvs. noget der slet ikke eksisterer, når der henlægges til det.

Forslag om at ophæve pligten til at retablere dørpartiet mellem køkken og stue blev vedtaget uden den store debat. Til afdelingsbestyrelsen valgtes Conny Jepsen med 58 stemmer, Vagn Eriksen med 69, Michael Koch med 54, Kasper Jensen med 48. 1. suppleant blev Birgit Fuglsang med 47 stemmer. Der var ingen, der opstillede til hverken Skræppebladets redaktion eller FAS’s bestyrelse. Eventuelt rummede ikke meget ud over en opfordring til at huske valget om torsdagen. Så var der mad og uformel snak, da Deres udsendte kørte fra mødet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-08 Oktober side 24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2011-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data